Prima pagină  »  Noutați
Dezbaterea publică asupra proiectului de Lege privind profesia de avocat
23.09.2020

Potrivit Hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, nr UA/C/19/93 din 26 iulie 2019 privind aprobarea componenței grupului de lucru responsabil de elaborarea unui nou proiect de lege cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cei 7 membrii: Angela Popil, Dumitru Buliga, Nina Lozan, Vadim Vieru, Gheorghe Vlas, Gheorghe Malic și Dumitru Sliusarenco urmau să prezinte la finalul activității, noul document sus-menționat.

Sarcina primordială a grupului de lucru era de a concepe un proiect de Lege bazat pe rigorile și stipulările legislației internaționale și naționale, prevederile Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, cât și prevederile Cărții principiilor de bază ale activității de avocat.

Odată cu numirea grupului de lucru, tot aceeași Hotărâre a Consiliului stipula și faptul că CoUA RM „… încurajează și îndeamnă avocații de a participa la ședințele grupului de lucru și de a prezenta opinii/propuneri…”  referitor la conceptul, conținutul proiectului de lege cu privire la organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Totodată, Consiliul Uniunii Avocaților a decis respingerea propunerii promovării aprobării proiectului de lege nr. 198/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, aprobat în Parlamentul RM în prima lectură la 2 iulie 2017 și a solicita Ministerului Justiției și Guvernului RM retragerea imediată din Parlamentul RM proiectului de lege nr. 198/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură.

Urmare numeroaselor ședințe și întruniri, grupul de lucru a decis asupra elaborării unui draft al proiectului de lege privind profesia de avocat de către avocatul Buliga Dumitru, care ulterior urmează a fi discutat și definitivat.

La 25.08.2020 proiectul legii privind profesia de avocat și nota informativă la acest proiect a fost remisă membrilor grupului de lucru.

Având în vedere că legea privind profesia de avocat este de o importanță majoră, urmare numeroaselor solicitări și teme de discuții apărute în rețeaua internă de comunicare a avocaților, la acest mesaj găsiți anexat, proiectul de Lege privind profesia de avocat, care a fost discutat și ajustat ca fiind o formă finală pusă la dispoziția Dumneavoastră pentru opinii constructive.

În urma dezbaterilor publice, documentul va fi prezentat membrilor Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, ca cei din urmă să decidă asupra finalității sale și respectiv prezentarea documentului către instituția ministerială de resort.

În acest context, stimați avocați, avocați stagiari, găsiți atașat la mesaj proiectul de Lege în redacția grupului de grupului sus-menționat precum și nota informativă.

Avocații, avocații stagiari sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită acestui subiect, venind cu opinii și sugestii în format oficial pe adresa cancelaria.uam@gmail.com. Termenul limită de prezentare a opiniilor, propunerilor, sugestiilor și concluziilor la proiectul de lege privind profesia de avocat este 26 octombrie curent.

 

Materiale ataşate