Prima pagină  »  Noutați
Decizia Comisiei pentru Etică și Disciplină
31.12.2015

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (7) Legii cu privire la avocatură, Comisia pentru Etică și Disciplină publică deciziile sale:

                                                          D E C I Z I E
                                                 m. Chișinău 
                                           21 decembrie 2015

Comisia pentru Etică și Disciplină în componența membrilor prezenți: dl Vitalie TĂBÎRȚĂ președinte, dl Ruslan AHMEDOV, Anatolie BARBACAR, Petru BOBU, Mihail GAFTON, Ion GRECU, Zinaida LUPAȘCU, Ion MALANCIUC, Valeriu SCUTELNIC, Ion ȚURCANU membrii precum și d-na Victoria DEVIȚCAIA, secretar, au examinat Informația prezentată de Contabilitatea Uniunii Avocaților privind lista avocaților care nu au efectuat defalcările de membru în bugetul Uniunii Avocaților mai mult de 6 (șase) luni – 759 (șapte sute cincizeci și nouă) avocați, lista se anexează la prezenta decizie.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. d), art. 13 alin. (1) lit. d) Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2015/MO nr. 159/582 din 04.09.2010,

                                                                   DECIDE:

- Se recunoaşte abatere disciplinară în acțiunile avocaților vizați.
- Se stabileşte sancţiune disciplinară în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. d), (2) al Legii nr. 1260 – XV din 17.07.2002 cu privire la avocatură - suspendarea activității de avocat a 759 (șapte sute cincizeci și nouă) avocați, lista se anexează la prezenta decizie.
- Se stabilește termenul de suspendare a activității de avocat începând cu 25 decembrie 2015 până la achitarea integrală a datorii la capitolul defalcările de membru.
- Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
- A transmite prezenta Decizie Consiliului Uniunii Avocaților pentru efectuarea modificărilor în Lista avocaților ce au dreptul să exercite profesia de avocat pentru anul 2016.
- A transmite prezenta Decizie Contabilității Uniunii Avocaților pentru informare.

Preşedintele Comisiei                                                           Tăbîrță Vitalie


Secretarul Comisiei                                                               Deviţcaia Victoria

 
Materiale ataşate