Prima pagină  »  Noutați
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură
09.12.2015

Comunicarea MJ:

"Cu referire la scrisoarea nr. UA/462/15 cu privire la solicitarea remiterii versiunii proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură expediată Guvernului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură poate fi accesat pe pagina web a MJ (www.justice.gov.md), la compartimentul Transparența decizională, directoriul Proiecte de decizii remise spre examinare Guvernului."

Materiale ataşate