Prima pagină  »  Noutați
Ordinea de zi a ședinței Consiliului din 27 noiembrie 2015
12.11.2015

La 27 noiembrie 2015, ora 10:00, va avea loc ședința Consiliului UA

ORDINEA DE ZI:

1. Concursul privind angajarea secretarului general.

2. Prezentarea listei avocaților datornici la capitolul cota de contribuție. (Romaniuc M.)

3. Examinarea chestiunii privind situația avocaților stagiari cărora le-a expirat termenul de efectuare a stagiului profesional. (Gribincea V.)

4. Prezentarea notei informative și aprobarea unei poziții a UA referitor la recomandările experților PNUD cu privire la impunerea fiscală, asigurarea socială și asigurarea medicală a avocaților. (Moloșag N.)

5. Prezentarea informației pe marginea următoarelor cauze:

- MS, CNAM vs UA (Moloșag N.)
- UA vs MS, CNAM (Moloșag N.)
- Avocații vs CNAS (Durnescu M.)

6. Situația din cadrul Reprezentării UA în cauzele judiciare. (Moloșag N.)

7. Reparația sediului nou al UA.

8. Aprobarea Statutului Asociației Decanilor și Veteranilor ai Avocaturii din RM. (Volcov V.)

9. Examinarea cererii dlui Tăbîrță Adrian nr. 921/15 din 04.11.2015.

10. Examinarea cererii Comisiei de Licențiere nr. 863/15 din 20.10.2015.

11. Examinarea contestației dlui Gujuman Fiodor nr. 780/15 din 29.09.2015.

12. Decizia Comisiei pentru etică și disciplină din 09 noiembrie 2015 în privința avocatului Nicolae Roșca.

13. Situația privind Publicația Periodică „Avocatul Poporului”.

14. Excluderea avocatului Țurcan Doina din Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat în baza ordinului MJ nr. 172 din 26.10.2015.

15. Examinarea cererilor dlor Criste Lucian-Axente și Mateuț Gheorghiță privind înscrierea în Registrul Avocaților din alte state.

16. Examinarea cererilor privind înregistrarea contractului de efectuare a stagiului profesional în avocatură.

17. Examinarea cererilor privind transferul avocatului stagiar de la un avocat la un alt avocat coordonator.

18. Diverse.

 

Materialele se anexează.

Materiale ataşate