COMUNICAT

COMUNICAT

La data de 12 aprilie 2022, pe pagina web a Procuraturii Generale a  Republicii Moldova (http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8958/), Procuratura Anticorupție a informat opinia publică despre faptul că pe parcursul zilei de ieri, 11 aprilie 2022 a efectuat percheziții la domiciliul și automobilul unui ex-magistrat al Curții de Apel Chișinău, vizat în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul îmbogățirii ilicite (art. 330²  din Codul penal).

La fel, Procuratura Anticorupție mai informează că perchezițiile au fost efectuate în baza ordonanței motivate a organului de urmărire penală, cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, în condițiile specificate expres în art.52 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură nr.1260/2002, luând în considerare faptul că, după încetarea raporturilor de muncă în calitate de magistrat, ultimul și-a reluat activitatea de avocat.

În acest sens, în comunicat se menționează că

„[…] deși procurorii anticorupție la 05.04.2022 au înaintat demers în adresa Consiliului Uniunii Avocaților în vederea obținerii acordului prealabil pentru efectuarea perchezițiilor, iar dispozitivul deciziei a fost emis la 07.04.2022, numai la insistența procurorilor anticorupție dispozitivul deciziei a fost transmis procurorilor, abia la 11.04.2022.

Astfel, în rezultatul perchezițiilor efectuate la ex-magistratul vizat, procurorii nu au depistat și ridicat careva obiecte și documente relevante pentru cazul examinat.”

În legătură cu această afirmație și în special legat de pretinsa insistență a Procuraturii Anticorupție de obținere a dispozitivului hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților din 07.04.2022, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, exprimă regretul profund pentru modul în care Procuratura Anticorupție prezintă faptele în comunicatul din 12 aprilie 2022, întitulat: „Procuratura Anticorupție informează despre rezultatul perchezițiilor efectuate la un ex-magistrat al Curții de Apel Chișinău.”

ESTE NEADEVĂRATĂ AFIRMAȚIA potrivit căreia: „ deși dispozitivul deciziei a fost emis la 07.04.2022, numai la insistența procurorilor anticorupție dispozitivul deciziei a fost transmis procurorilor, abia la 11.04.2022”.  

Considerăm că această formulare este manipulatorie având menirea de a duce în eroare opinia publică prin expunerea de fapte care nu corespunde adevărului.

Prin această formulare Procuratura Anticorupție atentează în mod nejustificat asupra imaginii Uniunii Avocaților din Republica Moldova și a întregii profesii de avocat, fiind indusă percepția că garanțiile profesiei de avocat, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 52 alin. (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, ar reprezenta impedimente serioase în activitățile de urmărire penală unde sunt vizați avocații.

Este regretabilă această abordare a Procuraturii Anticorupție, care fiind continuată, riscă să atragă întreruperea oricărei colaborări profesionale și colegiale cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova, or instituția avocaturii nu va lua parte la nimicirea statului de drept.

Pornind de la mesajul eronat comunicat opiniei publice, Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) vine cu următoarele clarificări.

În cazul vizat în comunicatul din 12 aprilie 2022, sesizarea Procuraturii Anticorupție privind eliberarea acordului prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților în vederea efectuării percheziției bunurilor avocatului, a fost înregistrată la secretariatul UARM la 05.04.2022.

Membrii Consiliului Uniunii Avocaților nu sunt angajați ai UARM și nu se află în sediul acesteia. Prin urmare, pentru examinarea sesizărilor formulate în contextul prevederilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, este necesară convocarea în ședință extraordinară a membrilor Consiliului Uniunii Avocaților convenind în prealabil cu toți consilierii data și ora ședinței cu participarea majorității membrilor or, numai în aceste condiții ședința Consiliului Uniunii Avocaților se consideră legal întrunită (alin. (6) art. 38 din legea 1260/2002 cu privire la avocatură). 

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, Președintele Uniunii Avocaților poate convoca ședința extraordinară a Consiliului. În acest caz, ședința extraordinară se convoacă în termen nu mai mare de 5 zile lucrătoare.

Astfel, având în vedere că sesizarea Procuraturii Anticorupție a parvenit la data de 05.04.2022, iar membrii Consiliului Uniunii Avocaților s-au întrunit în ședință extraordinară la data de 07.04.2022, ora 15:30, ședința Consiliului Uniunii Avocaților a fost convocată în termenul prevăzut de lege.

Este relevant de menționat că ședința extraordinară din data de 07.04.2022, s-a finisat după orele de lucru adică după orele 17:00, dispozitivul deciziei a fost redactat depersonalizat și, în condițiile Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, la data de 08.04.2022 a fost publicat pe pagina web a UARM

(http://uam.md/index.php?pag=docs&docs_id=667&l=ro).

La fel, este relevant și faptul că UARM nu dispune în statele de personal de funcția de curier, inclusiv pentru misiuni speciale, prin urmare actele adoptate sunt transmise solicitantului fie prin poștă, fie sunt preluate de persoanele interesate.

Având în vedere că asemenea cazuri se examinează în ședințe închise cu angajament de confidențialitate, de regulă aceste decizii sunt preluate de procurorul care depune sesizarea, sau de un colaborator împuternicit de procuratura respectivă.

Astfel, în cazul vizat în comunicatul Procuraturii Anticorupție din 12 aprilie 2022, deși procurorul de caz din cadrul Procuraturii Anticorupție cunoștea că la 07.04.2022 a fost emisă decizia Consiliului Uniunii Avocaților, iar la data de 08.04.2022, decizia a fost făcută publică, nici la data de 07.04.2022, nici la data de 08.04.2022 și nici ulterior la 09.04.2022 sau 10.04.2022, la UARM, nu s-a prezentat nici un colaborator al Procuraturii Anticorupție pentru a prelua dispozitivul deciziei și nu a fost nici o solicitare de a  transmite dispozitivul deciziei prin angajații UARM.

După cum se cunoaște, data de 09.04.2022 și 10.04.2022 au fost zile de odihnă, iar la data de 11.04.2022, conducătorul Procuraturii Anticorupție, fără a invoca careva pretenții, în cadrul discuției telefonice cu Președintele Uniunii Avocaților au convenit că decizia va fi transmisă prin intermediul colaboratorului Procuraturii Anticorupție, sau CNA, căruia în aceeași zi i-a fost transmis dispozitivul deciziei.

Prin urmare, afirmația din comunicatul Procuraturii Anticorupție din 12.04.2022 potrivit căreia, „deși dispozitivul deciziei a fost emis la 07.04.2022, ,,numai la insistența procurorilor anticorupție dispozitivul deciziei a fost transmis procurorilor, abia la 11.04.2022”, nu corespunde adevărului.

Sperăm totuși că Procuratura Anticorupție își va schimba atitudinea față de societate și față de Uniunea Avocaților, încât retorica comunicatelor să fie una corectă, cinstită și onestă.

Avocat, doctor în drept, Dorin POPESCU,

Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.