Prima pagină  »  Noutați
Ordinea de zi a ședinței Consiliului din 29 ianuarie 2016
14.01.2016

La 29 ianuarie 2016, ora 10:00, va avea loc ședința Consiliului UA.

ORDINEA DE ZI:

1. Componența și norma de reprezentare în CoUA stabilită de lege și statutul profesiei de avocat.

2. Repartizarea domeniilor de responsabilitate a membrilor Consiliului.

3. Reparația imobilului de pe str. București, 46, mun. Chișinău.

4. Politica de contabilitate pentru anul 2016. Rectificarea evidenței contabile pentru anii 2012-2014. Anunțarea concursului de audit. Aprobarea statelor de personal al UA și salariile acestora.

5. Reprezentarea în instanțele de judecată.

6. Examinarea contestației nr. 1180/15 din 30.12.2015 privind anularea hotărârilor Adunării Generale a Baroului Chișinău din 22 decembrie 2015.

7. Examinarea cererilor următoarelor persoane: Vîrlan Ion, Organ Elena, Rotaru Ilie.

8. Examinarea sesizării dnei Prodan Lilia nr. 778/15 din 29.09.2015.

9. Examinarea cererilor privind: încetarea activității de avocat, acordarea ajutorului material, transferul avocatului stagiar de la un avocat coordonator la altul, scutirea de plata cotizațiilor.

10. Diverse: 
Publicația Periodică „Avocatul Poporului. Crearea forumului UA. Logoul UA. Semnătura digitală. Fondul de solidaritate. Discutarea posibilității fondării Academiei Avocaturii.

Materialele se anexează.

Materiale ataşate