Comunicat cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților

Comunicat cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților

Uniunea Avocaților din Republica Moldova organizează concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților.

Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concursul desfășurat, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  1. Să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat.
  2. Să dispună de o experiență în domeniul instruirii de minim 5 (cinci) ani.
  3. Să se bucure de reputație ireproșabilă.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să depună la dosarul de participare următoarele acte:

  1. Cerere de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact: tel., e-mail);
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină;
  4. Scrisoare de motivare în care să ne explicați de ce doriți să faceți parte din Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților și cum credeți că puteți contribui la dezvoltarea acestuia;
  5. Alte acte din care să rezulte experiența în domeniul instruirii.

Dosarele pot fi expediate prin e-mail uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau vor fi depuse personal la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, situat pe str. București, 46. mun. Chișinău.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 25 iulie 2023.

Dosarele primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Concursul pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților se va realiza sub formă de interviu cu prezența fizică a candidaților în cadrul ședinței Consiliului Uniunii Avocaților din 28 iulie 2023.

Pentru orice informații suplimentare și clarificări, vă rugăm să contactați Uniunea Avocaților din Republica Moldova la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.

Notă: Centrul de Instruire a Avocaților (în continuare – CIA) este o structură fără personalitate juridică a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. CIA activează în baza Legii cu privire la avocatură, Statutului profesiei de avocat, Regulamentului Centrului și altor acte normative.

Consiliul CIA este organul deliberativ împuternicit să decidă asupra activităților atribuite în competența Centrului. Consiliul CIA este format din cinci membri desemnați de Consiliul Uniunii Avocaților, după cum urmează:

  1. doi membri ai Consiliului Uniunii Avocaților pe perioada mandatului;
  2. trei avocați cu experiență în domeniul instruirii aleși pe un termen de 2 ani de către Consiliul Uniunii Avocaților în bază de concurs.

Consiliul Centrului se convoacă în ședințe nu mai rar decât o dată în lună sau după necesitate la inițiativa președintelui sau a doi membri.

Membrii Consiliului Centrului activează cu titlu gratuit.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.