Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Cahul
09.09.2020, ora:14.00
or. Cahul, Bulevardul Victoriei , nr.1, (incinta Restaurantului ,,Lux- Palas”, Terasa de vară)

Prima pagină  »  Noutați
Mesajul președintelui UARM, Emanoil Ploșnița, cu ocazia Zilei Constituției Republicii Moldova
29.07.2020

La 29 iulie anual, Republica Moldova are un motiv în plus de a consemna independența statutară a țării.  De 26 de ani, Constituția Republicii Moldova are menirea  să transpună acele principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice care sunt consfințite în corelație cu valorile pe care statul le promovează și le apără.

Este bine știut că, Legea Supremă trebuie să reprezinte vocea legislativă a unui stat, promotor de valori democratice. Este cea care impune autorităților mersul echilibrat și obiectiv al justiției.

Avocații, de asemenea reprezintă unul din pilonii de bază ai înfăptuirii justiției. Cu regret, aceștia nu se regăsesc în prevederile constituționale precum procurorii. Uniunea Avocaților din Republica Moldova a pledat și promovat idea includerii unui compartiment dedicat avocaților în Constituție. Motivul principal fiind importanța sa în aceeași măsură ca și a procurorilor la aplicarea corectă a legii. Evoluția omenirii la capitolul drepturi și libertăți, face ca acest lucru să fie realizat în cel mai scurt timp posibil. Uniunea Avocaților în continuare va promova această idee, pentru ajustarea la toate nivelurile a legislației interne la standardele internaționale.

Cu toate acestea, să nu uităm că 29 iulie 1994, va rămâne întotdeauna un moment istoric fondator al democrației statului nostru - ce exprimă aspirațiile poporului nostru pentru o viață demnă şi liberă.

Cu acest prilej, adresez tuturor cetățenilor cele mai cordiale felicitări și urări de prosperitate. Vă îndemn să contribuiți în continuare prin profesionalism la edificarea unei societăți guvernate de dreptate şi adevăr. Să dați dovadă de perseverență în protejarea valorilor  noastre întru edificarea unui stat de drept de încredere pentru cetățeni.

 

Cu respect,

 

Emanoil Ploșnița

Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova