Prima pagină  »  Noutați
Noutați
02.11.2018
Potrivit informației furnizate de contabilitatea Uniunii Avocaților la 1 noiembrie 2018 înregistrează datorii la plata defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaților, inclusiv
02.11.2018
Avocații sunt invitați la Cursul de instruire de două zile cu tematica: ”Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată” care va fi organizat în zilele de 09 și 10 noiembrie 2018 (16 ore de instruire).
01.11.2018
La ședința extraordinară a Consiliului Uniunii Avocaților din 16.11.2018 va fi examinat proiectul Regulamentului cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii Avocaților din Republica Moldova
01.11.2018
Scopul general al funcţiei: Organizarea și desfășurarea activităţii financiar-contabile a Uniunii Avocaților, în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019),
01.11.2018
Avocații stagiari sunt invitați la Seminarul cu tema: ”Procedura Curții Europene a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 06 noiembrie 2018, între orele 13:00-17:00.
01.11.2018
La 9 octombrie 2018, pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a fost publicat pentru dezbateri publice proiectul „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.
29.11.2017

27.11.2017
Astăzi vin cu un mesaj trist, însă un mesaj care este un omagiu adus colegului nostru Igor Topală, care s-a stins din viață sâmbătă, 25 noiembrie.
22.11.2017
Stimaţi colegi avocați și avocați stagiari! Asociația FAM anunță că, Grupul de lucru pentru revizuirea politicilor sociale şi medicale, ce vizează femeile avocate, avocații şi avocaţii stagiari, creat prin Rezoluția Congresului Uniunii Avocaților și Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 27 octombrie 2017, şi-a început activităţile.
20.11.2017
Stimați avocați, Vă informăm că potrivit datelor evidenței contabile, la moment se înregistrează 1386 de datornici la plata contribuțiilor de membru al Uniunii Avocaților. Lista avocaților care au datorii la plata cotizațiilor de membru, urmează a fi publicată și transmisă Comisiei pentru Etică și Disciplină a profesiei de avocat la data de 28.11.2017, astfel, avocații care nu și-au onorat obligația de plată sunt îndemnați să o facă pînă la această dată. Cu respect, Președintele Uniunii Avocaților Ploșnița Emanoil
17.11.2017
Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță concurs pentru selectarea unei companii, care va efectua expertiza tehnică pentru renovarea,consolidarea și supraetajarea imobilului din str. B. Bodoni-53 „A”, mun. Chișinău.
16.11.2017
Stimați colegi, Vă invităm la data de 17.XI.2017, ora 1430 la sediul Uniunii Avocaților mun. Chișinău, str. București, 46 pentru a participa la dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din data de 19.07.2002.
16.11.2017
Stimați prieteni, colegi, Colegul nostru, Igor Topală (https://www.facebook.com/topala.igor), are nevoie de noi, pentru a trece printr-o încercare complicată a vieții.
09.11.2017
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității organizează la 13 noiembrie 2017, ora 10.00,
09.11.2017
Stimați colegi, Vă reamintim că la 10.05.2016, la secretariatul Parlamentului RM, a fost înregistrat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 555 din 05.05.2016. Ulterior, la data de 24.05.2016, Uniunea Avocaților a intervenit cu propuneri privind completarea și modificarea proiectului de lege menționat mai sus. (30 file)
06.11.2017
Cu adîncă durere în suflet exprimăm sincere condoleanţe şi sentimente de compasiune familiei îndoliate ce suferă trecerea în eternitate a dlui COLȚOV Vadim.
06.11.2017
Stimați colegi! Am decis publicarea pe pagina web a Uniunii Avocaților mesajului de felicitare cu Ziua profesională a juristului a dnei avocată Tatiana Revenco, a cărei activitate este suspendată.
28.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

24.11.2016

23.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

16.11.2016

10.11.2016

09.11.2016

09.11.2016

09.11.2016

09.11.2016

08.11.2016

02.11.2016

30.11.2015
La ședința extraordinară a Consiliului Uniunii Avocaților din 30 noiembrie 2015 s-a hotărât: - Admiterea parțială a contestației membrilor grupului de inițiativă nr. 1015/15 din 25.11.2015, în partea pct. 2 privind anularea Deciziei Baroului Chișinău nr. 004/2015 din 24.11.2015 prin care s-a dispus, a nu convoca Adunarea Generală Extraordinară a avocaților Baroului din Circumscripția Curții de Apel Chișinău, în rest se respinge.
30.11.2015
Decizia decanului Baroului Chișinău privind convocarea Adunării Generale a Baroului Chișinău
26.11.2015
INFO despre ședința de la MJ din 25 noiembrie 2015 ref. la semnătura digitală
26.11.2015
Răspunsul Jud. Botanica privind repartizarea unui spațiu destinat avocaților în incinta judecătoriei
26.11.2015
INFO referitor la vizita de lucru a delegației UA în Croația din 18-19 noiembrie 2015
24.11.2015
DECIZIA decanului Baroului Chișinău Nr. 004/2015 din 24.11.2015
18.11.2015
Seminar - 3,4 decembrie 2015_subiect: "Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmăririi penale"
18.11.2015
ANUNȚ privind selectarea unei companii pentru efectuarea lucrărilor de restaurare a fațadelor
18.11.2015
Materiale suplimentare_ ședința CoUA din 27.11.2015
17.11.2015
COMUNICAT în atenția membrilor Baroului Chișinău
17.11.2015
CONDOLEANȚE!
17.11.2015
Seminar - 08 decembrie 2015_subiect: "Instrumente naționale și internaționale de promovare a Drepturilor Omului"
16.11.2015
ANUNȚ privind selectarea unei companii în domeniul design-ului interior
16.11.2015
CONDOLEANȚE!
12.11.2015
Ordinea de zi a ședinței Consiliului din 27 noiembrie 2015
11.11.2015
Comisia pentru Etică și Disciplină publică decizia sa pe marginea petițiilor avocaților Gujuman Fiodor, Rotaru Ilie, Vîrlan Ion și Caprovaia Olga în privința avocatului Roșca Nicolae.

51 - 100 din 104