Prima pagină  »  Noutați
Anunț
01.08.2022

Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță suplinirea a două posturi vacante:

 • Secretar referent,
 • Secretar al Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău.

Cerinţe generale pentru angajare:

 • Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul juridic.
 • Experiență profesională: minim 3 ani experiență în domeniul juridic.
 • Nivel înalt de intelegență, responsabilitate și exigență.
 • Abilităţi excelente de comunicare și de soluționare eficientă a problemelor;
 • Cunoașterea unei limbi străine - reprezintă un avantaj.

Persoanele interesate sunt invitate să depună următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs;
 • CV-ul în limba română;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă (după caz);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical.

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poştă sau personal, la adresa: str. București, 46, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Notă: Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Pentru mai multe detalii, rugăm să ne contactați la adresa de e-mail a Uniunii Avocaților: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau tel. 0 (22) 22 61 52.