Prima pagină  »  Instruirea avocaților  »  Instruirea inițială și continuă
Instruirea inițială și continuă
„Interzicerea Torturii și Relelor Tratamente în lumina CEDO”

Pe data de 5 februarie 2018 a avut loc evenimentul de lansare a cursului online „Interzicerea Torturii și Relelor Tratamente în lumina CEDO”, destinat avocaților din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP) în parteneriat cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova în cadrul Proiectului Consiliului Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Danemarcei.

Domnul Emanoil PLOȘNIȚA, Președintele Uniunii Avocaților din Moldova, a salutat organizarea unui nou curs HELP pentru avocați și a subliniat că instruirea la distanță devine tot mai prezentă și manifestă multe avantaje, în special în rândul tinerilor.  Președintele a mai menționat că unul din obiectivele de dezvoltarea pentru viitorul Centru de Instruire al Avocaților este promovarea instruirii la distanță și implementarea mai multor proiecte în acest sens.  În final, domnul Ploșnița a felicitat participanții noului curs și le-a urat mult succes.

Doamna Margarita GALSTYAN, manager de proiect în cadrul Proiectului Consiliului Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, a subliniat că Programul HELP al Consiliului Europei este menit să sprijine statele membre în implementarea prevederilor Convenției europene a drepturilor omului la nivel național prin dezvoltarea capacităților tuturor actorilor implicați în actul justiției, inclusiv a avocaților.

La rândul său, doamna Ana MEDARSKA-LAZOVA, ofițer de proiect HELP în cadrul Direcției Generale pentru drepturile omului și supremația legii, a apreciat dezvoltarea cooperării bilaterale, menționând că feedback-ul partenerilor de proiect este crucial pentru dezvoltarea cursurilor focusate pe necesitățile profesionale individuale. De asemenea, dumneaei a făcut o prezentare generală a programului și metodologiei HELP, alături de alte proiecte și cursuri existente.

La noul curs HELP au fost admiși 21 de avocați și avocați stagiari. Durata aproximativă a cursului va fi de 8 săptămâni, perioadă în care cursanții vor participa la diverse activități de instruire online, printre care studierea materialelor, îndeplinirea exercițiilor practice, conferințe video, forum de discuții și alte activități de tutorat.

Moderatorul cursului este domnul Vadim VIERU, avocat, formator certificat în cadrul Programului HELP. În calitate de persoană de contact este domnul Vladimir PALAMARCIUC, avocat, Info Point al Programului HELP pentru Uniunea Avocaților din Republica Moldova (tel:+37369049566, e_mail: Vladimir.Palamarciuc@TurcanLaw.md).

În cadrul aceluiași eveniment 22 de avocați, avocați stagiari au primit certificate de absolvire a cursului „Urmărirea Penală și CEDO”. Conform estimărilor tutorelui cursului (avocatul Vadim Vieru) volumul de instruire poate fi egalat cu 30 ore.

Mai multe informații despre Programul HELP al Consiliului Europei pot fi accesate pe site-ul oficial al Programului: http://www.coe.int/en/web/help/home ; https://www.coe.int/mo/web/help-country/home-moldova.