Prima pagină  »  Instruirea avocaților  »  Instruirea inițială și continuă
Instruirea inițială și continuă
Procedura nouă de înregistrare la instruirile organizate de Centrul de Instruire a Avocaților.

Centrul de Instruire a Avocaților anunță și pe această cale, că din 01 aprilie curent a fost modificată procedura de înregistrare la instruiri. Am ales cea mai optimă și accesibilă modalitate de înregistrare la cursuri, pe calea îndeplinirii Formularului electronic. 

Pentru aceasta, este necesar ca toți avocații să se înregistreze în rețeaua Avocatul MD. Puteți realiza aceasta prin intermediul Secretariatului Uniunii Avocaților. Astfel, veți avea acces la toate invitațiile de înregistrare la cursuri și veți primi Formularul electronic în email-ul dvs, pe care trebuie doar să-l completați în mai puțin de un minut. După încheierea înregistrării, grupul format de avocați participanți este invitat la curs la e-mail-urile personale și, repetat, în rețeaua Avocatul MD. 

Odată cu intensificarea Agendei de instruiri și dezvoltarea CIA, includerea unor astfel de reguli este o necesitate pentru funcționarea instituției și aceasta este implementat doar după testare și analize de oportunități, spre beneficiul avocaților și eficienței activității CIA. Deci, vă rugăm repetat să luați în considerare că înregistrarea la instruiri este posibilă doar pe calea îndeplinirii Formularului electronic (nu prin scrisori e-mail, sunete la telefon etc). Totodată, nu dispunem de resurse umane în Echipa CIA pentru a anunța la telefon despre faptul înregistrării la cursuri, or, în aceste scopuri aplicăm această procedură de comunicare a informațiilor despre instruiri, înregistrare și participare. 

Cu referire la instruirea inițială a avocaților stagiari, pentru dumneavoastră realizăm în prezent Programul de instruire inițială obligatorie și Orarul instruirilor cu grupurile din care faceți parte este publicat mai jos. De alte cursuri în afara Programului veți putea beneficia în a doua jumătate a anului și la unele teme în acest Semestru. 

Invităm toți avocații să se înregistreze în rețeaua Avocatul MD. 

 

Cu mult respect,

Avocat Viorica GRECU, director 

Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

03 aprilie 2019