Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Cahul
09.09.2020, ora:14.00
or. Cahul, Bulevardul Victoriei , nr.1, (incinta Restaurantului ,,Lux- Palas”, Terasa de vară)

Prima pagină  »  Noutați
Mesaj cu ocazia marcării a 25 de ani de parteneriat cu Consiliul Europei
13.07.2020

O dată cu declararea independenței țării, statul Republica Moldova a demarat o politică externă de fortificare a relațiilor între state și instituții internaționale. Astfel că, la 13 iulie 1995, la Strasbourg, Republica Moldova oficial a semnat actele de aderare la comunitatea Consiliului Europei, devenind astfel a 36-lea stat membru și înfăptuind primii pași spre integrarea în spațiul valorilor europene.

În aceeași zi a fost semnată și Convenția pentru drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care odată ratificată a oferit fiecărui locuitor al Republicii Moldova dreptul de a avea acces direct la Curtea Europeană.

De atunci, sunt 25 de ani colaborare și susținere pe diferite domenii precum promovarea valorilor democratice, supremația legii, statului de drept, independența justiției, respectarea drepturilor omului, combaterea torturii, protecția drepturilor sociale și ale minorităților naționale, lupta împotriva corupției, a spălării banilor și a traficului de ființe umane, protecția datelor personale, dar și multe altele.

Suportul Consiliului Europei pentru Republica Moldova a reprezentat un aport la dezvoltarea unor segmente importante pentru un stat de drept, precum justiția și respectarea drepturilor omului.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova de-a lungul celor 25 de ani de parteneriat cu Consiliul Europei, a beneficiat de suport considerabil în ceea ce ține de respectarea drepturilor avocaților, drepturilor profesionale, independența avocațială, precum și cea instituțională.

De asemenea, CoE a fost un partener și la elaborarea proiectului de Lege 1260/2002 cu privire la avocatură, fiind susținuți pe segmentul de expertizare și asistență tehnică.

Întru realizarea unei organizări instituționale independente, CoE a susținut ideea independenței avocațială prin transferarea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat în cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

La 24 ianuarie 2018 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat cu o largă majoritate de voturi, Recomandarea 2121(2018) prin care se solicită Comitetului de miniștri să elaboreze Convenția Europeană privind profesia de avocat.

APCE recunoaște rolul important al avocaților în înfăptuirea justiției. Convenția urmează să instituie un mecanism de avertizare timpurie pentru a răspunde amenințărilor imediat la adresa siguranței și independenții.

Susținerea asupra promovării faptului că avocații reprezintă un pilon de bază în cadrul unui sistem de drept, a adus la încurajarea și susținerea profesională a avocaților din Republica Moldova prin diverse activități de instruire și susținere logistică și de expertiză.

Astăzi, Uniunea Avocaților din Republica Moldova este un prim beneficiator a două proiecte, regional „Consolidarea profesiei de avocat în conformitate cu standardele europene”, și național ”„Consolidarea capacităţilor actorilor din sectorul justiţiei pentru realizarea actului de justiţie în conformitate cu standardele europene, pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”, care aduc un aport important la dezvoltarea profesională, schimb de experiențe, dar și suport important pentru demararea procesului de digitalizare a activității instituționale a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

De-a lungul celor 25 de ani, Consiliul Europei a demonstrat repetat că este un susținător al schimbărilor spre bine și consolidării fiecărei instituții, ca fiind una importantă, de bază, un pilon feroce într-o societate democratică.

Emanoil Ploșnița

Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova