Prima pagină  »  Noutați
DECIZIA decanului Baroului Chișinău Nr. 004/2015 din 24.11.2015
24.11.2015

Obiectul deciziei emise:

În data de 13 noiembrie 2015, către decanul Baroului Chişinău, a parvenit Cererea avocatului Adrian Tăbîrţă privind convocarea Adunării Generale a Baroului Chişinău, la care a fost anexată în original Lista semnatarilor, avocaţi din Circumscripția Curţii de Apel Chişinău (în număr de 798 semnături pe 52 file). În urma examinării, Cererii înaintate de avocatul Adrian Tăbîrţă privind convocarea AG Extraordinare a Baroului Chişinău,  verificării sub prisma legalităţii, pertinenţei şi temeiniciei  acesteia, în urma discuţiilor    cu  3 membri /Tăbîrţă Adrian, Istrati Anatol, Gujuman Fiodor/ din Grupul de iniţiativă pentru convocarea AG Extraordinare, în cadrul şedinţei convocate de Decan pentru data de 19.11.2015, în urma consultării aleatorie a opiniei avocaţilor semnatari,  examinării Cererilor privind retragerea semnăturilor din Listă, precum şi în urma confruntării  Listei semnatarilor prezentată în original cu  Listei membrilor Baroului Chişinău (varianta de lucru)  şi Lista avocaţilor deţinători de Licenţă a MJ.

S-a constatat, că Semnăturile avocaților au fost aplicate pe o pagină în care era indicat numele și prenumele avocatului, precum și numărul și data licenței. Rubricile au fost imprimate la printer și completate de mână. Pe partea de sus a fiecărei pagini este scris de mână că avocații solicită convocarea Adunării Generale extraordinare a Baroului Chişinău, fără însă a menționa ordinea de zi. În cererea avocatului Adrian Tăbîrţă se solicită totuși revocarea a șase avocați delegați în Consiliul UA din partea Baroului Chișinău (Lupu Mihai , Gribincea Vladislav, Roşca Nicolae, Ţurcanu Veaceslav, Digore Eduard  și Osoianu Tudor), revocarea Decanului Baroului Chișinău și alegerea altor delegați și a unui nou Decan. De asemenea, se solicită discutarea proiectului de modificare a Legii cu privire la avocatură.   

Conform art. 48 alin. (3) al Legii cu privire la avocatură, Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată ”în situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului”. De asemenea, art. 49 al Legii cu privire la avocatură prevede competența exhaustivă a Adunării Generale, iar chestiunile propuse pentru a fi discutate la Adunarea Generală trebuie să țină de competența acesteia.

 

Decanul Baroului din Circumscripţia Curţii de Apel Chişinău, exercitându-şi funcţiile în mod corect conform dispoziţiilor legii nr.1260 şi a Statutului, pentru a decide convocarea sau neconvocarea AGA nu poate să nu i-a consideraţie următoarele:

Argumentele solicitantului:

Se  invocă  „situaţia creată în jurul instituţiei avocaturii din RM, ca urmare a desfăşurării alegerii decanului Baroului din Circumscripţia Curţii de Apel Chişinău, delegării membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor a Baroului din Circumscripţia Curţii de Apel Chişinău, cît şi a şedinţelor Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat din data de 17 septembrie 2015 şi respectiv 22 septembrie 2015, după cum şi multe alte probleme cu care se confruntă avocaţii din baroul Chişinău .”

Drept motiv pentru convocarea Adunării Generale este invocată pretinsa alegere ilegală a decanului Baroului Chişinău, a delegării unui număr prea mare de membri ai Baroului Chişinău in Consiliul Uniunii Avocaților, pretinsa alegere cu încălcarea procedurii, în anul 2015, a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, precum și alte probleme cu care se confruntă avocaţii din Baroul Chişinău.

 

Faptele calificate de solicitant ca  „situaţii excepţionale”:

  1. „Ilegalitatea alegerii Decanului Baroului Chişinău şi delegării membrilor Consiliului UA din partea Baroului Chişinău la AG a Baroului Chişinău din 24 aprilie 2015.”

Prin Decizia nr. 01/2015 din 16.03.2015 al Decanului Interimar a Baroului Chişinău dl. Dorin Popescu în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) Statutul Profesiei de Avocat,  în lista Baroului Chişinău sunt  înscrişi  2492 de avocaţi.

Reieşind din aceasta, precum şi conform prevederilor art. 43 alin. (2) din Statut,  Baroul Chişinău la AG din data de 24.04.2015 urma a alege DELEGAŢI:

 la Congres 1: 5 ;  

în Consiliul UA conform normei de reprezentare de 1:200.

Astfel, prin Decizia din 16.03.2015 Baroul Chişinău urma să delege Congresului UA – 498 de delegaţi, iar în Consiliu UA – 12 DELEGAŢI.

Prin Hotărârea Adunării Generale din 24.04.2015:

 În Congresul UA au fost delegaţi 498 membri a Baroului din circumscripţiei Curţii de Apel Chişinău;

Aleasă Decan a Baroului Chişinău Dna Moloşag Natalia - 283 voturi;

 12 delegaţi în Consiliul UA după cum urmează:

      1. Popescu Dorin – 457 voturi;

      2. Lupu Mihai – 393 voturi;

      3. Gribincea Vladislav – 381 voturi;

      4. Roşca Nicolae – 347 voturi;

      5. Ţurcanu Veaceslav – 319 voturi;

      6. Tănase Constatin – 311 voturi;

      7. Digore Eduard – 289 voturi;

      8. Osoianu Tudor – 286 voturi;

      9. Cazac Octavian – 264 voturi;

     10. Mancevschi Oleg – 255 voturi;

     11. Munteanu Petru – 254 voturi;

     12. Istrati Angela – 249 voturi.

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (16), (17) din Statutul Profesiei de Avocat, Hotărârile AG a baroului sunt obligatorii pentru avocaţii din barou; Hotărârile adoptate de AG pot fi anulate de Consiliul Uniunii Avocaţilor numai pe motiv de nelegalitate sau de încălcarea prevederilor Statutului cu respectarea autonomiei baroului.

Prin Hotărârea nr. 06  din 12 mai 2015  Consiliul Uniunii Avocaţilor din RM, în componenţa precedentă, de  14 membri, a respins Contestaţia avocatei Elena Organ cu privire la declararea nulă AG a Baroului Chişinău din data de 24.04.2015,  pe motiv de netemeinicie, fiind  adoptată cu votul a 9 membri împotriva admiterii, 0 voturi pentru admitere, si 2 abţineri.

 În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (13) Statutul Profesiei de Avocat,  Hotărârile Consiliului pot fi atacate pentru nelegalitate, la Congresul Avocaţilor, în prima sa şedinţă, sau în contencios administrativ.

După AG din 24.04.2015 prima şedinţă a Congresului UA  a avut loc la data de 22 mai 2015, nici unul din avocaţii membri a UA nu a contestat Hotărârea AG din 24.04.2015 către Congres, dar au ales calea contenciosului administrativ în Instanţa de Judecată.

  1. „Ilegalitatea numirii Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat de către Consiliul Uniunii Avocaţilor prin decizia Consiliului din 26 iunie 2015.”

La data de 24 iulie 2015 avocatul (nu se indică numele avocatului pentru a i se păstra dreptul la confidenţialitate) a înaintat către Consiliul UA cerere  privind revocarea Hotărârii Consiliului UA  din 26.06.2015 privind formarea Comisiei Speciale pentru selectarea Comisiei de Licenţiere.

Prin Hotărârea din 11 septembrie 2015 Consiliul Uniunii Avocaţilor din RM a respins Cererea avocatului dat  în  partea ce ţine de revocarea Hotărârii  Consiliului UA din 26 iunie 2015 cu privire la constituirea Comisiei Speciale pentru selectarea Comisiei de Licenţiere. Hotărârea Consiliului UA fiind adoptată cu 15 voturi împotriva admiterii, 0 voturi pentru, 0 abţineri. În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (13) Statutul Profesiei de Avocat,  Hotărârile Consiliului pot fi atacate, pentru nelegalitate, la Congresul Avocaţilor, în prima sa şedinţă, sau în contencios administrativ. Hotărârea în cauză a fost contestată în contencios administrativ.

  1.  „ Încălcarea procedurii de vot de către membrii CS pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat .”

Către Consiliul UA au parvenit mai multe contestaţii şi cereri prealabile ( nu se  indică numele avocaţilor pentru a le păstra dreptul la confidenţialitate) prin care se contestă procedura de organizare şi selectare a Comisiei de Licenţiere din data de  17.09.2015 şi 22.09.2015.

Prin Hotărârea Consiliului UA din 23.10.2015 Contestaţiile şi cererile prealabile  înaintate de avocaţi, inclusiv în partea ce ţine de încălcarea procedurii de vot de către membrii CS pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere, au fost examinate. În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (12) Statutul Profesiei de Avocat  Hotărârile adoptate de Consiliu sunt obligatorii.

 În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (13) Statutul Profesiei de Avocat,  Hotărârile Consiliului pot fi atacate, pentru nelegalitate, la Congresul Avocaţilor, în prima sa şedinţă, sau în contencios administrativ.

În calitate de Decan, sunt conștientă de nemulţumirea unor candidați care nu au avut acces în Comisia de licențiere, pe care totuși îmi este greu să o înțeleg. Toate circumstanțele indică că motivul real al încercării de a convoca AG extraordinară ține mai mult de nemulțumirea generată de neaccederea în comisia de licențiere a unor persoane. Astfel, deși nu am fost notificată oficial despre începerea colectării semnăturilor pentru convocarea AG extraordinare, se pare că acest proces a început după 22 septembrie 2015, când a fost aleasă noua comisie de licențiere. Marea majoritate a inițiatorilor colectării semnăturilor sunt candidații care nu au acces în comisia de licențiere. Este solicitată revocarea în principal a delegaților în Consiliul UA care nu au votat pentru ca avocatul Adrian Tăbîrță să fie membru al Comisiei de licențiere. Mai mult, modul cum au fost colectate semnăturile confirmă că avocaților semnatari nu le-a fost prezentată cererea de convocare a AG extraordinare depusă ulterior la sediul Baroului.

Chiar dacă chestiunea alegerii Comisiei de licențiere ar fi în competența organelor de autoadministrare a Baroului, simpla nemulțumire a unora de rezultatele unui concurs, atunci când există alte căi de contestare a rezultatelor, nu poate constitui temei pentru convocarea AG extraordinare.  

 

  1.  „Pericolul creării Uniunii „Avocaţii pentru Avocaţi” în cadrul Uniunii Avocaţilor din RM şi dezmembrării ultimei.”

Dl. Tăbîrță a invocat în cererea sa pretinsul pericolul al echipei „Avocaţii pentru Avocaţi” pentru UA. Acesta a invocat încercarea de a dezbina UA în scopul satisfacerii membrilor săi prin înlăturarea altor avocați de la procesul decizional în cadrul UA și prin nepublicarea hotărârilor Consiliului UA și neeliberarea copiilor de pe hotărârile și procesele verbale ale consiliului UA.

Echipa „Avocaţii pentru Avocaţi” a declarat înainte de a fi aleasă în Consiliul UA că reprezintă un grup de persoane care împărtășesc valori comune. Ei au fost aleși de către AG chiar dacă au declarat public că reprezintă o echipă. Mai mult, votul covârșitor exprimat în favoarea acestora de AG confirmă că avocații Baroului Chișinău au dorit să fie reprezentați în consiliu de către persoane care împărtășesc valori comune și acționează consolidat în interesul avocaturii.

Declarațiile cu privire la uzurpare controlului asupra UA de către echipa „Avocaţii pentru Avocaţi” sunt false. Doar 7 din cei 18 membri ai Consiliului UA reprezintă această echipă, iar pentru adoptarea hotărârilor de către Consiliul UA este nevoie de cel puțin 10 voturi. Mai mult, o analiză minuțioasă a activității celor 7 persoane în cadrul Consiliul confirmă netemeinicia argumentului cu privire la satisfacerea nevoilor personale ale membrilor echipei. Aceștia au venit cu inițiative de convertirea a economiilor UA în valută și de plasare a acestora în depozite bancare, de achiziționare transparentă a noului sediu al UA, de alegere a Secretarului General al UA, de elaborare a unei noi pagini web a UA, etc.

Reproșurile cu privire la pretinsa lipsă de transparența a Consiliului UA nicidecum nu pot fi puse în responsabilitatea celor 7 avocați. 

Acuzațiile aduse în cererea de convocare a AG extraordinare sunt deosebit de grave. În acest context, readuc respectuos aminte că, în conformitate cu prevederile art.3 c) al Legii cu privire la avocatură, unul din principiile de bază a Avocaturii din RM este democratismul şi colegialitatea în raporturi dintre avocaţi. În cazul în care avocaţii au între ei dispute, acestea urmează a fi supuse, în conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul Profesiei de Avocat, examinării de către Barou, avocaţii având obligaţia să îl informeze pe decanul Baroului, care va soluţiona conflictul potrivit regulilor înserate în Lege şi Statut. Cu regret, eu nu am fost sesizată cu privire la această dispută.

 

  1.  „Încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către unii membri ai Consiliului UA.”

Nu este de competenţa AG, examinarea încălcării regimului juridic al incompatibilităţilor. În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) SPA, Incompatibilităţile prevăzute de lege se verifică şi se constată de către Consiliul UA din oficiu.

Dl. Tăbîrță a invocat drept temei pentru convocarea AG extraordinare faptul că dl. Nicolae Roșca, fiind avocat, este și șef al unei catedre la Facultatea de Drept a USM. Avocatul Tăbîrță susține că este vorba de o incompatibilitate. Examinarea încălcării regimului juridic al incompatibilităţilor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) SPA ține de competența Consiliul UA.

Urmează totuși a fi menționat că art. 11 alin. 1 a) al Legii cu privire la avocatură prevede că profesia de avocat este compatibilă cu funcțiile retribuite ”legate de activitatea didactică și științifică”. Nu există o constatare certă a faptului dacă funcția de șef de catedră este incompatibilă cu profesia de avocat, mai ales având în vedere faptul că nimeni altcineva decât un profesor universitar nu poate fi șef de catedră, acesta nu exercită decât sarcini de coordonare a activității didactice între membrii catedrei, iar șeful de catedră este ales tot de către membrii catedrei - ceea ce nu pune în pericol independența avocatului. Mai mult, dl. Roșca a fost ales de către AG în calitate de membru al Consiliului UA pe când deținea deja funcția de șef de catedră, iar acest fapt era cunoscut la momentul alegerii. În orice caz, această chestiune va fi discutată la una din următoarele ședințe ale Consiliului UA.   

 

Cu referire la Lista semnatarilor în număr de 798 de semnături

La momentul de faţă, Baroul Chişinău se află în procedura de întocmire a Listei membrilor  din cadrul Baroului Chişinău.  De îndată ce va fi finisată această procedură, dar nu mai târziu de 25 decembrie anul curent , va fi afişată la sediul Baroului Chişinău (str. Bănulescu Bodoni, nr. 53 A of. nr. 3, mun. Chişinău) şi va fi plasată pe pagina de internet a UA.

Conform  Deciziei nr. 01/2015 din 16.03.2015 Decanului Interimar a Baroului Chişinău dl. Dorin Popescu, în lista Baroului Chişinău sunt  înscrişi  2492 de avocaţi.

În urma verificării, Listei semnatarilor au fost depistate mai multe nereguli, precum lipsa calităţii de membru în cadrul Baroului Chişinău, indicarea eronată a numărului şi  data eliberării Licenţei şi ce e şi mai grav, falsificări.

Mai mult, Lista semnatarilor în număr de 798, în  situaţia la zi, nu acoperă o treime din  numărul total al membrilor Baroului Chişinău.

ÎN CONCLUZIE : Evenimentele şi faptele expuse  drept situaţii excepţionale, nu sunt atribuite prin Lege şi Statut în competenţa Adunării Generale, fie ea şi extraordinară.

Mai mult, toate nemulţumirile şi problemele identificate de către solicitant ca „situaţii excepţionale”, au fost contestate  conform procedurilor prescrise în Lege şi Statut şi  se află pe rolul instanţelor de judecată.

De asemenea,  Lista semnatarilor, nu poate fi calificată drept  parte componentă a cererii dlui Adrian Tăbârţă, deoarece avocaţii au subsemnat sub alte probleme, cum ar fi : nemulţumirile privind riscul introducerii asigurării profesionale obligatorii la costuri exagerate; riscul introducerii censului pentru limita de vârstă; tratarea discriminatorie a avocaţilor în privinţa asigurării sociale şi medicale şi alte modificări care le impune MJ, contrar poziţiei oficiale a UA și sunt  probleme care se află pe agenda de lucru a Consiliului UA, având o importanţă vitală, pentru întregul corp de avocaţi din RM şi nu doar a membrilor Baroului Chişinău. E de menţionat că din partea Dlui Tăbîrţă şi grupul de iniţiativă nu a fost prezentat proiectul  legii cu privire la avocatură, asupra căruia  doreşte să dezbată în cadrul Adunării Generale.

În lumina celor descrise mai sus,  în temeiul art. 48 alin. (3), art. 49, art.50 din Legea nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură; art.51, art.52, art.53 din Statutul nr.302 din 08.04.2011,  în calitate de decan a Baroului din circumscripţia Curţii de Apel Chişinău

                                                     D E C I D:

- A nu convoca Adunarea Generală Extraordinară a avocaţilor Baroului din Circumscripţia Curţii de Apel Chişinău solicitată prin Cererea avocatului Adrian Tăbîrţă pe motivele şi temeiurile expuse în partea motivantă a prezentei Decizii.

- a comunica avocatului A. Tăbîrţă prezenta Decizie;

- a publica Decizia integral pe pagina oficială de internet al UA.

 

Decizia poate fi atacată la Consiliul Uniunii Avocaţilor din RM în termen de 15 zile de la data comunicării.

 

Decanul Baroului Chişinău

Natalia Moloşag

Materiale ataşate