Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT : Asigurarea socială și impozitarea veniturilor avocaților în anul 2021 - Opina Uniunii Avocaților din Republica Moldova
16.10.2020

În ședința extraordinară din 13.10.2020, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, analizând proiectul politicii fiscale pentru anul 2020, elaborat de către Ministerul Finanțelor a aprobat opinia Uniunii Avocaților asupra acestui proiect.

Consiliul Uniunii Avocaților din RM consideră că proiectul politicii fiscale poate fi promovat în continuare , în partea care vizează liber profesioniștii din domeniul justiției și în special avocații, doar dacă este acceptată opinia corpului avocațial din Republica Moldova.

Pentru restabilirea principiului solidarității și echității, Uniunea Avocaților din Republica Moldova a propus păstrarea modului de plată a contribuțiilor de asigurări sociale în sumă fixă pentru liber profesioniștii din domeniul justiției, cu extinderea prestațiilor de asigurări sociale după cum urmează:

 

  • contribuție fixă minimă (obligatorie) – 12 236 lei / an cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat egal cu 1/2 din salariul mediu pe economie prognozat pentru anul respectiv;
  • contribuție fixă calificată (opțională) – 24 255 lei / an cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat din mărimea salariului mediu pe economie în anul respectiv.

Referitor la impozitul pe venit: Uniunea Avocaților din Republica Moldova susține propunerea Ministerului Finanțelor privind reducerea cotei impozitului pe venit de la 18% la 12% și este categoric împotriva propunerii privind limitarea dreptului avocaților de a deduce cheltuielile ce țin de activitatea profesională din venitul impozabil, considerând această propunere inadmisibilă, nejustificată și discriminatorie.

În cazul în care se dorește impozitarea veniturilor profesiilor juridice din activitatea operațională (IVAO), atunci cota adecvată pentru impozitul IVAO nicidecum nu poate fi 12%, dar 4% - așa cum este prevăzut pentru sectorul ÎMM-urilor.

În context, Uniunea Avocaților din Republica Moldova susține propunerea privind reducerea cotei impozitului pe venit pentru liberii profesioniști din domeniul justiției, dar numai cu condiția păstrării dreptului profesiilor juridice la deducerea cheltuielilor ce țin de activitatea profesională din venitul impozabil.

Totodată, Uniunea Avocaților din Republica Moldova vine cu propunerea privind instituirea unui sistem unic de reduceri a impozitului pe venit pentru contribuabilii din toate domeniile inclusiv și pentru profesiile juridice, care înregistrează venituri sub 100000 lei/an.

Astfel, s-a propus instituirea următoarelor reduceri:

  • 50% de la contribuția fixă de asigurare socială de bază (12.136 lei în anul 2021);
  • 50% de la prima fixă de asigurare medicală;
  • Plata sumelor reduse să se facă lunar, dar nu până la 31 martie a anului curent.
  • Asigurarea medicală să fie activă de la 1 ianuarie, dar nu de la momentul plății.

În final, Uniunea Avocaților din Republica Moldova solicită Ministerului Finanțelor discutarea propunerilor formulate în adresa din 15.10.2020 în cadrul unei mese rotunde cu participarea tuturor exponenților profesiilor juridice.

Pentru detalii și concretizări găsiți în atașament adresarea Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Domnului Serghei PUȘCUȚA, Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor, (7 file).

 

Cu respect,

 

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate