Prima pagină  »  Noutați
Noutați
26.02.2016
Comisia Specială pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat (în continuare CS) la ședința sa din 25 februarie 2016, a decis a admite la concursul pentru calitatea de membru al Comisiei de licențiere următorii candidați:
25.02.2016
Stimați colegi, Vă reamintim că la 19 februarie 2016, pe site-ul Uniunii Avocaților, a fost publicat Proiectul privind modificarea Legii cu privire la avocatură pentru discuții.
24.02.2016
Tinerii avocați și avocații cu experiență au fost instruiți în vederea îmbunătățirii abilităților de comunicare cu mass-media
24.02.2016
Răspunsul Inspectoratului de Stat al Muncii la adresarea Uniunii Avocaților referitor la furnizarea informației privind corectitudinea completării carnetelor de muncă.
23.02.2016
Oricare ar fi semnificaţiea zilei de 23 februarie, oricum s-ar numi ea, fie că-i Ziua Apărătorului Patriei, fie că e Ziua Sfântului Haralambie, fie că e ziua Bărbăției, astăzi, în toate bisericile, se înalţă rugăciuni pentru sănătate, iubire, combaterea răului, urii şi a dezbinării dintre oameni. Vă felicităm, dragi bărbați avocaţi și vă dorim linişte sufletească, înţelegere, comunicare şi lumină, multă lumină.
22.02.2016
În fapt, la data de 27.11.2015 prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova a fost aprobată crearea Asociației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”, iar la data de 17.12.2015 în cadrul ședinței constitutive a fost aprobat Statutul asociației și au fost aleși membrii organelor de conducere.
19.02.2016
La 17 februarie 2016 la MJ a avut loc Ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului „Consolidarea eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”.
19.02.2016
La 16 februarie 2016 la MJ a avut loc masa rotundă cu reprezentanții UA și Expertii Consiliului Europei care au prezentat expertiza Proiectului privind modificarea Legii cu privire la avocatură.
18.02.2016
Adresare CSM spațiu_avocați
11.02.2016
La 26 februarie 2016, ora 10:00, va avea loc ședința Consiliului UA.
10.02.2016
Adresarea CNPDCP
05.02.2016
Asociatia Barourilor Americane Initiativa pentru Suprematia Legii (ABA ROLI Moldova) si Amnesty International Moldova Va invita joi, 18 februarie 2015, intre orele 17.00-19.00 in incinta salii de conferinta a Hotelului JAZZ (str. V. Pârcalab 72) la o discutie in cadrul Clubului Avocatilor la subiectul "Crearea si administrarea cabinetelor si birourilor de avocati. Negocierea onorariilor. Fiscalitatea."
05.02.2016
Informația Contabilității Uniunii Avocaților
05.02.2016
Potrivit hotărârii AGE din 22.12.2015 s-a decis sesizarea Ministerului Justiției referitor la publicarea proiectului Legii cu privire la avocatură pe site-ul MJ, potrivit Legii cu privire la transparență, cu publicarea ulterioară a acesteia pe site-ul UA pentru discuții și revenire la propunerile pentru modificarea Legii la următoarea AG a Baroului Chișinău.
04.02.2016
Hotărârile adoptate la ședința Consiliului UA din 03 februarie 2016 se anexează.
04.02.2016
La 02 februarie 2016 în cadrul UA a avut loc masa rotundă cu subiectul ”Crearea Forumului Avocaților și completarea site-lui (new) www.avocatul.md ” la care s-a decis crearea forumului ca platformă separată de site unde vor putea fi comentate toate noutățile de pe site-ul oficial al UA.
04.02.2016
La 03 februarie 2016 în cadrul UA a avut loc masa rotundă unde s-a discutat despre posibilele acțiuni legale pentru contestarea practicii continue a Guvernului și a CNAM-ului de a trata în mod egal avocații cu notarii și executorii judecătorești în lipsirea de dreptul la reducerea prețului pentru polița medicală obligatorie dar și suspendarea ilegală a poliței pentru 3 luni (ianuarie - martie) a fiecărui an fiscal.
04.02.2016
Uniunea Avocaților din RM (în continuare UA) anunță concurs de selectare a unei companii de creare a site-lui pentru elaborarea unui forum cu următoarele cerințe:
03.02.2016
Consiliul Uniunii Avocaților anunță concurs pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pentru data de 04 martie 2016.
03.02.2016
La 29 ianuarie, Consiliul Uniunii Avocaţilor a decis, din proprie iniţiativă, să-şi revadă decizia din 26.06.2015 cu privire la numirea Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat și Hotărârea Comisiei Speciale privind alegerea membrilor Comisiei de Licențiere.
01.02.2016
Uniunea Avocaților Vă invită, la Masa Rotundă cu subiectul ”Crearea Forumului Avocaților și completarea sitului (new) www.avocatul.md ”. Masa rotundă v-a avea loc mâine, 02 februarie 2016, ora 10:00 la sediul UA str. Bănulescu-Bodoni, 53A. Vă rugăm să confirmați prezenta la tel. 022-22-61-52 sau prin e-mail uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.
01.02.2016
Hotărârile adoptate la ședința Consiliului UA din 29 ianuarie 2016 se anexează.
25.01.2016
Astăzi, 25 ianuarie 2016, a decedat colegul nostru dl Mazniuc Valeriu, membru al Baroului Bălți.
20.01.2016
La 26.01.2016, ora 14:00, la sediul Uniunii Avocaților, str. Bănulescu-Bodoni, 53A, va avea loc ședința grupului de lucru ref. la fiscalitate.
18.01.2016
Uniunea Avocaților din Republica Moldova invită avocații la o ședință de lucru pentru a discuta posibilele acțiuni legale pentru contestarea practicii continue a Guvernului și a CNAM-ului
18.01.2016
Comisia juridică, numiri și imunități în corespundere cu alin. (2), art. 27 din Legea pentru aprobarea Regulamentului Parlamentului din 797-XIII din 02.05.1996 a expediat spre avizare proiectul de Lege pentru modificarea legii cu privire la avocatură.
15.01.2016
La şedinţa din 13.01.2016, a fost creat un grup de iniţiativa care se va preocupa de organizarea şi desfăşurarea seminarelor pentru avocaţi în domeniul insolvabilităţii, la fel şi în domeniul penal şi procesual-penal.
15.01.2016
A fost creat un grup de initiativa care se va preocupa de organizarea si desfasurarea primelor seminare in domeniul insolvabilitatii pentru avocati.
14.01.2016
La 29 ianuarie 2016, ora 10:00, va avea loc ședința Consiliului UA. ORDINEA DE ZI:
14.01.2016
În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (7) Legii cu privire la avocatură, Comisia pentru Etică și Disciplină publică deciziile sale:
04.01.2016
ANUNȚ privind selectarea unei firme de construcție
01.01.2016
LA MULȚI ANI!
31.12.2015
În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (7) Legii cu privire la avocatură, Comisia pentru Etică și Disciplină publică deciziile sale:
24.12.2015
Vă dorim ca sărbătoarea Crăciunului să Vă aducă pace și linişte în suflet, sănătate şi bucurii, prosperare şi împliniri, iar lumina acestei sărbători să Vă ghideze în continuare spiritul şi pașii în viață. CRĂCIUN FERICIT! !
24.12.2015
Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2016
23.12.2015
La data de 08.12.2015, a avut loc ședința constitutivă a Asociației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”, care din cauza neîntrunirii numărului necesar de participanți pentru a fi considerată deliberativă, a fost amânată pe dată de 17.12.2015, ora 15:30, pe aceiași adresă: Uniunea Avocaților din Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.53A.
22.12.2015
Astăzi, 22 decembrie 2015, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chișinău la care s-au decis următoarele:
21.12.2015
Lista membrilor Baroului din Circumscripția Curții de Apel Chișinău - la 21 decembrie 2015
21.12.2015
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare din 22.12.2015
21.12.2015
Uniunea Avocaților din Moldova a invitat la dialog autoritățile publice pentru a discuta despre participarea avocaților la reformarea justiției
21.12.2015
CONDOLEANȚE!
18.12.2015
Felicitări dlui Volcov Vladimir cu acordarea titlului onorific "Om Emerit" pentru munca îndelungată și prodigioasă în domeniul jurisprudenței,contribuţie la apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi înalt profesionalism.
17.12.2015
DECIZIA decanului Baroului Chișinău Nr. 005/2015 din 30.11.2015
16.12.2015
Interviul Președintelui Uniunii Avocaților în ziarul ”Timpul”: „Sunt avocați curajoși care protestează, dar cei mai mulți tac”.....
11.12.2015
Hotărârile CoUA din 11 decembrie 2015
10.12.2015
Vă felicităm cu căldură cu ocazia celor două sărbători, celebrate la 10 decembrie: Ziua adoptării, la New York, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Zilei Europene a Avocaţilor, instituite în 1914 de către Consiliul Barourilor din Europa. Ne dorim să participăm activ la ridicarea, pe o treaptă mai înaltă a rigorii,
09.12.2015
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură poate fi accesat pe pagina web a MJ (www.justice.gov.md), la compartimentul Transparența decizională, directoriul Proiecte de decizii remise spre examinare Guvernului
09.12.2015
Controlul constituționalității prevederilor alin. (1) din art. 10 al Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002
08.12.2015
17.12.2015, ora 15:30 Adunarea Asociației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”
07.12.2015
EVENIMENT - Noul sediu al UA!

951 - 1000 din 1117