Prima pagină  »  Noutați
CURTEA DE APEL CHIȘINĂU VA ACTIVA ÎN REGIM SPECIAL
01.12.2020

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Prin dispoziția președintelui Curții de Apel Chișinău, dlui Vladislav Clima din 30 noiembrie 2020 s-a dispus că, în perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, Curtea de Apel Chișinău va activa în regim special.

În perioada activității Curții de Apel Chișinău în regim special, accesul persoanelor străine în incinta instanței este strict interzis, iar cele care au calitatea de participant pe cauzele (penale, civile, administrative ) aflate pe rolul Curții de Apel Chișinău pot depune cereri, demersuri etc., inclusiv şi cererile de solicitare a informațiilor aferente cauzelor pendinte, doar prin poşta electronică, poşta terestră, fax şi telefon. În cazuri excepționale, actele de procedură, cererile şi demersurile pot fi depuse în biroul 5 (Secţia relaţii publice), doar cu permisiunea prealabilă a persoanei responsabile de primirea lor, cât şi cu respectarea condiţiilor de prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19.

În sălile de judecată va fi permis accesul doar procurorilor, avocaţilor şi altor participanţi pe cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii, pe cauzele penale în ordine de apel şi recurs în cadrul cărora sunt persoane arestate, pe cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei şi cauzele contravenţionale ce vizează încălcarea Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică. Persoanele respective urmează se respecte strict distanţa socială, să dezinfecteze mâniile la intrare în clădirea instanţei, să poarte măşti de protecţie, iar, la necesitate, să poarte şi mănuşi de protecţie împotriva răspândirii infecţiei COVID19. In măsura posibilităţilor, persoanele aflate în detenţie vor fi audiate prin sistemul de videoconferinţă.

În perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, Curtea de Apel Chișinău va examina doar următoarele categorii de cauze:

- În materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate doar cauzele, care, potrivit legii, pot fi examinate în procedură scrisă (fără participarea părţilor), în recurs, în revizuire, cauzele cu valoare redusă, cauzele electorale, conflictele de competenţă, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanţă, cererile de recuzare înaintate judecătorilor instanţei de fond în cazul în care în prima instanţă nu este eligibil alt judecător pentru examinare unor atare cereri. La fel vor fi examinate cauzele aflate în faze avansate de examinare(pledoarii, replici, pronunţare), cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei, adopţiile.

- În materie penală şi contravenţională vor fi examinate doar cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigaţii speciale,' măsurile asigurătorii şi cauzele contravenţionale ce vizează încălcarea dispoziţiei Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică, cauzele care se examinează în lipsa părţilor, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii + ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel şi recurs în cadrul cărora sunt persoane arestate, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei.

După încetarea stării de urgență în sănătate publică, va fi reluată din oficiu, judecarea cauzelor civile (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate), care nu cad sub incidența dispoziției nr. 44.

În contextul celor expuse, Uniunea Avocaților din Republica Moldova vine cu un apel către Curtea de Apel Chișinău solicitând elaborarea de urgență a măsurilor privind modalitatea de examinare a cauzelor, încât să fie respectate distanța socială, aerisirea birourilor, sălilor de ședințe, în acest sens este de dorit ca ședințele să se desfășoare pe rând în mai multe birouri/sălile de ședință.

Ședințele să fie fixate cu pauze de măcar 30 de minute, să nu fie făcut apelul pe toate cauzele în același timp, să se evite invitația tuturor avocaților și procurorilor în același timp, pentru a face apelul.

Avocații să fie invitați în sală în intervale de timp diferite pe fiecare dosar aparte.

Efectiv se impune întreprinderea și altor măsuri. Ori, purtarea măștilor și mănușilor, sunt măsuri insuficiente, atât timp, cât toți sunt invitați în sala de ședințe pentru a face apel, astfel nefiind îndeplinite măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.

Uniunea Avocaților va monitoriza permanent respectarea de către Curtea de Apel Chișinău a măsurilor de prevenire și combatere a infecției COVID-19 aplicate conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27 noiembrie 2020 și restricțiilor stabilite.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova îndeamnă avocații și avocați stagiari la respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19 și interdicțiilor impuse de stare de urgență în sănătate publică.

Urmează să reținem că este un pericol mare ca avocații să se infecteze. Trebuie  să ținem minte că noi avocații nu avem dreptul să ne relaxăm.

Avocații în fiecare caz trebuie să insiste la echilibrul între soluționarea cu celeritate a cauzelor și asigurarea sănătății publice, la întocmirea listei de ședințe prin gruparea cauzelor pe intervalele orare, astfel încât să fie cât mai puțini oameni în același timp în sala de judecată.

Stimați colegi, este oportun și pentru binele tuturor ca în această perioadă complicată, noi să ne protejăm și să respectăm cu strictețe atât regulile generale de igienă cât și prevederile stabilite de către organele abilitate în condițiile declarării stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul țării.

Activitatea profesională este foarte importantă în această perioadă, însă mai importantă este sănătatea și securitatea fiecăruia.

Aveți grijă de sănătate, Stimați colegi!

 

Cu respect și urări de sănătate,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților