Prima pagină  »  Noutați
HOTĂRÂRILE Consiliului Uniunii Avocaților, vineri, 27.11.2015
01.12.2015

1.      Concursul privind angajarea secretarului general
În functia de Secretar General al UA a fost aleasă dna Mariana Romaniuc pentru un mandat de 5 ani,  incepand cu 1 ianuarie 2016. 
 
2.      Prezentarea listei avocaților datornici la plata contribuțiilor față de UA. 
Conform situației la 31 octombrie 2015 - 1,135 de avocați aveau datorii la plata contribuțiilor pentru mai mult de 6 luni. Consiliul a decis de a publica lista datornicilor pe pagina web și a-i chema pe aceștia sa stingă datoriile pana la 20 decembrie 2015. In caz contrar, datornicii nu se vor regasi in lista avocatilor cu drept de exercitare a profesiei pentru anul 2016, care urmează a fi publicată pe 25 decembrie 2015.
 
3.      Examinarea chestiunii privind situația avocaților stagiari cărora le-a expirat termenul de efectuarea a stagiului profesional 
Consiliul UA a acceptat propunerea de a prelungi stagiul profesional care expira până la organizarea examenului de admitere în profesia de avocat. La cerere si la prezentarea confirmării de la avocatul îndrumător stagiul va fi prelungit până la 15 mai 2016. Aceștia urmează să prezinte UA următoarele acte :

1. Cerere privind prelungirea stagiului profesional.

2. Confirmare de la avocatul îndrumător.

3. Acord suplimentar la contract (3 exemplare).

4. O poză 3x4 color.
 
4.      Prezentarea notei informative și aprobarea unei poziții a UA referitor la recomandările experților PNUD cu privire la impunerea fiscală, asigurarea socială și asigurarea medicală a avocaților. 
În octombrie 2015, a fost prezentat raportul final al PNUD. Dna Molosag va pregati pozitia UA cu privire la contributiile medicale si garantiile sociale ale avocatilor.

 

5. Situația din cadrul Reprezentării UA în cauzele judiciare.

UA a fost actionata in judecată in 32 de dosare. S-a decis plasarea informației pe pagina web a UA.
 
6.      Reparația sediului nou al UA
Dna președintă a adus la cunoștință faptul că după înregistrarea dreptului de proprietate asupra imobilului de pe str. București, 46, vor fi selectate, în rezultatul tenderului anunțat anterior, firmele de construcții și design.

La fel, imediat după înregistrarea dreptului de proprietate pe site-ul UA vor fi publicate toate actele ce atestă procurarea sediului.


7.      Aprobarea Statutului Asociației Decanilor și Veteranilor ai Avocaturii din RM
A fost aprobată crearea Asociației Decanilor și Veteranilor ai Avocaturii din RM.

 
8.      Examinarea cererii dlui Tăbîrță Adrian privind suspendarea activității Comisiei de licențiere.
Cererea a fost restituită, deoarece nu ține de competența Consiliul UA să suspende activitatea vreunei comisii a UA.

 

9. Examinarea cererii Comisiei de licențiere nr. 863/15 din 20.10.2015

A fost amânată examinarea acesteea pentru ședința următoare, cu invitarea președintei Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

 

10. Examinarea contestației dlui Gujuman Fiodor și a deciziei Comisiei pentru etică și disciplină din 09 noiembrie 2015 în privința avocatului Nicolae Roșca

Consiliul a decis sa solicite Parlamentului clarificarea sintagmei ”funcțiilor legate de activitatea didactică și științifică” din art. 11 alin. 1 (a) a Legii cu privire la avocatură, la fel și publicarea hotărârii CoUA din 28 septembrie 2012 privind incompatibilitățile.


11.       Situația privind Publicația Periodică „Avocatul Poporului”.

Dna președintă a adus la cunoștință faptul retragerii calității de fondator al revistei Avocatul Poporului a 3 dintre aceștia (UA va fi unicul fondator).

Dna Hadârcă Maria, redactorul șef, urmează a opera modificările de rigoare.

 

12.       Excluderea avocatului Țurcan Doina din Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat în baza ordinului MJ nr. 172 din 26.10.2015.

A fost exclusă dna Țurcan Doina din Lista avocaților cu drept de exercitare a profesie de avocat.

 

13.       Examinarea cererilor dlor Criste Lucian-Axente și Mateuț Gheorghiță privind înscrierea în Registrul Avocaților din alte state.

Au fost admise cererile dlor  Criste Lucian-Axente și Mateuț Gheorghiță privind înscrierea în Registrul Avocaților din alte state.

 

14.       Examinarea cererilor privind înregistrarea contractului de efectuare a stagiului profesional în avocatură.

 A fost admisă cererea av. stagiar Nichitiuc Valeria privind efectuarea stagiului la av. Nichitoi Iurie.

 

15.       Examinarea cererilor privind transferul avocatului stagiar de la un avocat la un alt avocat coordonator.

Au fost admise cererile av. stagiar Prodan Ana – transfer de la av. Nagacevschi Fadei – la av. Puiu Tatiana și av. stagiar Băgu Dinu – transfer de la av. Ciobanu Corneliu – la av. Procopie Zaharia, cu condiția ca aceștia să prezinte raportul pe perioada stagiului deja efectuat de la fostul îndrumător al stagiului.

 

16.       Diverse. 

Toate cererile privind acordarea ajutorului material au fost admise, fiind acordat pentru deces ajutor de MDL 5,000 și pentru motiv de boala MDL 3,000.


Notă: Examinarea contestației împotriva Deciziei Decanului de Chisinău din 24 noiembrie de a nu convoca Adunarea Generală extraordinară (neintrodusă inițial în agendă)

Din cauza neacumulării numărului necesar de voturi, chestiunea nu a fost inclusă pe ordinea de zi. În aceeași zi, Președinta UA, la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului, a convocat ședința extraordinară a Consiliului pentru luni, 30 noiembrie, pentru a examina această chestiune. 

Materiale ataşate