Prima pagină  »  Noutați
În regimul stării de urgență din țară, avocații trebuie protejați
30.03.2020

În contextul stării de urgență declarată de către Parlamentul țării pe o perioada de 60 de zile, precum și a tuturor evenimentelor care au avut loc ulterior în contextul situației epidemiologice în care se află țara noastră, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, prin președinte, membrii Consiliului, Secretarul General, avocații, dar și întreg staff-ul de angajați ai instituției, și-au exercitat atribuțiile în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor și obligațiilor avute.

Potrivit Dispoziției Nr.6 din 26 martie curent emis de către Comisia pentru Situații Excepționale, în special stipulările pct.19 al documentului, sunt enumerate condițiile și categoriile de profesii care sunt obligate fără echivoc să își exercite atribuțiile profesionale, fără excepții, printre care este și avocatura.

În urma acestor evenimentele,  la 27 martie curent Uniunea Avocaților din Republica Moldova a expediat o scrisoare către Președenție, Parlament, Guvern, Ministerul finanțelor și cel al justiției. Se solicită întreprinderea unor măsuri de precauție și protecție în regim de urgență de ordin socio-economic pentru avocați, în contextul situației epidemiologice din țară și a stării de urgență declarată până la 15 mai curent.

Solicitările sunt următoarele:

1.   Extinderea măsurilor economice și fiscale aprobate de Comisia pentru Situaţii Excepţionale, în vederea susținerii avocaților cu drept de exercitare a profesiei de avocat, întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărănești (de fermier), a agenţilor economici, subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, precum și a persoanelor fizice;

2.   Diminuarea impozitului pe venit de la 18 la 12 % pentru avocați;

3.   Stabilirea începând cu data declarării stării de urgență a  unei forme de indemnizație de carantină pentru părinții avocați cu copii de până la 10 ani, care sunt în imposibilitate de a activa pe durata menționată, în condițiile în care procesul educațional de toate nivelurile este suspendat până la 15 mai curent. Mărimea indemnizației urmează a fi stabilită indiferent de cuantumul contribuțiilor de asigurare socială, plata sau neplata acestor contribuții;

4.   Pentru contribuțiile datorate de avocați pentru formarea bugetului asigurării sociale, care sunt scadente începând cu data declarării stării de urgență, 17 martie 2020, majorările de întârziere să fie stabilite în mărime de 0 %.

5.   Suspendarea calculării majorărilor de întârziere pentru datoriile contributive pentru formarea bugetului de asigurare socială acumulate anterior datei de 17 martie 2020;

6.   Suspendarea procedurilor contravenționale în ceea ce ține de neplata contribuțiilor de asigurare socială. Nu se încep proceduri noi.

7.   Prin derogare de la prevederile legislației sistemului public de asigurări sociale, să se stabileasca pentru toată perioada stării de urgență și în termen de șase luni după încetarea stării de urgență, a unei proceduri unice (simplificate), privind obținerea de către avocați a îndemnizației pentru pierderea temporară a capacității de muncă;

8.   Asigurarea  și oferirea unui sprijin financiar lunar pentru avocații care nu înregistrează venituri sau înregistrează venituri mai mici decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei, pe toată perioada stării de urgență și șase luni după încetarea stării de urgență în proporție de 100% din cuantumul salariului sus menționat.

9.   Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, onorariile apărătorilor care acordă și prestează acest serviciu, să fie stabilite și plătite în cuantum dublu pe toată perioada stării de urgență, având în vedere riscurile la care sunt expuși.