Prima pagină  »  Noutați
Comunicat informativ: Program online de formare profesională inițială a mediatorilor.
20.10.2020

Coordonatorul Programului de instruire în domeniul medierii, Domnul Mihai ŞLEAHTIȚCHI, mediator, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, director executiv CDPP, împreună cu o echipă de formatori experimentați-psihologi, pedagogi, juriști, specialiști în comunicare, mediatori practicieni

ANUNȚĂ:

inițierea unui nou Program online de formare profesională inițială a mediatorilor și înregistrarea la acesta pentru perioada Octombrie – noiembrie 2020.

Programul va începe după completarea grupului de participanți.

Programul cuprinde subiectele de bază:

• esența, semnificațiile și tipologiile conflictelor;

• sursele și efectele conflictelor;

• stiluri și metode de soluționare a conflictelor;

• medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor;

• natura procesului de mediere;

• scopul, principiile şi etapele procesului de mediere;

• durata şi tehnicile procesului de mediere;

• comunicare şi limbaje în activitatea mediatorului;

• cadrul juridic general al procesului de mediere;

• medierea în litigiile civile;

• medierea în cauzele penale;

• medierea în litigiile comerciale;

• medierea în litigiile de familie;

• medierea şcolară;

• medierea cu implicarea minorilor delincvenţi;

• acte perfectate în procesul de mediere;

• gestionarea biroului de mediere;

• personalitatea mediatorului;

• etica şi deontologia profesională a mediatorului.

În baza Programului, Mediatorul va putea desfășura o activitate de liber-profesionist, compatibilă cu orice altă profesie, fie activa în cadrul unui birou de mediere (individual/asociat) ori organizații de mediere.

Semnarea Contractului individual de studii va fi precedată de prezentarea actelor: cerere de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor, buletin de identitate (copie), diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie).

Cursurile se vor desfășura zilnic, de la ora 17.30.

Sâmbătă – de la ora 9.00.

Durata cursurilor – trei săptămâni.

Înregistrarea va avea loc la E-mail: centrul.d.p.p@gmail.com

Date de contact: Tel.: 0694 68 356

Centrul pentru Dezvoltare Personală şi Profesională (CDPP) este acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova în calitate de furnizor de formare inițială şi continuă a mediatorilor.