Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ PRIVIND DESEMNAREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE MEDIERE
01.02.2021

Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, în legătură cu încetarea calității de membru al Consiliului de mediere în temeiul expirării mandatului reprezentantului desemnat de către Consiliul Uniunii Avocaților la data de 28 octombrie 2016, Vă invită să participați la concursul pentru desemnarea unui membru în Consiliul de mediere.

Avocații doritori de a participa la concurs vor depune următoarele acte:

  • Cererea de participare la concurs

  • Cererea de motivare

  • CV-ul în limba română

până la data de 22 februarie 2021 prin email la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.  

Totodată, Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 137 din 03-07-2015 cu privire la mediere Consiliul de mediere este un organ colegial, cu statut de persoană juridică de drept public, instituit în condițiile prezentei legi pentru implementarea politicilor în domeniul medierii. Consiliul este format din 9 membri, după cum urmează:

a) cinci mediatori;

b) un reprezentant al societății civile;

c) un membru desemnat de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat;

d) un reprezentant al avocaților desemnat de Consiliul Uniunii Avocaților;

e) un notar delegat de adunarea generală a notarilor.

Durata mandatului membrilor Consiliului este de 4 ani.

Membrii Consiliului nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive.

 

Consiliul Uniunii Avocaților