Prima pagină  »  Noutați
Noutați
22.05.2023
Stimați avocați, Ministerul Justiției al Republicii Moldova a expediat Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional) înregistrat la Cancelaria de Stat cu numărul unic 68/MJ/2023.
22.05.2023
La 18 mai 2023, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Baroului din circumscripția Curții de Apel Comrat. Pe ordinea de zi a Adunării Generale au fost incluse următoarele subiecte:
18.05.2023
Stimați avocați, Baroul din Paris, în parteneriat cu Ecole de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris(EFB), organizează Programul de stagiu internațional pentru tinerii avocați vorbitori de limba franceză.
16.05.2023
În perioada 19 - 23 iunie 2023 Centrul de Instruire a Avocaților va organiza instruiri de formare a formatorilor. Instruirile vor fi organizate în colaborarea cu proiectul ”Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la justiție” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Centrală pentru Managementul Proiectelor și Expertise France. Formator în cadrul instruirilor va fi expertul internațional Mark Segal.
16.05.2023
La 15 mai 2023, la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a avut loc Masa rotundă cu tema „Standardizarea stagiului profesional”, în cadrul căreia a fost prezentată Metodologia privind desfășurarea stagiului profesional în avocatură și anexele cu modele de acte relevante, elaborate de către echipa proiectului ETAAJS (Sporirea Transparenței, Responsabilității Și Accesului La Sistemul Judecătoresc) și îmbunătățite de către expertul internațional pe durată scurtă Mark Segal.
05.05.2023
Astăzi, 5 mai 2023, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Baroului din circumscripția Curții de Apel Bălți. Pe ordinea de zi a Adunării Generale au fost incluse următoarele subiecte:
04.05.2023
La 2 mai 2023, a avut loc o întâlnire între reprezentanții Uniunii Avocaților din Republica Moldova și reprezentanții Centrului pentru Mediere Integrativă din Berlin (CSSP). Scopul acestei întâlniri a fost identificarea principalelor nevoi și probleme ale procesului de mediere în Republica Moldova, pentru a determina modul în care CSSP își poate oferi sprijinul. În cadrul discuției a fost evidențiat rolul-cheie al avocatului în promovarea și desfășurarea procesului de mediere.
30.05.2022

23.05.2022
Stimați membri și reprezentanți ai partenerilor Rețelei HELP a Consiliului Europei, Vă invităm să urmăriți online Conferința rețelei HELP 2022, care va avea loc în perioada 30 iunie - 1 iulie 2022 (joi și vineri), sub auspiciile Președinției irlandeze a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
21.05.2021
La 16 aprilie 2021 a avut loc evenimentul de lansare a dialogului interinstituțional ,,Comunicarea interprofesională între judecători, procurori și avocați - oportunitate pentru îmbunătățirea activități în juridice”
07.05.2021
Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concursul desfășurat în vederea ocupării funcției de membru al Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților, trebuie să
05.05.2021
Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă informează că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a examinat solicitarea UARM cu nr. UA/403/2021 din 7 aprilie 2021, în scopul implementării eficiente a Planului național de imunizare anti-COVID-19 și întru facilitarea accesului la imunizare a avocaţilor şi a avocaţilor stagiari.
28.05.2020
Avocații și avocații stagiari sunt invitați să-și creeze, fiecare, Contul personal pe Platforma de Instruire la Distanță pia.md.
22.05.2020
Unul din obiectivele strategice ale Asociației Femeilor Avocate din Republica Moldova este consolidarea vocii femeilor avocate în profesie.
20.05.2020

19.05.2020

08.05.2020
Comunitatea Europeană are menirea să promoveze unitatea și prosperitatea în rândul europenilor și non europenilor. Fiecare stat, comunitate, populație, cetățean, poate prin acțiuni constructive să promoveze valorile europene în educație, cercetare, cultură, tehnologie, relații sociale, politice, economie, politică internă și externă.
05.05.2020
Proiectul ”Parteneriatul pentru Buna Guvernare 2019-2021” desfășurat de Uniunea Europeană în cooperare cu Consiliul Europei continuă să realizeze activitățile planificate în măsura posibilă situației create de pandemia globală.
31.05.2019
Uniunea Avocaților din Republica Moldova este îngrijorată de atacul asupra doamnei avocat Doina Ioana STRĂISTEANU. În noaptea de joi spre vineri, automobilul dnei avocat, care era parcat în preajma oficiului din centrul capitalei a fost incendiat de o persoană necunoscută.
24.05.2019
Consiliul Uniunii Avocaților în conformitate prevederile art. 38, alin. (6) și art. 36, alin. (2) din Legea nr. 1260–XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, prin Hotărârea nr. UA/C/19/58 adoptată în ședință ordinară din 25 aprilie 2019, a stabilit data convocării Congresului ordinar al avocaților din RM - 4 octombrie 2019.
23.05.2019
În temeiul Legii Nr. 308 din 22 decembrie 2017 și Planului de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019
22.05.2019
Uniunea Avocaților din Republica Moldova, urmare a evaluării procesului de înregistrare a contribuțiilor profesionale achitate de către avocați, a constatat unele dificultăți la capitolul schimbului de informații cu marea majoritate a Birourilor Asociate de Avocați din țară.
22.05.2019
Uniunea Avocaților din Republica Moldova analizând situația achitării contribuțiilor profesionale și conduita majorității avocaților la acest compartiment, a constatat că un număr relativ important de avocați nu s-au conformat obligației profesionale prevăzute de art. 54 alin. (6) lit. b) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV/2002, înregistrând restanțe mai mari de 6 luni.
20.05.2019
Astăzi, 20 mai 2019, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova a fost vizitată de o delegaţie de 10 avocaţi din partea Asociaţiei Avocaţilor Americani / American Bar Association (ABA). Delegaţia americană a fost condusă de Domnul Robert L. Brown, Şeful Departamentul Drept International (Section of International Law) al ABA.
18.05.2019
În zilele de 24 și 25 mai ne vom reîntâlni la disputa sportivă pe care ne bucurăm să o desfășurăm la Chișinău. Întrecerea sportivă constiniue invitația noastră de răspuns după Turneul organizat în România, în 2018, la care Uniunea Avocaților a fost reprezentată cu succes de echipa noastră de fotbal.
08.05.2019
An de an, data de 9 mai este sărbătorită în memoria celor, care au luptat în Războiul II Mondial, asigurând un viitor paşnic pentru noi şi urmaşii noştri.
30.05.2018
Astăzi, la convocarea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a avut loc prima ședință a Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților. În cadrul ședinței dl Iurie Mărgineanu a fost ales unanim prin vot secret în calitate de Președinte al Consiliului Centrului.
30.05.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a expediat în adresa Serviciului Fiscal de Stat avizul la proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, forma DAJ17 (se anexează).
30.05.2018
Centrul de Instruire a Avocaților invită avocații și avocații stagiari la o dezbatere cu tema: ”Dilemele etice în sistemul judiciar”.
22.05.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova a recepționat la data de 21 mai curent o adresare din partea Serviciului Fiscal de Stat, prin care se solicită aviz asupra proiectului Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018
21.05.2018
ABA ROLI Moldova în parteneriat cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță înscrierea la două cursuri de instruire la distanță, create pentru avocați și avocați stagiari cu tema:
31.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

31.05.2017

30.05.2017

30.05.2017

25.05.2017

22.05.2017

18.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

12.05.2017

12.05.2017

05.05.2017

03.05.2017

03.05.2017

27.05.2016
Atenție rezultatele probei orale al examenului de calificare în profesia de avocat din 27 mai 2016. Hotărârea Comisiei se anexează:

1 - 50 din 62