Prima pagină  »  Noutați
Comunicat în atenția Procuraturii Generale din Republica Moldova
30.12.2020

Probleme sesizate:

-Citarea ilegală a avocatului și a asistentului avocatului pentru audiere în calitate de martor în dosar penal de apărare, în lipsa consimțămîntului prealabil a clientului său pentru depunerea declarațiilor favorabile, contrar dispozițiilor imperative ale art.90 al.3 p.2 CPP; 

-Înlăturarea abuzivă a avocatului din proces penal de către procuror, cu încălcarea consecutivității procesuale stabilite de prevederea normei imperative a art. 90 al.3 p.2 CPP și a circumstanțelor exhaustive pentru înlăturarea avocatului stabilite în art. 72 al.1 CPP

Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova  a fost sesizat de către avocatul Cristina Sultan într-o serioasă problemă de obstrucționare a dreptului său (și a colegului său- asistentul avocatului Sultan Oleg) de exercitare a profesiei de apărător, precum și a drepturilor fundamentale ale clientului în bază de contract.     

Avocatul consideră că citațiile emise de ofițerul de UP pe numele avocatului și a asistentului avocatului pentru audiere în calitate de martori în dosarul penal de apărare nr. 2015978171 asupra circumstanțelor care le-au devenit cunoscute  în legătură cu adresarea pentru acordare de asistență juridică și în legătură cu asistența juridică acordată – sunt acte procedurale ilegale, iar acțiunea preconizată de audierea lor în calitate de martori, în lipsa consimțămîntului clientului este o imixtiune directă în activitatea de apărător, sfidează garanțiile constituționale acordate de stat în raportul de confidențialitate între avocat și client. Mai mult, aceste circumstanțe fac parte din linia de apărare în dosarul penal nr. 2015978171, fiind prezentate în an.2016-2017 de apărător în calitate de probă a apărării în formă de act juridic civil ca soluția finală a circumstanțelor respective.

Astfel, procurorul, fiind sesizat de avocat, care  a deplîns actele și acțiunea ofițerului de urmărire penală privind citația avocatului și asistentului avocatului pentru audiere în calitate de martori – prin ordonanța emisă a ignorat în partea descriptivă prevederile imperative ale legii procesuale penale stabilite în art. 90 al.3 p.2 CPP și la care avocatul direct a făcut referință.  

Ce ține de înlăturarea ulterioară a avocatului Cristina Sultan din cadrul dosarului penal nr. 2015978171- ordonanța aceluiași procuror a fost emisă  ca o reacție în urma plîngerilor depuse de către avocat. Procurorul în partea descriptivă și dispozitiv nu a indicat temeiul în drept a înlăturării avocatului din procesul penal în care avocatul a participat pe parcursul urmăririi penale, începînd cu data reținerii clientului din 2016 pînă în prezent. Toate acestea circumstanțe, semnificînd că ordonanța este neîntemeiată și ilegală.

Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a cercetat cazul și a constat că, într-adevăr, sunt comise un șir concret de încălcări de procedură penală și anume:

  1. Citațiile emise de ofițerul de urmărire penală pe numele avocatului și asistentului avocatului, nu au fost precedate de consimțămîntul cert al clientului avocatului pentru depunerea declarațiilor favorabile în calitate de martori asupra circumstanțelor care le-au devenit cunoscute în cadrul asistenței juridice acordate pe parcursul mai multor ani, respectiv fiind încalcată norma legală art. 90 al.3 p.2, al.5 CPP;
  2. Doar în cazul unui consimțămînt al clientului acordat avocatului, ultimul și asistentul său pot (dar nu sunt obligați) a fi audiați în calitate de martori acordînd declarații favorabile acuzatului (art.90 al.5 CPP);
  3. Respectînd consecutivitatea procesuală stabilită de Legiuitor, conform prevederilor art.90 al.5 CPP, avocatul care este audiat în calitate de martor, cu condiția  existenței consimțămîntului clientului său, - ulterior este înlăturat din procesul penal respectiv.  În situația sesizată, consecutivitatea procesuală descrisă și citarea în sinea  este o procedură încălcată, nefiind prezent consimțămîntul prealabil al clientului;
  4. Prevederile art.52-53 CPP nu-i acordă procurorului dreptul expres pentru înlăturarea avocatului de la participarea la proces, cu atîtî mai mult că avocatul a fost ales de către acuzatul, cu care avocatul a semnat contract de asistență juridică;
  5. Înlăturarea apărătorului din procesul penal se efectuează în condiții exhaustiv prevăzute de norma art. 72 CPP și nu poate fi modificată, încălcată, suplinită abuziv de procuror. Or, pentru a limita sau restrînge un drept trebuie să existe o serie de condiții legale. E necesar ca limitarea să fie încadrată în garanțiile acordate de art.54 din Constituția republicii Moldova, care stipulează că exercitarea drepturilor fundamantale nu poate fi limitată sau restrînsă decît conform prevederilor legale.
  6. Restrîngerea dreptului – trebuie să respecte cerințele constituționale impuse referitor la proporționalitate și nu doar la asigurarea măsurii cu caracter reparator sau soluționarea alternativă, or înlăturarea apărătorului este o măsură excesivă față de obiectul atins, contar art. 54 din Constituția Republicii Moldova combinat cu art. 26 din Constituția Republicii Moldova;
  7. Potrivit art.6 paragraf 3 litera b) CEDO- înlesnirile apărării sunt pentru persoana asistată, care altă garanție nu are decăt dacă procesul penal se desfășoară conform Legii;
  8. Pretinsa justificare a procurorului inclusă în ordonanța emisă despre înlăturarea apărătorului din proces penal - nu este prevăzută de lege, nu este motivată prin norma legală a art. 72 CPP, respectiv nu corespunde normelor unanim cunoscute și vegheate de Constituția Republicii Moldova și CEDO.

Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova menționează că asemenea sesizări au mai parvenit și de la alți membri ai Avocaturii.

Pentru a înceta imixtiunea procurorilor în activitatea profesională a avocaților, pentru a nu mai repeta acțiunile abuzive și de intervenție ilegală în apărarea construită de fiecare avocat în aparte, cerem Procuraturii Generale să intre în esența acestui conflict, să se autosesizeze și să întreprindă cercetări de serviciu, să pună capăt abuzurilor, pe care le considerăm făcute în mod intenționat și cu țintă directă : protejarea corporativă a întregii bresle de avocați.

 

Cu considerație,

Membrii Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova