Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
07 - 25.09.2020
sediul Uniunii Avocaților mun. Chișinău, str. București, 46
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Bălți
16.10.2020 - 03.11.2020, ora:09:00
str. Dostoevschii 63, mun. Bălți

Prima pagină  »  Noutați
Comunicatul UARM referitor la Congresul Avocaților
20.05.2020

Stimați Colegi avocați și avocați stagiari,

În data de 09 aprilie 2020, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, întrunit în ședință extraordinară, desfășurată în sistem de videoconferință, a decis convocarea Congresului în sesiunea ordinară a anului 2020.

Având în vedere atribuțiile delegate Congresului potrivit reglementărilor stipulate în art. 37 din Legea cu privire la avocatură nr.1260/2002, în proiectul Agendei, vor fi propuse pentru includere și dezbatere: 

- Aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaţilor şi execuția bugetară anuală a acestuia;

- Audierea şi aprobarea rapoartelor anuale privind activitatea Consiliului, Secretarului General şi a Comisiilor Uniunii Avocaţilor;

- Adoptarea altor hotărâri legate de exercitarea profesiei de avocat și activitatea Uniunii Avocaților.

Pe această cale, Vă îndemnăm să prezentați propunerile de completare a proiectului Agendei Congresului ordinar al Avocaților din RM, cu subiecte pe care le considerați importante, utile și necesare a fi dezbătute în sesiunea ordinară, pentru a putea fi transmite spre analiză Consiliului Uniunii Avocaților.

Propunerile pot fi expediate la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, în format electronic sau prin corespondență poștală, la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012, până la data de 1 august 2020.