Prima pagină  »  Noutați
Support to the Moldovan Bar Association: working towards better self-governance through strengthened internal audit
06.06.2016

On 30 May, the "Support to the Moldovan Bar Association" component of the "Strengthening the efficiency of justice and support to lawyers' profession in the Republic of Moldova" organised in Chisinau a workshop on internal audit for the Audit Commission, the Council and the Secretary General of the Moldovan Bar Association.

The workshop was delivered through a combination of European best practices presented by an international expert, Mr Rytis Jokubauskas, the Secretary General of the Lithuanian Bar Association (2000-2013) and training provided by a national consultant, an experienced auditor, Mr. Sergiu Suveica.

Members of the Moldovan Bar Association Internal Audit Commission and decision making bodies learnt about the best European practices, national and international audit standards and agreed on a common understanding of the role and mandate of the internal audit in the Moldovan Bar Association, roles and responsibilities of the Bar decision makers and strategic planning, the internal risk management, the content and character of the annual compliance report to be presented at the next General Assembly of Lawyers for an enhanced communication and accountability towards members.

Ms Mariana Criclivaia, the Chairperson of the Internal Audit Committee, thanked the experts and the Project for a timely expertise and workshop in view of the upcoming lawyers General Assembly in June. "We had today an opportunity to build a common understanding of decision making roles and responsibilities for better self-administration and strengthened professional standards." A strengthened lawyers profession will in turn ensure the efficiency and the fair administration of justice to the benefit of the citizens of the Republic of Moldova.

This activity takes place under the "Support to the Moldovan Bar Association" component of the "Strengthening the efficiency of justice and support to lawyers' profession in the Republic of Moldova". This project is funded by the Programmatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus. The Council of Europe and European Union are working in partnership with Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus to help them meet Council of Europe benchmarks in human rights, democracy and the rule of law and improve the lives of citizens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La 30 mai , Suportul  către UAM, în componența  Întărind eficiența justiției si suportul profesiei de avocat în RM a organizat la Chisinau un seminar cu genericul: auditul intern al Comisiei de Audit, Consiliului si a Secretarului general al UAM.

 Seminarul a fost realizat prin combinarea a celor mai bune practice Europene, prezentate de către dnul. Tytis Jokubauskas, Secretarul General al UA din Lituania (2000-2013) si un training condus de catre un consultant national, un auditor cu experienta, dnul. Sergiu Suveica.

Membrii Comisiei de Audit intern al UAM și organele de conducere au luat cunoștință cu cele mai bune practice europene, cu standartele nationale si internationale cu privire la audit si au convenit asupra unui acord comun asupra rolului si mandatului auditului intern in cadrul UAM, rolul si obligatiile factorilor de decizie din cadrul UA si strategia de lucru, managementul riscului intern, astfel încit continutul si caracterul raportului anual sa fie prezentat la urmatoarea Adunare Generala a Avocatilor, pentru o comunicare si o responsabilitate mai pronuntata intre membri.

Dna. Mariana Criclivaia, Presedintele Comitetului de Audit Intern a multumit expertilor si Proiectului pentru o exăertiză/analiză în timp util și pentru seminar, în vederea viitoarei Adunări generale a AV. din luna iunie. Am avut astăzi oportunitatea de a elabora un accord comun asupra rolurilor si responsabilitatilor factorilor de decizie pentru o auto-administrare mai eficientă si întărirea standartelor profesionale.  O avocatură solidă va asigura, la rîndul său, eficiența si corectitudinea justiției în beneficiul cetatenilor RM.