Adunarea Generală deschisă a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
03 - 07.08.2020, ora:08:00 - 17:00
Uniunea Avocaților din Republica Moldova - mun. Chișinău, str. București 46

Prima pagină  »  Noutați
Deciziile Comisiei pentru Etică și Disciplină
14.01.2016

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (7) Legii cu privire la avocatură, Comisia pentru Etică și Disciplină publică deciziile sale:

1. Cauza disciplinară în privința avocatului Capranov Rodion;

2. Cauza disciplinară în privința avocatului Cibric Ruslan;

3. Cauza disciplinară în privința avocatului Pîrvan Dumitru;

4. Cauza disciplinară în privința avocatului Organ Elena.

 

     

                                         Cauza disciplinară Capranov Rodion 
                                         (Petiția nr. I/122 din 18.08.2015)

                                                  D E C I Z I E
                                                  /dispozitiv/
                                                  m. Chișinău 
                                             02 noiembrie 2015

Comisia pentru Etică și Disciplină în componența membrilor prezenți: dl Vitalie TĂBÎRȚĂ președinte, dl Ruslan AHMEDOV, Anatolie BARBACAR, Petru BOBU, Mihail GAFTON, Ion GRECU, Zinaida LUPAȘCU, Ion MALANCIUC, Iurie MĂRGINENU, Valeriu SCUTELNIC, Ion ȚURCANU membrii precum și d-na Victoria DEVIȚCAIA, secretar, examinând procedura disciplinară pornită pe marginea plângerii cet. Panisco Alexandr față de presupusele abateri disciplinare a avocatului Capranov Rodion deținător a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 1572 din 08.12.2008

                                                    DECIDE:

- Se recunoaşte abatere disciplinară în acţiunile avocatului Capranov Rodion deținător a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 1572 din 08.12.2008 .
- Luând aminte de gravitatea abaterii, circumstanțele în cauză, activitatea și comportamentul avocatului, a aplica față de avocatul Capranov Rodion sancțiunea disciplinară sub formă de amendă în mărime de 3000 (trei mii) lei, care se face venit la bugetul Uniunii Avocaților din RM, care urmează a fi achitată de avocatul Capranov Rodion în termen de 30 zile de la data emiterii deciziei.
- Se suspendă activitatea de avocat a lui Capranov Rodion în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 57 alin. (1) lit. d), Legea cu privire la avocatură.
- Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi poate fi contestată în instanţa de judecată conform Legii contenciosului administrative.

Preşedintele Comisiei                                    Tăbîrță Vitalie

Secretarul Comisiei                                      Deviţcaia Victoria


Notă: Amenda aplicată este achitată.

   

                                     Cauza disciplinară Cibric Ruslan
                                     (Petiția nr. I/32 din 29.06.2015)

                                                                  D E C I Z I E
                                                  /dispozitiv/
                                                 m. Chișinău 
                                             09 noiembrie 2015

Comisia pentru Etică și Disciplină în componența membrilor prezenți: dl Vitalie TĂBÎRȚĂ președinte, dl Ruslan AHMEDOV, Anatolie BARBACAR, Petru BOBU, Mihail GAFTON, Ion GRECU, Zinaida LUPAȘCU, Ion MALANCIUC, Iurie MĂRGINENU, Valeriu SCUTELNIC, Ion ȚURCANU membrii precum și d-na Victoria DEVIȚCAIA, secretar, examinând procedura disciplinară pornită pe marginea plângerii cet. Prijelevscaia – Moșenscaia Irina față de presupusele abateri disciplinare a avocatului Cibric Ruslan deținător a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 2162 din 26.05.2011

                                                DECIDE:

- Se recunoaşte abatere disciplinară în acţiunile avocatului Cibric Ruslan deținător a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 2162 din 26.05.2011.
- Luând aminte de gravitatea abaterii, circumstanțele în cauză, activitatea și comportamentul avocatului, a aplica față de avocatul Cibric Ruslan sancțiunea disciplinară sub formă de amendă în mărime de 3000 (trei mii) lei, care se face venit la bugetul Uniunii Avocaților din RM, care urmează a fi achitată de avocatul Cibric Ruslan în termen de 30 zile de la data emiterii deciziei.
- Se suspendă activitatea de avocat a lui Cibric Ruslan în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 57 alin. (1) lit. d), Legea cu privire la avocatură.
- Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi poate fi contestată în instanţa de judecată conform Legii contenciosului administrative.

Preşedintele Comisiei                                         Tăbîrță Vitalie

Secretarul Comisiei                                            Deviţcaia Victoria


Notă: Amenda aplicată este achitată.

                                   

                                                Cauza disciplinară Pîrvan Dumitru 

                                                (Petiția nr. I/72 din 16.07.2015)

                                                           D E C I Z I E
                                                           /dispozitiv/
                                                          m. Chișinău 
                                                     21 decembrie 2015

Comisia pentru Etică și Disciplină în componența membrilor prezenți: dl Vitalie TĂBÎRȚĂ președinte, dl Ruslan AHMEDOV, Anatolie BARBACAR, Petru BOBU, Mihail GAFTON, Ion GRECU, Zinaida LUPAȘCU, Ion MALANCIUC, Valeriu SCUTELNIC, Ion ȚURCANU membrii precum și d-na Victoria DEVIȚCAIA, secretar, examinând procedura disciplinară pornită pe marginea plângerii cet. Pașchevici Sergiu față de presupusele abateri disciplinare a avocatului Pîrvan Dumitru deținător a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 153 din 25.10.2001

                                                              DECIDE:

- Se recunoaşte abatere disciplinară în acţiunile avocatului Pîrvan Dumitru deținător a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 153 din 25.10.2001 .
- Luând aminte de gravitatea abaterii, circumstanțele în cauză, activitatea și comportamentul avocatului, a aplica față de avocatul Pîrvan Dumitru sancțiunea disciplinară sub formă de amendă în mărime de 3000 (trei mii) lei, care se face venit la bugetul Uniunii Avocaților din RM, care urmează a fi achitată de avocatul Pîrvan Dumitru în termen de 30 zile de la data emiterii deciziei.
- Se suspendă activitatea de avocat a lui Pîrvan Dumitru în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 57 alin. (1) lit. d), Legea cu privire la avocatură.
- Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi poate fi contestată în instanţa de judecată conform Legii contenciosului administrative.

Preşedintele Comisiei                                                    Tăbîrță Vitalie


Secretarul Comisiei                                                      Deviţcaia Victoria

 

                                           Cauza disciplinară Organ Elena 
                                          (Petiția nr. I/72 din 16.07.2015)

                                                    D E C I Z I E
                                                   /dispozitiv/
                                                   m. Chișinău 
                                              21 decembrie 2015

Comisia pentru Etică și Disciplină în componența membrilor prezenți: dl Vitalie TĂBÎRȚĂ președinte, dl Ruslan AHMEDOV, Anatolie BARBACAR, Petru BOBU, Mihail GAFTON, Ion GRECU, Zinaida LUPAȘCU, Ion MALANCIUC, Iurie MĂRGINEANU, Valeriu SCUTELNIC, Ion ȚURCANU membrii precum și d-na Victoria DEVIȚCAIA, secretar, examinând procedura disciplinară pornită pe marginea plângerii cet. Mihailiuc Zinovia, Agapi Liudmila, Botnari Elena și Bruma Serghei față de presupusele abateri disciplinare a avocatului Organ Elena deținătoare a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 1846 din 26.01.2010

                                                     DECIDE:

- Se recunoaşte abatere disciplinară gravă în acţiunile avocatului Organ Elena, licenţa nr. 1846 din 26.01.2010, CA ”Elena Organ”, Chişinău, str. Petru Rareş, 36, of. 146A.
- Se stabileşte sancţiune disciplinară în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. e), (2) al Legii nr. 1260 – XV din 17.07.2002 cu privire la avocatură - retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat.
- Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi poate fi contestată în instanţa de judecată conform Legii contenciosului administrative.
- A remite în adresa Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova prezenta decizie în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură.

Preşedintele Comisiei                                            Tăbîrță Vitalie


Secretarul Comisiei                                              Deviţcaia Victoria