Prima pagină  »  Noutați
Noutați
13.07.2022
Vă prezentăm Nota informativă cu privire la activitatea Centrului de Instruire a Avocaților în perioada 1 noiembrie 2021 - 30 iunie 2022.
12.07.2022
La 12 iulie 2022 la sediul Uniunii Avocaților din RM a avut loc o întrevedere a membrilor Consiliului Uniunii Avocaților și Comisiei de Licențiere a Profesiei de Avocat cu experții delegați în cadrul proiectului “Sporirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar” (ETAAJS) finanțat de Uniunea Europeană
01.07.2022
Conducerea Uniunii Avocaților din Republica Moldova are deosebita plăcere de a-i transmite cele mai cordiale felicitări avocatului Vladimir Palamarciuc cu ocazia alegerii în calitate de Președinte al European Young Bar Association (EYBA).
30.07.2021
Pe 16 iulie 2021 a avut loc ședința Grupului de lucru cu privire la revizuirea hărții judiciare. Reamintim că acest grup de lucru a fost constituit prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122/10 din 26 mai 2020.
29.07.2021
Astăzi, 29 iulie 2021, se împlinesc 27 ani de la adoptarea de către Parlament, Constituției Republicii Moldova. Adoptarea Constituției a pus bazele instaurării democrației și a statului de drept în Republica Moldova.
27.07.2021
Pe 17 iulie 2021 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, având în vedere că în ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19,
05.07.2021
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM), în calitate de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare conform Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a aprobat Hotărârea nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021 privind aprobarea actelor în domeniul AML.
02.07.2021
Vă informăm că în conformitate cu hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. 11-06/25.06.2021 din 15.06.2021, a fost aprobată Strategia de Comunicare și Relații Publice a Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anii 2021-2022
29.07.2020
La 29 iulie anual, Republica Moldova are un motiv în plus de a consemna independența statutară a țării. De 26 de ani, Constituția Republicii Moldova are menirea să transpună acele principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice care sunt consfințite în corelație cu valorile pe care statul le promovează și le apără.
22.07.2020
Având în vedere dificultățile constatate, în utilizarea „semnăturii electronice” pe care avocații le întimpină în procesul exercitării opțiunii de vot pentru alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Secretariatului Adunării Generale și urmare a consultărilor avute cu Decanul Baroului Chișinău – domnul POPESCU Dorin, Uniunea Avocaților anunță extinderea perioadei de votare pînă Vineri, 24 iulie 2020, ora 17.00.
18.07.2020
Lista avocaților care solicită includerea în Comisia de numărare a voturilor și pentru calitatea de Secretar al Adunării generale,
14.07.2020

13.07.2020
O dată cu declararea independenței țării, statul Republica Moldova a demarat o politică externă de fortificare a relațiilor între state și instituții internaționale. Astfel că, la 13 iulie 1995, la Strasbourg,
29.07.2019
Astăzi, consemnăm 25 ani de independentă statuară. Constituția reprezintă acele principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice care sunt consfințite în corelație cu valorile pe care statul le promovează și le apără.
26.07.2019
Vă reamintim că la data de 4 octombrie curent, va avea loc Congresul ordinar al avocaţilor din Republica Moldova. De competenţa exclusivă a Congresului ţine aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaţilor. Congresul a aprobat cota parte a contribuţiilor avocaţilor la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor.
26.07.2019
Lacunele actualului proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la avocatură, implică necesitatea retragerii lui din legislativ şi crearea unui nou proiect de lege pe baza noilor reglementări naţionale şi internaţionale. Despre aceasta s-a discutat în cadrul grupului de lucru, format la iniţiativa Consiliului Uniunii Avocaţilor din Moldova.
24.07.2019
Calificarea obiectivă a participanților în cadrul accidentelor rutiere cu participarea cetățenilor moldoveni, încasarea prejudiciului moral şi material, precum şi specializarea profesională a avocaților, sunt printre subiectele discutate în cadrul sesiunii de comunicare şi schimb de experienţă între avocaţii din cadrul Uniunii Avocaţilor în Moldova, cu decanul Baroului Maramureş, România, Andreicuţ Florin şi avocatul italian Erdis Doraci.
24.07.2019
Funcţionarea instituţiilor democratice şi schimbările la nivel de Guvern şi Parlament de după alegerile din februarie 2019, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Moldova,
17.07.2019
La 8 aprilie 2019, în municipiul Baia Mare a fost încheiat Acordul de înfrățire a Uniunii Avocaților din Republica Moldova și Baroul Maramureș.
12.07.2019
Cu regret constat faptul că, imaginea publică a instituţiilor de drept din Republica Moldova este în declin, având la bază lipsa unora de imparţialitate, obiectivitate, profesionalism şi mai presus de toate, de colegialitate şi respect reciproc.
10.07.2019
În virtutea unei dezvoltări profesionale speciale şi colaborare privilegiată, au fost semnate Acorduri de Înfrăţire între Uniunea Avocaţilor din Moldova şi Barourile Maramureş, Satul Mare și Sălaj din România.
09.07.2019
În temeiul Legii Nr.308 din 22 decembrie 2017 și Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019.
09.07.2019
În scopul cooperării şi a schimbului de informaţii pentru fortificarea eforturilor statului de drept în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Uniunea Avocaţilor din Moldova şi Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au semnat Acord de Cooperare.
05.07.2019
Ziua de 6 iulie este marcată ca zi de doliu naţional în Repubica Moldova, ca gest de comemorare a celui de-al doilea val de deportări. Cu regret, istoria datează trei evenimente tragice ale deportărilor: 12-13 iunie 1941, 5-6 iulie 1949 şi 31 martie - 1 aprilie 1951.
03.07.2019

03.07.2019
Legislația în vigoare care reglementează normele de remunerare a asistenței juridice prin contrat şi în cadrul asistenței juridice garantate de stat rămâne a fi un subiect de importanță majoră. Necesitatea unei legislații obiective la acest capitol, reprezintă un subiect sensibil, ținând cont de practica neuniformă la acest capitol.
03.07.2019
Uniunea Avocaților din Moldova și Camera Federală a Avocaţilor din Federaţia Rusă îşi fortifică relaţiile bilaterale prin semnarea a două documente de colaborare, care au menirea de a întări relațiile profesionale.
02.07.2019
Întru îmbunătățirea calității activității avocatului, precum și a actului de justiție, Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat mecanismul de creare a unui grup de lucru privind elaborarea unui nou proiect de Lege cu privire la avocatură.
02.07.2019
AVÂND LA BAZĂ Recomandarea Rec(2000)19 a Comitetului Miniștrilor către Statele membre privind rolul Procuraturii în sistemul de justiție penală, Care PROCLAMĂ importanța sistemului de justiție penală care joacă un rol important în apărarea statului de drept, respectând principiile definite în Convenția pentru Protecția Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului,
23.07.2018
Anunțăm avocații și avocații stagiari că Centrul de Instruire a Avocaților a desfășurat la 18, 19 și 20 iulie în cadrul Uniunii Avocaților primele cursuri de instruire fără parteneriat și finanțare din exterior.
20.07.2018
Reamintesc că la 17 octombrie 2017 aproximativ la orele 08.05 min dl avocat Vitalie ȚAULEAN, în vederea asigurării asistenței juridice, s-a prezentat la Procuratura Generală împreună cu Boris GUȚU și Aurelia GUȚU, care au fost citați de către procurorul secției minori și drepturile omului, Marian TOMIC, privitor la cazul investigat în cadrul procesului penal nr. 197
20.07.2018
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea Codului de procedură penală a Republicii Moldova.
13.07.2018
În perioada 21-22 iunie 2018 a avut loc Conferința anuală a Programului European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP), care a adunat reprezentanți ai Institutelor de Justiție și Barourilor de Avocați din 47 de state.
11.07.2018
Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF Moldova, implementează proiectul "Dezvoltarea și implementarea programului probațional primar obligatoriu în trei raioane ale Republicii Moldova".
06.07.2018
În contextul solicitărilor unor instanțe de judecată de a confirma sau a infirma calitatea de avocat stagiar a dlui Sardari Marin, Uniunea Avocaților din Republica Moldova comunică următoarele:
06.07.2018
Astăzi 6 iulie 2018 este zi de doliu pentru comemorarea băștinașilor noștri, părinților, fraților și surorilor noastre, moșilor și strămoșilor noștri - victime a celui de-al doilea val de deportări (5-6 iulie 1949).
05.07.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova în colaborare cu Barourile de avocați își propune concretizarea și definitivarea listelor avocaților cu drept de exercitare, avocaților care și-au suspendat activitatea de avocat și a avocaților care și-au încetat activitatea de avocat.
04.07.2018
Invităm avocații la Cursul de instruire de două zile cu tematica: ”Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată”, care se va desfășura în zilele de 19 și 20 iulie 2018.
04.07.2018
Curtea Constituțională examinează sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) și art. 43 alin. (3) lit. d) și alin (4) din Legea nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură
03.07.2018
MIEPO anunţă tender pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în elaborarea mecanismului de suport pentru soluționarea disputelor investitorilor străini.
21.07.2017

18.07.2017

11.07.2017

10.07.2017

10.07.2017

05.07.2017

04.07.2017

19.07.2016

18.07.2016

15.07.2016


1 - 50 din 60