Prima pagină  »  Noutați
Întâlnire de lucru în cadrul proiectului ETAAJ
17.03.2023

Astăzi, 17 martie 2023, a avut loc o întrevedere a  Președintelui Uniunii Avocaților, Dorin Popescu, și a Secretarului General al Uniunii Avocaților, Mariana Romaniuc, cu experții delegați în cadrul proiectului Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar” (ETAAJ), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Centrală pentru Implementarea Proiectelor din Lituania și Expertise France din Franța, Ausra Raulickyte, lider de proiect, Lucia Popescu, expert național pe lungă durată și Lilia Ioniță, expert național pe lungă durată.

În cadrul acestei întâlniri de lucru s-au purtat discuții cu privire la acțiunile concrete de implementare a măsurilor luate cu privire la Evaluarea necesităților de formare oferită de Centrul de Instruire a Avocaților, realizată în cadrul componentei 2 a proiectului ETAAJ,Creșterea capacităților avocaților prin asigurarea îmbunătățirii drepturilor la un proces echitabil și sporirea acordării de asistență juridică de calitate, în conformitate cu standardele internaționale”.

Printre acțiunile concrete ce urmează a fi realizate în următoarea perioadă se enumeră publicarea unei metodologii privind efectuarea stagiului profesional în avocatură și a unui ghid pentru îndrumători privind stagiul profesional în avocatură; lansarea unei platforme private dedicate instruirii avocaților și avocaților stagiari, precum și raportării stagiului de practică; optimizarea paginii web a UAM în scopul asigurării accesibilității și a unei transparențe maxime.

Totodată, în cadrul componentei 1 a proiectului cu privire la monitorizarea ședințelor de judecată, au fost abordate problemele sistemice privind accesul în instanțe și judecarea cauzelor.