Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău
11.12.2020

Stimate colege și stimați colegi avocați ai Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău,

Baroul de avocați Chișinău,  Vă reamintește că în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (37) din Statutul profesiei de avocat ,, ... avocatul are obligaţia să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor. Contribuțiile anuale se achită în întregime sau fracționat, în două rate egale, scadente o dată la 6 luni. Prima plată se va efectua pînă la data de 31 mai, iar cea de-a doua, pînă la data de 30 noiembrie a fiecărui an calendaristic.”

Având în vedere, că potrivit Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură Consiliul Uniunii Avocaţilor publică anual, nu mai tîrziu de data de 25 decembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat, recomandăm avocaților verificarea achitării contribuțiilor profesionale, iar în cazul în care înregistrează datorii la bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, stingerea acestora cât mai curând posibil.

Precizăm că persoanele care vor înregistra o datorie mai mare de 600 de lei nu vor fi incluse în Lista avocaţilor cu dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2021.

 

Cu înaltă considerație, 

Decanul Baroului Chișinău                              

avocat, dr. Popescu Dorin