Prima pagină  »  Noutați
Noutați
24.10.2022
La 21 octombrie 2022 au avut loc alegeri în cadrul Baroului Bălți și Baroului Cahul prin care avocații din cadrul acestor Barouri au ales noii decani și prodecani.
20.10.2022
La 22 august 2022 a fost semnat acordul de colaborare dintre Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Uniunea Avocaților din Republica Moldova cu privire la cooperarea interinstituțională și oferirea suportului reciproc între părți în vederea testării sistemului informațional e-Dosar judiciar.
19.10.2022
Cu prilejul sărbătorii profesionale “Ziua Juristului”, Uniunea Avocaților din Republica Moldova adresează sincere felicitări tuturor actorilor înfăptuirii justiției care contribuie prin muncă, devotament și verticalitate la stabilirea celui mai important pilon al statului de drept, supremația legii.
19.10.2022

13.10.2022

10.10.2022
La 7 octombrie 2022 a avut loc evenimentul de lansare a programului „Consolidarea cercetării, scrierii și argumentării juridice în Moldova”.
07.10.2022
Consiliul Uniunii Avocaților întrunit în ședință ordinară la 7 octombrie 2022 a hotărât organizarea Congresului Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2022 în perioada 5 decembrie – 7 decembrie 2022
05.10.2022

23.10.2021
Având în vedere decizia de convocare a Decanului Baroului Chișinău nr. 1/AG/2021 din 21 septembrie 2021 privind desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău și urmare totalizării rezultatelor alegerii a 2 (doi) membri în Comisia de licențiere a profesiei de avocat https://votemestorage.blob.core.windows.net/protocols/UAM%2023-10-2021.print.pdf?sp=r&st=2021-10-23T15:18:25Z&se=2021-12-31T00:18:25Z&spr=https&sv=2020-08-04&sr=b&sig=I5LF0yLP25lh3C%2Fv%2FcN0nazBvu6eMyy9jrTkEUxAhT0%3D
20.10.2021
În perioada 21-23 octombrie 2021, este convoacă Adunarea Generală ordinară a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice.
19.10.2021
Uniunea Avocaților din Republica Moldova apreciază relațiile profesionale între instituțiile avocațiale - Baroul Dolj, Baroul Chișinău și Uniunea Avocaților din Republica Moldova.
19.10.2021

13.10.2021
Drept urmare a multitudinii de sesizari și cereri din partea avocaților, coroborate prin declarații publice, Consiliul Uniunii Avocaților
13.10.2021

07.10.2021

06.10.2021

29.10.2020
Pe 27 octombrie 2020 Centrul Național Anticorupție a dezmințit comunicatul din 14.10.2020, plasat pe site-ul cna.md privind reținerea unui avocat, care ar fi primit peste 40 de mii de euro de la clientul său ca să-i rezolve dosarele în judecată.
21.10.2020

20.10.2020

20.10.2020
La 19 octombrie 2020, Uniunea Avocaților din Republica Moldova a recepționat Ghidul privind conflictele de interese, elaborat de către Autoritatea Națională de Integritate.
20.10.2020
Coordonatorul Programului de instruire în domeniul medierii, Domnul Mihai ŞLEAHTIȚCHI, mediator, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, director executiv CDPP, împreună cu o echipă de formatori experimentați-psihologi, pedagogi, juriști, specialiști în comunicare, mediatori practicieni
19.10.2020

16.10.2020
În ședința extraordinară din 13.10.2020, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova , analizând proiectul politicii fiscale pentru anul 2020, elaborat de către Ministerul Finanțelor a aprobat opinia Uniunii Avocaților asupra acestui proiect.
02.10.2020
Astăzi, 2 octombrie 2020 Comisia Specială pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat a ales
25.10.2019
Menirea existenţei şi celebrării Zilei Europene a Justiţiei este pentru a sublinia că, toţi actorii participanţi la înfăptuirea actului de justiţie, au obligaţia să reprezinte o comunitate în avangarda societăţii şi în slujba cetăţeanului. Lumea justiţiei este una complexă şi necesită uneori efort şi răbdare pentru a o înţelege în profunzime. Un bun jurist este cel care protejează cu onestitate şi respect idealul nobil de dreptate.
21.10.2019
În cadrul şedinţei din 19 octombrie, membrii Consiliului au discutat despre lacunele de ordin legislativ şi organizatoric de la Congresul din 4 octombrie, precum şi despre acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a înlătura pe viitor divergenţele anterioare. Astfel că, CoUARM a decis în unanimitate stabilirea zilei de 22 noiembrie curent, data următoarei sesiuni a Congresului ordinar al avocaţilor din 4 octombrie 2019.
18.10.2019
Fiecare actor în justiţie are misiunea sa de bază, iar respectul reciproc este cheia succesului atât profesional cât şi de conlucrare. A fi un bun jurist, înseamnă disciplină, responsabilitate şi multă muncă. Adevărul, Dreptatea şi Echitatea sunt noţiunile care ne pot dicta mersul profesional. Iar libertatea unui jurist, precum spunea Cicero, este atunci când ne supunem legilor.
18.10.2019
În Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr.134 g/2019 din 07.10.2019 privind excepția de neconstituționalitate a tezei I de la articolul 33 alin. (3), a tezei a II-a de la articolul 460 alin. (1) și a articolului 463 alin. (1) din Codul de procedură penală (incompatibilitatea judecătorului la judecarea succesivă a aceleiași cauze penale), disponibilă: http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=697&l=ro,
10.10.2019

08.10.2019
Din 2016 până în 2019, numărul avocaţilor a scăzut, reprezentând numărul cu 2,5 ori mai mic decât media în ţările Consiliului Europei.
03.10.2019

03.10.2019

03.10.2019

03.10.2019

03.10.2019

03.10.2019

02.10.2019

02.10.2019

01.10.2019

01.10.2019

01.10.2019
Echipa avocaţială de fotbal, din cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, a ocupat locul IV la Campionatul „Advokaţkaia Gazeta” de minifotbal între profesii unde a ocupat locul IV.
31.10.2018
Bate și ți se va deschide, vorbește și vei fi auzit - așa ne sugerează Cartea Cărților să procedăm, noi, creștinii pentru a răzbate spre Adevăr. Uniunea Avocaților „a bătut” la ușa Curții Constituționale cu implicarea plenară a colegului nostru, dlui avocat Tudor Osoianu
30.10.2018
La 29 octombrie 2018 Centrul de Instruire a Avocaților a Uniunii Avocaților în colaborare cu Președintele Judecătoriei Chișinău dr. Radu ȚURCANU, au organizat un eveniment cu participarea avocaților și judecătorilor Judecătoriei Chișinău
30.10.2018
În perioada 18-19 octombrie 2018 Uniunea Avocaților din Republica Moldova a participat la ședința Comitetului PECO, fiind reprezentată de domnul avocat Alexandru ȚURCAN, reprezentantul Uniunii Avocaților la CCBE și avocatul Emanoil PLOȘNIȚA, președintele Uniunii Avocaților.
29.10.2018
Prin prezentul, Uniunea Avocaților din republica Moldova amintește,  odată în plus,  că fiind, conform prevederilor statutare, o organizație necomercială și în afara oricăror angajamente politice, rămâne deschisă pentru colaborare și comunicare cu toate
26.10.2018
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 908 din 19 octombrie 2018, Domniei sale avocatului Dumitru BEVZA (Biroul Asociat de Avocați ,,COMRAT”), pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul jurisprudenței, merite în promovarea principiilor fundamentale ale statului de drept și contribuției la apărarea drepturilor,
26.10.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova consideră necesar să vină cu acest mesaj pentru a concretiza unele chestiuni ce țin de prezentarea dosarului pentru înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.
26.10.2018
Având în vedere discuțiile din ultimele zile referitor la cine poate fi inclus în grupul AvocatulMD, cine se face responsabil pentru opiniile personale ale utilizatorilor înregistrați și multiplele cereri de înscrieri la acest grup, consider că sunt necesare unele precizări.
25.10.2018
IREX Europa, organizație publică din Franța și partener național al Fondului Ucrainean pentru Femei invită avocații să participe la o sesiune de instruiri, care vor fi organizate atât în țară, cât și peste hotare.
18.10.2018
În fiecare an, la 19 octombrie cu deosebită bucurie ne scufundăm în lumea cuvintelor pentru a găsi cele mai frumoase dintre ele, care ar exprima sincerele noastre felicitări cu ocazia Zilei Juristului

1 - 50 din 128