Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Cahul
09.09.2020, ora:14.00
or. Cahul, Bulevardul Victoriei , nr.1, (incinta Restaurantului ,,Lux- Palas”, Terasa de vară)

Prima pagină  »  Noutați
PRELUNGIREA PROGRAMULUI DE VOT
22.07.2020

Stimați colegi,

Având în vedere dificultățile constatate, în utilizarea „semnăturii electronice” pe care avocații le întimpină în procesul exercitării opțiunii de vot pentru alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Secretariatului Adunării Generale și urmare a consultărilor avute cu Decanul Baroului Chișinău – domnul POPESCU Dorin, Uniunea Avocaților anunță extinderea perioadei de votare pînă Vineri, 24 iulie 2020, ora 17.00.

Important este de reținut faptul că, pentru a fi considerat valid votul Dumneavoastră, este nevoie de:

- verificarea funcționalității semnăturii electronice;

- convertirea documentului Word în PDF;

- expedierea buletinului de vot pe care s-a aplicat semnătura electronică, la adresa de e-mail a Baroului Chișinău.

Întreaga modalitate de votare poate fi consultată prin lecturarea mesajului Uniunii Avocaților din 18 iulie 2020.

Suntem convinși că doar deschiderea și implicarea activă a fiecărui avocat din cadrul Baroului CHIȘINĂU, va asigura funcționalitatea de mai departe a instituției avocațiale și nemijlocit, va contribui la consolidarea organelor de autoadministrare ale profesiei de avocat.

Menționăm că opțiunea de exprimare a votului prin confirmare cu semnătură electronică, este un exercițiu la care s-a recurs în condițiile pandemiei COVID-19 și reprezintă un test pentru întreg corpul de avocați, cu scopul de a evalua în ce măsură suntem pregătiți de a face față schimbărilor ce implică o mai bună organizare a Adunărilor Generale și de modernizare a procedeelor aplicate în raport cu noile provocări.

Precizăm, că urmare a totalizării rezultatelor voturilor exprimate, vor putea fi desprinse concluziile corespunzătoare, în ce măsură avocații sunt adaptați pentru tranziția la procedee moderne, cum este votul electronic, în dependență de care Decanul Baroului CHIȘINĂU va decide dacă este cazul de a veni cu completări și precizări suplimentare pe segmentul de desfășurare a ADUNĂRII GENERALE, în sensul simplificării procedurilor de votare, extinderii Calendarului Adunării și altor aspecte organizatorice utile și necesare, dictate de modul în care s-a manifestat participația avocaților, precum și evoluția situației epidemiologice din țară.

Pentru considerentele arătate, Vă îndemnăm să urmăriți cu atenție noutățile plasate pe pagina web a Uniunii Avocaților din Republica Moldova, pentru a fi la curent cu eventualele modificări operate în Agenda de lucru și Calendarul desfășurării Adunării Generale.