Adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova către Parlamentul Republicii Modova

Adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova către Parlamentul Republicii Modova

La data de 18.01.2022, în contextul amendamentului OS nr. 58 din 22.12.2021 la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021 care prevede: 

1. Legea nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, se modifică după cum urmează:

-La articolul 52, alineatul 2 se exclude.

Argumentare: Norma este excesivă cu scopul și statutul profesiei de avocat.” 

Consiliul Uniunii Avocaților a înaintat către Parlamentul RM o adresă, prin care a solicitat retragerea amendamentului depus de deputatul Stamate Olesea înregistrat cu  OS nr. 58 din 22.12.2021 la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021.

Inter alia, în adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova se motivează că, amendamentul OS nr. 58 din 22.12.2021 este propus pentru examinare în cadrul procedurilor din lectura a II-a cu încălcarea prevederilor și rigorilor care determină procedura legislativă, acesta, nu a fost prezentat sub formă de modificare a conținutului punctelor, alineatelor, articolelor 10; 20; 21 din proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021. În același timp, amendamentul OS nr. 58 din 22.12.2021, privind propunerea de excludere a alineatului (2) din art. 52 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care se referă la garanțiile profesiei de avocateste conceptual diferit, de proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021 care vizează doar art. 10; 20; 21 și care se referă la avocați, precum și la admiterea în profesia de avocat, fapt care contravine prevederilor alin. (1) din art. 59 din Legea nr. 797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, or în prima lectură a fost votat anume conceptul amendamentelor ce țin de eliminarea excepțiilor cu privire la admiterea în profesia de avocat. Astfel, un amendament care nu se încadrează în conceptul unei legi votate în prima lectură, reprezintă de fapt o inițiativă legislativă separată, care trebuie, la fel ca și toate altele să treacă cele două lecturi de votare în Parlament. Omisiunea de a vota în prima lectură o „inițiativă legislativă” reprezintă o derogare neconstituțională de la regulile de adoptare a legilor, reguli care rezultă din Constituția Republicii Moldova, care prevede că legile organice se adoptă în cel puțin două lecturi, iar fiecare deputat este în drept să examineze și să voteze astfel de inițiative legislative în două lecturi.

 La data de 19.01.2022, la secretariatul Uniunii Avocaților a fost înregistrată adresa Comisiei juridice, numiri și imunități CJ-05 NR 10 din 19 ianuarie 2022 înregistrată cu nr. 234/2022 din 19 ianuarie 2022 prin care, în contextul reiterării la nivel legislativ a politicilor de luptă împotriva corupției în calitate de obiectiv național strategic, ca răspuns la solicitarea UAM din 18.01.2022 de a retrage amendamentul OS nr. 58 din 22.12.2021, se propune ca art. 52 alin. (2) din Legea nr. 1260 din 19.07.2002, să fie expus în următoarea redacție:

(2) Avocatul nu poate fi reținut, supus aducerii silite, arestat, percheziționat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția infracțiunilor specificate la art. 324-326 Cod Penal a infracțiunii flagrante.

Având în vedere că până la momentul de față Uniunea Avocaților nu a recepționat confirmarea retragerii de către autor a amendamentului OS nr. 58 din 22.12.2021 la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021, reiterăm solicitarea de a retrage amendamentul OS nr. 58 din 22.12.2021.

Concomitent, având în vedere faptul că proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021 vizează doar modificarea prevederilor articolelor 10; 20; 21, Consiliul Uniunii Avocaților susține aprobarea proiectului dat în această parte.

Cu referire la propunerea de modificare a alin. (2) art. 52 din Legea nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, care vizează garanțiile exercitării profesiei de avocat, Consiliul Uniunii Avocaților,

SOLICITĂ:

  1. Retragerea amendamentului OS nr. 58 din 22.12.2021 la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021.
  2. Organizarea consultărilor publice, inclusiv cu participarea avocaților, cu privire la modificările la legislația privind securizarea la nivel legislativ a activităților avocațiale, prin instituirea garanțiilor legislative speciale împotriva imixtiunilor neautorizate în activitatea profesională a avocaților.
  3. În termeni restrânși, crearea grupului de lucru, pentru elaborarea pachetului de modificări la Legea nr. 1260–XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, Codul de procedură penală al RM, Codul penal al RM, Codul contravențional al RM, care să instituie răspunderea pentru imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, precum și altor acte normative aferente exercitării profesiei de avocat pentru asigurarea garanțiilor independenței profesionale.

CONSILIUL UNIUNII AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.