Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ !
23.12.2015

 colegi, vă felicităm cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dorindu-vă înțelepciune, prosperitate și multe succese în anul ce urmează.

Vă aducem la cunoștință faptul, că la data de 27.11.2015, în cadrul ședinței Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova a fost aprobată constituirea Asocației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”.

La data de 08.12.2015, a avut loc ședința constitutivă a Asociției ” Decanilor și Veternilor al Avocaturii din Republica Moldova”, care din cauza neîntrunirii numărului necesar de participanți pentru a fi considerată deliberativă, a fost amânată pe dată de 17.12.2015, ora 15:30, pe aceiași adresă: Uniunea Avocaților din Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.53A.

Oridinea de zi a ședinței din data de 17.12.2015, a fost:

1. Aprobarea Statutului Asociației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”

2. Examinare cererilor privind admiterea noilor membri în cadrul asociației.

3. Alegerea membrilor de conducere a asociației

   - Consiliului de Administrare

  - Președinte

4. Diverse.

Cu unanimitatea de voturi a celor prezenți:

a) a fost aprobat Statutul Asociației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”.

b) a fost ales în calitate de președinte al asociației avocatul Volcov Vladimir;

 

c) au fost aleși membrii Consiliului de Administrare în următoarea componență:

Volcov Vladimir, Moldovan Eugenia, Dolgoter Gheorghe.

 

d) au fost aprobate formularele cererii-tip de aderare a noilor membri ai asociației.

         

          În acest contex, solicităm, ca toți decanii și veteranii ai avocaturii, care doresc să devină membri ai asociației, să depună o cerere în acest sens conform formularului (se anexază), pe adresa Uniunei Avocaților din Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gavriil Bănulescu-Bodonii 53A, MD-2012, sau pe adresele de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, vvs-47@mail.ru;  

La fel, în scopul de a realiza obiective asociației, rugăm ca persoanele decani și veterani ai avocaturii, care au grad de invaliditate sau se află într-o stare de sanatate si financiară dificilă, având nevoie de ajutor atât material cât și moral, rugăm să ne expedieze datele lor de contact, întru elaborarea unei liste a persoanelor în cauză, pentru acordarea ajutorului necesar.Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta pe următoarele numere de telefon:  (373) 79 615 400; (373) 60 295 500;

  Cu stimă și respect,

 Președintele Asociației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”, avocat, decan al avocaturii Volcov Vladimir.