Prima pagină  »  Despre Noi  »  Barourile  »  Bălți
Barou Bălți
Adunarea generală ordinară a Baroului de avocaţi din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi

UNIUNEA AVOCAŢILOR din REPUBLICA MOLDOVA

BAROU AVOCAŢI BĂLŢI-NORD

Din Curcumscripţia Curţii de Apel Bălţi

 

DISPOZIŢIA NR.02/2018

        23 octombrie a.2018                                                                                                                                           mun.Bălţi

în Conformitate cu prevederile art.48-50 din Legea cu privire la avocatură,art.51,52,53 al Statutului profesiei de avocat,

DISPUN :

  1. A convoca Adunarea Generală a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord pentru ziua de vineri ,23 noiembrie a.2018.
  2. Adunarea Generală se va întruni începând cu ora 10:00 în incinta tradiţională a Complexului Cultural „LidoLux" din str.Decebal nr.139 mun.Bălţi.
  3. Adunarea Generală va avea următoarea agendă :
  1. Informaţia Decanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord,
  2. Alegerea decanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord,
  3. Alegerea prodecanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord,
  4. Şedinţă de comunicare şi discuţii despre problemele avocaturii (aspecte de bună funcţionare,imaginea publică a profesiei,doleanţe,propuneri şi proiecte de perfecţionarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ al avocaturii ş.a.),
  1. A înştiinţa prin telefon şi în scris avocaţii din lista Baroului Avocaţi Bălţi-Nord ,din Circumscripţia Curţii de Apel Bălţi,despre convocarea Adunării Generale prin afişarea prezentei Dispoziţii la sediul Baroului,sediul Curţii de Apel Bălţi,sediul Judecătoriei Bălţi şi prin publicarea prezentei Dispoziţii pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor din R.Moldova şi în reţeaua Internet,
  2. A înştiinţa în scris toate instanţele de judecată din raza Baroului Avocaţi Bălţi-Nord şi Curtea de Apel Bălţi despre data convocării Adunării Generale în vederea eliberării avocaţilor pentru participare la 23 noiembrie 2018 la şedinţa Adunării Generale.
  3. A comunica prezenta Dispoziţie Uniunii Avocaţilor din R.Moldova în vederea asigurării achitării cheltuielilor legate de desfăşurarea Adunării Generale a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord,din Circumscripţia Curţii de Apel Bălţi.

         

         Doctor în drept,avocat

         Boris I. Lichii,

         Decan