Comunicatul Comisiei pentru Etică și Disciplină

Comunicatul Comisiei pentru Etică și Disciplină

Stimaţi colegi,

          Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, nr. 02-01/17.01.2022 din data de 17 ianuarie 2022 s-a decis:

–        înaintarea către Parlamentul Republicii Moldova o adresă din partea Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova prin care se solicită retragerea amendamentului depus de deputatul Stamate Olesea înregistrat cu nr. OS nr. 58 din 22.12.2021 la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2022 cu privire la avocatură, nr. 245 din 17.09.2021;

–        declanşarea grevei japoneze a avocaţilor UARM pentru perioada 18 – 19 ianuarie 2022, prin purtarea unei banderole albe la braţul stâng. În cazul în care Parlamentul RM nu va admite adresarea UA RM se declară grevă generală pentru perioada 20 – 24 ianuarie 2022, cu sistarea totală a activităţii de avocat, inclusiv a activităţii avocaţilor din cadrul sistemului asistenţei juridice garantate de stat.

Potrivit art. 28 alin. (5) al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului UA din 27.05.2016, hotărârile și deciziile Consiliului U.A.R.M. sunt obligatorii pentru toate barourile și membrii acestora.

În conformitate cu prevederile art. 51 al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, în exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în alegerea poziţiei sale şi nu este obligat să coordoneze această poziţie cu nimeni, în afară de client.

Potrivit art. art. 54 alin. (1) lit. k) al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, avocatul este obligat să respecte normele Codului deontologic al avocatului şi prevederile statutului profesiei de avocat.

Potrivit art. 56 alin. (1) al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, încălcarea prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative ce reglementează activitatea de avocat, precum şi încălcarea gravă a normelor Codului deontologic al avocatului constituie temei pentru tragerea la răspundere disciplinară a avocatului.

Potrivit art. 43 alin. (9) al Statutului profesiei de avocat, Consiliul Uniunii Avocaților adoptă decizii și hotărâri obligatorii.

Potrivit art. 48 alin. (1), (5) al Statutului profesiei de avocat, protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, respectarea Legii, a Statutului profesiei şi a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sânt încredinţate Comisiei pentru etică şi disciplină, aceasta fiind unica instanţă disciplinară a Uniunii Avocaţilor.

Comisia pentru etică şi disciplină examinează abaterile disciplinare săvârșite de avocaţii înscrişi în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat. Fapta săvârșită de avocat, prin care se încalcă dispoziţiile Legii, ale Statutului profesiei, Codului deontologic, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocaţi, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Legii. Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispoziţiilor din Lege şi din prezentul Statut care prevăd expres o astfel de calificare.

Potrivit art. 59 alin. (1) al Statutului profesiei de avocat, avocaţii răspund disciplinar pentru acţiunile prin care se încalcă prevederile Legii, ale normelor Codului deontologic al avocatului, ale prezentului Statut şi prevederile altor acte normative ce reglementează activitatea avocaturii.

În contextul celor expuse mai sus, Comisia pentru Etică şi Disciplină îşi exprimă solidaritatea în această perioadă dificilă şi suntem în speranţa solidarităţii tuturor colegilor avocaţi, avocaţi stagiari şi în acest context atragem atenţia avocaţilor şi avocaţilor stagiari asupra obligativităţii respectării întocmai a Hotărârii Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, nr. 02-01/17.01.2022 din data de 17 ianuarie 2022.

Se recomandă notificarea instanţelor de judecată, a organului de urmărire penală despre obligativitatea respectării Hotărârii Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, nr. 02-01/17.01.2022 din data de 17 ianuarie 2022 de către avocaţi, avocaţi stagiari şi înaintarea cererilor de amânare a şedinţelor de judecată.

Informaţii suplimentare privind derularea evenimentelor vor fi publicate pe pagina web oficială a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. 

19 ianuarie 2022

Președintele Comisiei pentru Etică şi Disciplină

Avocat, Anatolie Barbacar 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.