Prima pagină  »  Noutați
Avocații din Republica Moldova se solidarizează cu confrații din România la subiectul condamnării unui membru al Baroului București pentru exercitarea activității de avocat
21.12.2020

În numele Avocaților înscriși în lista Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău, cu profundă îngrijorare am luat act de condamnarea de către instanța supremă a României a unui confrate - avocat, anterior achitat de Curtea de Apel Brașov, pentru exercitarea, în interesul clientului, a activităților specifice profesiei de avocat, prin redactarea de notificări, înscrisuri și asistarea clientului în fața unei instituții publice.

Potrivit informațiilor disponibile public, avocatul a fost condamnat pentru exprimarea unor convingeri juridice în fața unor autorități, respectiv pentru procedurile de asistare și reprezentare a unui client. Faptele de asistare și de reprezentare a clientului, au fost apreciate de către prima instanță ca fapte legale, care se încadrează în limitele exercițiului normal al profesiei de avocat.

Condamnarea penală a avocaților pentru exercițiul ordinar al activității profesionale alimentează neîncrederea avocaților în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează încrederea cetățeanului în rostul și eficiența instituției avocaturii.

Mai mult, condamnarea penală pentru exercitarea activităților specifice profesiei de avocat ce țin de realizarea dreptului și obligației profesionale de a întocmi notificări, de a redacta înscrisuri, de a asista clientul în fața unei autorități publice, adică condamnarea penală pentru activități profesionale, care la rândul său, constituie în sine și exprimarea dreptului la libertatea de opinie și libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice, în opinia noastră, este o ingerință gravă în dreptul la libera exprimare, protejat de art. 30 alin. (1) din Constituția României, art. 10 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de art. 11 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 

Decanul Baroului Chișinău,

Avocat, Popescu Dorin