Prima pagină  »  Noutați
Seminar - 08 decembrie 2015
17.11.2015

Dragi avocaţi şi avocaţi stagiari,
În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Uniunea Avocaților din RM cu susținerea
Asociaţia Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) și Amnesty
International Moldova Vă invită marți, 08 decembrie 2015, între orele 17.00-19.00 în oficiul
Amnesty International Moldova (AIM) de pe str. Al. Mateevici 49/2, of. 14 (mun. Chișinău, str.
Mateevici/colț cu Vlaicu Pîrcălab), la o discuţie în cadrul Clubului Avocaţilor la subiectul
"Instrumente naționale și internaționale de promovare a Drepturilor Omului".
În calitate de formatori au fost invitați:
- dna Natalia Moloșag, avocată, decan al baroului CHIȘINĂU al UA;
- dl Dumitru Sliusarenco, avocat, Asociația 'Promo-LEX'.
Vă rugăm mult să ne confirmaţi participarea Dvs pentru asigurarea organizării cât mai eficiente
a Clubului la adresa de e-mail: legal@amnesty.md sau la nr. de tel. (022)22-99-66. Din
considerente logistice vor fi acceptaţi doar primii 30 de solicitanţi, deoarece oficiul AIM
dispune de locuri limitate.
Cu respect,
Igor Stoica
Coordonator al Programului
'Profesioniştii pentru Drepturile Omului'
Amnesty International Moldova