Prima pagină  »  Etica și Disciplina  »  Codul deontologic
Codul deontologic

adoptat la Congresul Avocatilor din 20 decembrie 2002, Chisinau

In Republica Moldova avocatul indeplineste un rol eminent in protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 
Scopul exercitarii profesiei de avocat il constituie acordarea de asistenta juridica calificata persoanelor fizice si juridice in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime.
In executarea profesiei avocatul este obligat sa actioneze pentru asigurarea accesului liber la justitie si a dreptului la un proces echitabil, sa actioneze prin toate mijloacele legale pentru a proteja profesia, demnitatea si onoarea corpului de avocati.
Libertatea si independenta profesiei de avocat sunt atribute exclusiv ale persoanei ce exercita profesia in temeiul legii si al prezentului Cod.
Normele de deontologie profesionala din prezentul Cod sunt destinate sa garanteze buna indeplinire de catre avocat a misiunii sale pentru buna functionare a justitiei si realizarea drepturilor justitiabililor.
Juramantul avocatului constituie esenta juridico-morala de exercitare a profesiei. Nerespectarea juramantului si a normelor prezentului Cod va constitui temei pentru intentarea unei proceduri de raspundere disciplinara a avocatului.
In exercitarea dreptului sau de a asista si a reprezenta clientul in fata tuturor instantelor, autoritatilor si institutiilor avocatul este in drept sa aplice orice mijloc de exercitare a dreptului de aparare prevazut de lege.

1. Independenta

(1) Exercitand profesia de avocat, fiecare este obligat sa intreprinda masuri corespunzatoare pentru a asigura independenta si libertatea de exercitare a profesiei. Multitudinea indatoririlor care ii revine avocatului impune din partea acestuia o independenta absoluta, libera de orice influenta, chiar si de influenta derivata din propriile sale interese sau datorita influentelor din partea tertelor persoane.
(2) Astfel, avocatul trebuie sa evite orice prejudiciere a independentei sale si sa vegheze de a nu neglija etica sa profesionala.

2. Increderea si integritatea morala

(1) Relatiile dintre avocat si client sunt bazate pe onestitate, probitate, echitate, corectitudine, sinceritate si confidentialitate.
(2) Responsabilitatea avocatului include in sine atat comportamentul acestuia in exercitarea profesiei cat si in afara ei.

3. Confidentialitatea

Natura misiunii avocatului este prezumata de a fi depozitarul secretelor clientilor sai si al comunicarilor confidentiale, fiind un drept si o datorie fundamentala a avocatului.
Obligatia de a pastra secretul profesional este absolut si nelimitat in timp.
Obiectul secretului profesional il constituie chestiunile cu care o persoana s-a adresat dupa asistenta juridica, esenta consultatiilor oferite de avocat, procedeele de strategie si tactica a apararii sau reprezentarii, datele privind persoana care s-a adresat dupa asistenta si alte imprejurari care rezulta din activitatea profesionala a avocatului.
Obiectul confidentialitatii se extinde asupra tuturor activitatilor avocatului si asociatilor biroului. Nici o presiune a unei autoritati publice sau de alta natura nu-l poate obliga pe avocat sa divulge secretul profesional, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege sau pentru a intenta o actiune ori pentru a asigura apararea in cadrul unui litigiu dintre avocat si client.

4. Incompatibilitati

Profesia de avocat in Republica Moldova este incompatibila cu:
a) oricare functie retribuita, cu exceptia functiilor legate de activitatea stiintifica si didactica, precum si de activitatea in calitate de arbitru al judecatii arbitrale (arbitrajului);
b) activitatea de intreprinzator;
c) activitatea de notar.

5. Publicitatea personala

(1) Avocatului i se interzice sa faca publicitate, direct sau indirect, activitatii sale profesionale.
(2) Interdictia specificata nu se aplica in cazul cind in publicatiile informationale, in formularele oficiale, pe plicuri, in cartile de vizita si pe Internet se contin date despre avocat.
(3) Oficiul avocatului nu poate fi amplasat in incinta cladirilor in care functioneaza organele de ancheta, procuratura, instantele de judecata, instantele de judecata, precum si la domiciliul acestuia.

6. Interesul clientului

(1) In conformitate cu legea si normele de deontologie, avocatul are obligatia de a apara interesele clientului sau, chiar in raport cu propriile interese, cu interesele altui avocat sau interesele statului.

7. Relatiile cu clientii

(1) Avocatul actioneaza doar atunci cind este imputernicit de clientul sau potrivit contractului cu acesta ori in cazul cind este numit din oficiu la cererea organului de urmarire penala sau judecata, sau acorda la solicitare asistenta juridica gratuita.
(2) Avocatul isi consulta clientul in mod constiincios si cu diligenta, informeaza clientul cu privire la evolutia cauzei ce i-a fost incredintata.
(3) Avocatul nu este in drept sa accepte o cauza atunci cand cunoaste cu certitudine ca nu are competenta necesara pentru a se ocupa de aceasta cauza, exceptand cazul in care coopereaza cu un alt avocat care are competenta necesara.
(4) Avocatul nu poate accepta o cauza atunci cand datorita altor obligatii se afla in imposibilitate de a se ocupa de ea cu promptitudine sau consulta corect clientul.
(5) In cazul in care avocatul se afla in imposibilitate de a-si exercita atributiile trebuie sa se asigure ca respectivul client poate gasi in timp util, un alt avocat care sa-i ofere asistenta juridica, pentru a se evita prejudicierea clientului.
(6) Relatiile cu clientul trebuie sa fie oficiale, bazate pe respect reciproc.
(7) Avocatul nu este in drept sa accepte o propunere frauduloasa si este dator sa actioneze in conformitate cu legea.

8. Conflictul de interese

(1) Avocatul nu este in drept sa consulte, sa reprezinte ori sa apere mai mult de un client in una si aceeasi cauza atunci cind interesele acestora sunt conflictuale sau cind exista realmente riscul de a aparea un astfel de conflict de interese.
(2) Avocatul trebuie sa se abtina, sa se mai ocupe de cauzele tuturor clientilor implicati, atunci cind intervine un conflict de interese ale acestora, cand secretul profesional risca sa fie violat sau cand independenta sa risca sa fie pusa la indoiala.
(3) Avocatul nu este in drept sa accepte o cauza a unui nou client, daca secretul informatiilor incredintate de un vechi client risca sa fie violat sau atunci cand cunoasterea de catre avocat a cauzelor vechiului sau client favorizeaza pe noul client in mod nejustificat.

9. Stabilirea onorariilor

(1) Avocatul trebuie sa-si informeze clientul privitor la onorariu, iar valoarea insumata a onorariilor trebuie sa fie echitabila si justificata.
(2) Cand avocatul solicita varsarea unui cont cu titlu de avans asupra cheltuielilor si/sau a onorariului, acesta nu trebuie sa depaseasca o estimare rezonabila a onorariului si a cheltuielilor probabile in cauza. In cazurile patrimoniale onorariul nu poate depasi 30% din actiuni.
(3) In cazul neachitarii avansului solicitat, avocatul este in drept sa renunte de a se mai ocupa de cauza sau se poate retrage din ea respectand dispozitiile p.7 al.6 al prezentului Cod.

10. Impartirea onorariilor cu o persoana care nu este avocat

(1) Avocatului ii este interzis sa imparta onorariul cu o persoana care nu este avocat.
(2) Prevederea mentionata nu se aplica sumelor sau compensatiilor varsate de catre avocat mostenitorilor unui avocat decedat sau unui avocat care si-a dat demisia pentru a se prezenta ca succesor al clientelei acestuia.

11. Relatiile cu organele de urmarire penala, instantele de judecata si autoritatile publice

(1) In raporturile cu organele de urmarire penala, instantele judecatoresti si autoritatile publice, avocatul este dator sa aiba un comportament respectuos si loial. Respecta in sedinte solemnitatea si caracterul contradictoriu al dezbaterilor. Apara si reprezinta clientul in mod constiincios, fara a tine cont de propriile sale interese sau ale persoanei terte si nici de alte circumstante ce l-ar putea influenta.
(2) Avocatul nu este in drept sa furnizeze judecatorului, cu buna stiinta, o informatie falsa sau de alta de natura, sa-l induca pe acesta in eroare.
(3) Normele aplicabile in cazul relatiilor dintre avocat si judecator se aplica in egala masura si in cadrul relatiilor avocatului cu reprezentantii organelor de urmarire penala sau ai autoritatilor publice.

12. Raporturile dintre avocati

1. Colegialitatea
(a) Colegialitatea impune ca relatiile bazate pe incredere, spre interesul clientului si pentru a evita atat procesele inutile, cat si orice compartiment succesibil sa afecteze reputatia profesiei.
Colegialitatea nu poate fi in contradictie cu interesele avocatilor si interesele clientului.
(b) Avocatul este obligat sa manifeste fata de orice coleg avocat un comportament colegial si loial.
(c) Adresindu-se catre un alt coleg avocat sau vorbind despre acesta, avocatul este obligat, inainte de a-i pronunta numele si prenumele acestuia, sa utilizeze cuvintele "domnul avocat", "doamna avocat", iar in adresarea catre membrii Consiliului Baroului, membrii Comisiei pentru etica si disciplina si catre seful biroului de avocati sa utilizeze cuvantul "maestre".

2. Cooperarea dintre avocatii din state diferite
(a) Este de datoria oricarui avocat ca, la solicitarea unui avocat dintr-un alt stat, sa se abtina sa accepte o cauza pentru care nu are competenta necesara; intr-o astfel de situatie, el trebuie sa-si ajute colegul sa intre in contact cu un alt avocat care sa fie in masura sa-i ofere serviciul cerut.
(b) Atunci cand avocatii din doua state diferite lucreaza impreuna, amandoi au datoria de a tine cont de diferentele care pot exista intre sistemele lor de drept, barourile lor, competentele si obligatiile lor profesionale.

3. Corespondenta transmisa intre avocati
(a) Avocatul, care adreseaza altui avocat dintr-o comunicare careia doreste sa i se confere un caracter "confidential", va trebui sa precizeze acest lucru din momentul expedierii respectivei comunicari.
(b) In cazul in care destinatarul comunicarii nu este in masura sa ii confere acesteia un caracter "confidential", el va trebui sa o returneze expeditorului fara a cunoaste continutul acesteia.

4. Onorariile pentru recomandare
(a) Avocatul nu poate nici sa pretinda si nici sa accepte din partea altui avocat sau din partea vreunui tert un onorariu, un comision sau vreo alta compensatie pentru faptul ca a recomandat un avocat unui client sau ca a trimis un client la un avocat.
(b) Avocatul nu poate varsa nimanui un onorariu, un comision si nici o alta compensatie in contrapartida pentru ca i-a fost prezentat un client.

5. Comunicarea cu partea adversa
Avocatul nu poate intra in relatie directa cu o persoana, cu privire la o anumita cauza, atunci cand stie ca aceasta persoana este reprezentata sau asistata de un alt avocat, exceptand cazul in care el are acordul colegului sau si se angajeaza sa-l tina pe acesta la curent.

6. Schimbarea avocatului
(a) Un avocat nu poate succeda altui avocat in apararea intereselor unui client, intr-o cauza determinata, decat cu conditia ca, in prealabil, sa-si fi anuntat colegul si sa se fi asigurat ca au fost luate masurile necesare in vederea achitarii cheltuielilor si a onorariilor datorate acestora. Totusi, aceasta indatorire nu-l face pe avocat personal raspunzator de plata cheltuielilor si a onorariilor datorate predecesorului sau.
(b) In cazul in care, spre interesul clientului, se impune luarea unor masuri urgente, inainte de a putea fi indeplinite conditiile stabilite in alineatul de mai sus, avocatul poate lua aceste masuri cu conditia de a-l informa neintirziat pe predecesorul sau.

7. Pregatirea tinerilor avocati 
Pentru a intari increderea si cooperarea dintre avocati spre interesul bineinteles al clientilor, este necesar sa fie incurajata dobandirea unei mai bune cunoasteri a legilor si a normelor procedurale aplicabile. In acest scop, avocatul este obligat sa ia atitudine cu toata diligenta in pregatirea la nivel avansat a tinerilor avocati.
In calitate de indrumator al unui stagiar poate fi avocatul, recomandat de Consiliul Baroului, care intruneste inalte calitati morale si profesionale, exercitind profesia de nu mai putin de 5 ani si dispune de conditii suficiente (masa, scaun, literatura, etc.) pentru a asigura stagiul.

8. Litigiile dintre avocati
(a) Atunci cand un avocat este de parere ca un coleg avocat a incalcat o norma deontologica, el trebuie sa-l atentioneze asupra acestui lucru.
(b) Atunci cand intre avocati apare un diferend personal, de natura profesionala, acestia trebuie sa incerce mai intai sa-l solutioneze pe cale amiabila.
(c) Inainte de a porni o procedura impotriva unui coleg, pe tema unui conflict de interese, avocatul trebuie sa informeze Baroul pentru a permite sa-si dea concursul in vederea solutionarii diferendului pe cale amiabila.