Prima pagină  »  Noutați
În perioada stării de urgență, Uniunea Avocaților din Republica Moldova solicită reabilitarea ”digitalizării” sistemului judiciar
01.04.2020

Conform Dispoziției nr.6 a Comisiei pentru Situații Exepționale a Republicii Moldova, avocații sunt obligați să își exercite atribuțiile profesionale în deplinătate absolută pe întreaga perioadă a stării de urgență.

Situația privind activitatea avocațială la moment reprezintă un subiect intens discutat în rândul avocaților și a societății civile. Revolta și nemulțumirea colegilor, dar și a clienților, beneficiarii serviciilor juridice calificate, este temeinică și fondată.

Pentru a spori securitatea avocaților, dar și mersul dosarelor de pe rol, o opțiune ar fi ”reabilitarea” programului de organizare a Teleconferințelor, lansat printr-o testare pilot în 2018 de către autorități. Anunțat  a fi un succes pe atunci, ulterior instituțiile beneficiare, urmau să fie echipate pentru a se putea purcede la acest mecanism de organizare și lucru în sistemul de drept. Parțial, acest program a mai fost aplicat în decursul anilor, însă, cu regret, la moment situația la acest capitol cunoaște câteva eșecuri din punct de vedere al funcționalității pentru avocați.

Astfel că, în urma unei documentări, a fost identificat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției, un comunicat cu privire la testul pilot pe acest segment și succesul avut, dar și ”performanța” care le-a fost oferită de USAID în materie de echipament. Totodată, nu există nicio informație care ar prezenta situația la moment și rezultatele în timp al implementării acestui proiect.

 De asemenea, Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a proiectului privind organizarea ședințelor de judecată prin intermediul teleconferințelor, reprezintă un document care în sine nu impune reguli de funcționare ci mai mult de organizare, fără a se indica termeni, cerințe etc.

Regretabil este faptul că, organizarea acestor teleconferințe în cadrul instanțelor de judecată cunoaște restricții. Acestea au loc în baza articolului 469 și 473 din Codul de  procedură penală. În cazul cauzelor civile, cu regret acest proiect și această modalitate nici de juri și nici de facto nu se încadrează și este imposibil de realizat. Asta înseamnă oricum, o scădere a veniturilor și reușitelor profesionale, până la expirarea termenului de stare de urgență.

Cu toate acestea, pentru a putea identifica dacă această este o modalitate de examinare a cauzelor penale și în general dacă este posibilă  aplicarea acestui proiect la ora actuală, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, urmează să expedieze pe adresa organelor abilitate, o solicitare prin care să fie comunicate următoarele:

  • funcționalitatea proiectului până la ziua de azi;
  • nivelul de dotare al instituțiilor abilitate pentru a se realiza aceste ședințe online;
  • în ce măsură acest proiect poate fi pus în aplicare în regim cât mai urgent și cu o bună funcționalitate în perioada stării de urgență;
  • posibilitatea începerii unui proces de revizuire a legislației, care ar permite lărgirea ariei de posibilități de a fi examinate și alte aspecte ale dosarelor în cadrul conferințelor video;
  • demararea acțiunilor necesare care ar permite din punct de vedere legislativ, posibilitatea examinării cauzelor penale și non penale în cadrul Teleconferințelor, pe termen lung, iar funcționalitatea acestuia să fie valabilă și după 15 mai curent;

Aceste acțiuni, survin în urma situației cu care la moment se confruntă avocații, unde pe deoparte în perioada stării de urgență sunt suspendate de drept cauzele civile și cu excepții penale, dar totodată, avocații au obligativitatea de a-și îndeplini atribuțiile profesionale indiferent de regim și stare de urgență.

În urma informațiilor recepționate, Uniunea Avocaților din Republica Moldova va purcede la umătoarele acțiuni care ar permite să creăm un cadru funcțional pentru a putea exercita atribuțiile profesionale la moment, dar și pentru o funcționalitate mobilă a soluționării dosarelor avute în gestiune de către avocați.

Instituția avocațională rămâne a fi implicată activ prin intermendiul avocaților pentru a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului într-o perioadă deficilă din punct de vedere al funcționalității sistemului de drept.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, pledează ca inițiativa menționată să fie dezvoltată pe termen lung, devenind o modalitate oportună pentru adaptarea atât a sistemului de drept cât și a activității profesionale a avocaților la era digitală contemporană.