Prima pagină  »  Noutați
CONSULTAREA OPINIEI AVOCAȚILOR
19.08.2021

Stimați colegi avocați,

Consiliul Uniunii Avocaților la 28 mai 2021 prin hotărârea nr. 10-04/28.05.2021 a creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de modificări la Statutul profesiei de avocat în contextul Legii nr. 67 din 22.04.2021 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, în componență de 5 membri ai Consiliului UA, după cum urmează:

  • Gribincea Vladislav,
  • Lozan Nina,
  • Popil Angela,
  • Țurcan Alexandru,
  • Vlas Gheorghe.

La 30 iulie 2021 Consiliul Uniunii Avocaților în ședință ordinară a luat cunoștință cu modificările și completările prevederilor Statutului profesiei de avocat elaborate de grupul de lucru. Acestea urmează a fi supuse aprobării la ședința Consiliului UA din 3 septembrie 2021.

În continuare se propune pentru dezbateri publice proiectul hotărârii Consiliului UA prin care urmează să se aprobe modificările și completările la Statutul profesiei de avocat și Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova (se anexează).

În acest context, solicităm respectuos implicarea Dvs. prin expunerea opiniilor și recomandărilor cu referire la proiectul menționat supra.

Rugăm prezentarea opiniilor Dvs. până la data de 1 septembrie 2021 la adresa de e-mail uniunea.avocatilor.rm@gmail.com .

 

Consiliul Uniunii Avocaților

 

 

Materiale ataşate