Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT INFORMATIV
26.11.2015

Pe 18-19 noiembrie 2015, cu suportul financiar al Consiliului Europei, o delegație a UA a vizitat Asociația Avocatilor din Croația pentru a învăța din experiența croată în administrarea profesiei de avocat. Vizita a fost organizată la solicitarea UA. Țara vizitată a fost selectată având în vedere similitudinile existente între asociațiile avocaților din Moldova și Croația.

Componența delegației a fost decisă în cadrul fiecărui organ de autoadministrare al profesiei. S-a dorit reprezentarea fiecărui organ de autoadministrare a UA. Din delegație au făcut parte:
1. Dna Nina Lozan, Președintele UA
2. Dna Alla Chebac, Membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat
3. D-a Mariana Criclivaia, Președinte al Comisiei de cenzori
4. Dl Vladislav Gribincea, Membru al Consiliului UA
5. Dna Angela Istrate, Membru al Consiliului UA
6. Dl Oleg Mancevschi, Membru al Consiliului UA
7. Dl Eduard Revenco, Membru al Consiliului UA
8. Dl Vitalie Tabîrță, Președinte al Comisiei pentru Etică și Disciplină
9. Dl Constantin Tanase, Membru al Consiliului UA

În cadrul vizitei s-a discutat despre organizarea interna a Asociației Avocaților din Croația, managementul asociației (secretariat, planificarea activității, registrul avocaților), comunicare cu avocații, autoritățile și societatea, finanțele asociației, facilitățile sociale și medicale oferite avocaților, consolidarea profesiei, stagiul profesional și admiterea în profesie, disciplina avocaților și relațiile internaționale.

Din Asociația Avocatilor din Croația fac parte circa 4,700 de avocați și peste 1,700 de avocați stagiari. Populația țării este de 4.2 mil. Circa jumătate din avocați sunt în capitală. 40% din avocați sunt femei. Numărul avocaților a crescut vertiginos după declararea independenței Croației în anul 1991. Atunci în Croația existau doar 800 de avocați.

Principiile de bază a avocaturii croate au rămas neschimbate timp de mai multe decenii. Structura organelor de autoadministrare este foarte diferită ce cea din Republica Moldova. Aceasta a fost influențată de modelele italian și german și nu a fost modificată de peste 20 de ani. Organul echivalent Congresului din Republica Moldova este compus din 128 de persoane desemnați pentru o perioadă de 3 ani de către avocați pe cote regionale. Acesta alege un alt organ, compus din 40 de persoane, care include membrii consiliului (9 persoane) și a organelor responsabile de procedurile disciplinare. Acest organ aproba Statutul profesiei și alte acte de autoreglementare a avocaților (inclusiv tarifele). Președintele asociației are atribuții reprezentative și majoritatea timpului nu se află în sediul asociației. Asociația este administrată de secretariat, însă președintele este consultat pe chestiuni importante. Majoritatea deciziilor operaționale importante se iau în consiliu (compus din 9 membri). Niciun avocat care face parte din organele de conducere nu este remunerat.

Asociația Avocaților din Croația are un secretariat din care fac parte circa 20 de persoane, inclusiv 3 secretari generali cu domenii distincte de activitate (managementul general, chestiuni juridice și relații internaționale și comunicare și celelalte chestiuni). Bugetul anual al asociației este de circa EUR 2,000,000. Acesta este cheltuit în special pentru secretariat și instruirea avocaților stagiari (instruiri pentru avocați se organizează rar (7-8 evenimente anual), deoarece avocații nu au obligația de a urma cursuri de instruire).

Bugetul asociației croate este format exclusiv din contribuțiile avocaților și a avocaților stagiari, precum și din amenzile aplicate în procedurile disciplinare. Contribuția anuală a avocatului este de circa EUR 400 (98% din avocați plătesc contribuțiile în timp. Pot exista întârzieri neînsemnate, cu riscul sancționării disciplinare). Stagiarii plătesc o contribuție anuală de circa EUR 95. Amenda disciplinară variază între EUR 300 și EUR 3,000. Salariul mediu pe economie în Croația este de EUR 600.

Asociația croată are un sediu de circa 2,000 mp construit special pentru ea, cu o sală de 260 de locuri, sala de protocol, săli pentru examinarea procedurilor disciplinare (în Croația sunt avocați-procurori și avocați-judecători, care examinează cauzele disciplinare similar procedurilor judiciare), săli pentru instruire, bibliotecă, contabilitate și arhivă.

Statutul de avocat este incompatibilă cu funcția de profesor universitar, această interdicție fiind prevăzută expres în lege, similar cum acest fapt a fost interzis până în ani 90 a secolului trecut în Republica Moldova. Cu toate aceste, profesorii pot acorda consultații juridice dacă sunt înregistrați într-un registru special al asociației avocaților. Activitatea de avocat este totuși compatibilă cu funcția de mediator sau administrator al insolvabilității.

Durata stagiului profesional este de 3 ani. De instruirea stagiarilor se ocupa Academia Avocaților. Fiecare stagiar trebuie să frecventeze cel puțin 150 de ore de instruire pe perioada stagiului. Stagiarilor din regiuni le sunt achitate cheltuielile de transport și cazare legate de participarea la instruire. Stagiarul nu plătește nimic avocatului îndrumător pentru efectuarea stagiului. Instruirea este efectuată în principal de către avocați. Pentru aceasta avocații nu sunt remunerați. Calitatea instruirii, potrivit asociației, este mai bună decât la academia la care sunt instruiți judecătorii și procurorii. Sunt exceptați de la stagiul profesional practicienii cu o vechime în specialitate juridică mai mare de 4 ani.

Pentru a fi admis în profesie orice candidat trebuie să susțină un examen (nu se oferă facilități pentru judecători, procurori sau doctorii în drept). Examenul final constă din etapa scrisă și cea orală. Examinarea orală a fiecărui candidat durează circa 2 ore. Examenul este susținut în fața unei comisii speciale, care însă are o componență diferită de Comisia de licențiere din Republica Moldova.

Plângerile disciplinare sunt primite de secretariat și distribuite avocaților-procurori (din o listă specială), care documentează cauza și pot respinge plângerile nefondate. Cauzele pot fi intentate și prin autosesizare. Sunt examinate și plângerile anonime, dacă există o aparență de temeinicie. Cauzele disciplinare aparent întemeiate se examinează de către Curtea Disciplinară (compusă din 3 avocați-judecători). Sancțiunile sunt aceleași ca și în Moldova. Mai există posibilitatea suspendării licenței pe o perioadă de la 6 luni la 10 ani. Hotărârile acesteia pot fi contestate și Curtea Supremă Disciplinară a avocaților. Hotărârea Curții Supreme Disciplinare poate fi contestată în Curtea Supremă a Croației, însă doar dacă este vorba de sancționarea cu revocarea statutului de avocat. CSJ nu poate anula hotărârea contestată pe motive de oportunitate sau aplica o sancțiune mai blândă.

Profesia de avocat este consolidată prin organizarea competițiilor între avocați, organizarea evenimentelor culturale plătite de asociație, sărbătorirea festivă a zilei avocatului, etc. De asemenea, avocații sunt bine informați despre activitatea asociației (prin e-mail (avocatul este obligat prin statutul profesiei de a informa asociația despre e-mail) și jurnal lunar, în care se descrie activitatea asociației (în jurnal nu se publică lucrări academice)), iar regulile disciplinare se respectă strict.