Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
26.11.2020

Stimați colegi,

Potrivit informației prezentate de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, la data de 22 octombrie 2020 Consiliul Europei a prezentat în cadrul unui briefing de presă Raportul privind Evaluarea Sistemelor Judiciare Europene, ediția 2020 (analiză în baza datelor din 2018) al Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ).

Acest studiu este rezultatul unei analize a datelor cantitative și calitative colectate din 47 de state membre ale Consiliului Europei, precum și din Israel, Maroc și Kazahstan, cu privire la bugetele sistemelor judiciare, profesioniștii în justiție, organizarea/administrarea sistemelor judiciare și eficiența și calitatea serviciului public de justiție furnizat utilizatorilor acestuia.

În domeniu bugetelor alocate sistemelor judiciare, în toate statele se observă o tendință de creștere în perioada anilor 2010-2018. În anul 2018 toate statele membre CoE au majorat bugetele alocate sistemelor judiciare în medie cu (+8%). Astfel, statele membre au alocat din bugetul pentru sistemele judiciare 65% instanțelor de judecată, 24% serviciilor Procuraturii, 11% asistenței garantate de stat.

De asemenea, se accentuează faptul că în privința acordării asistenței juridice garantate de stat se observă două tendințe: unele țări tind să aloce un cost redus pentru fiecare caz de asistență juridică și înregistrează un număr mare de cazuri de acordare a asistenței juridice (Republica Moldova se încadrează în această categorie), în timp ce altele aleg să furnizeze o sumă mai mare de resurse financiare din buget pentru un număr mai mic de cauze. CEPEJ încurajează statele membre se acorde atenție deosebită și să investească mai mult buget pentru asistența juridică garantată de stat.

Un alt segment analizat în Raport se referă la organizarea judecătorească, observându-se între anii 2010-2018 o tendință de reducere a numărului de instanțe în Europa (-19% în medie pentru instanțele de prim nivel de jurisdicție generală), cât și locațiile geografice (-10% în medie).

În aceiași perioadă, se observă și o creștere a specializării instanțelor judecătorești (ponderea medie a instanțelor specializate a crescut de la 21% la 26,7% din 2010 până în 2018).

Litigiile cu valoare redusă au fost ușor afectate de evoluțiile menționate mai sus. A crescut doar suma medie a ceea ce constituie un dosar cu valoare redusă (de la 4029€ în 2016 la 4836€ în 2018).

Se accentuează rolul pe care l-au avut tehnologiile informaționale la îmbunătățirea eficienței și calității sistemelor judiciare.

Raportul privind Evaluarea Sistemelor Judiciare Europene (ediția 2020) este disponibil doar în limba engleză și poate fi accesat la următorul link:

https://www.coe.int/en/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/the-cepej-report-containing-the-figures-on-the-efficiency-of-the-functioning-of-judicial-systems-in-europe-has-been-published?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fcepej%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D9

 

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților