Prima pagină  »  Noutați
Noutați
29.02.2016
La 26 februarie 2016 judecătoria sect. Buiucani, mun. Chișinău, a acceptat cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate în temeiul art. 12 din CPC.
29.02.2016
La 26 februarie 2016 a avut loc seminarul pe tema "Pornirea procesului civil în legătură cu examinarea cauzelor de insolvabilitate" unde s-a pus accentul în special pe condițiile si temeiurile intentăriii procedurii de insolvabilitate, fiind în special discutate cerințele față de forma și conținutul cererilor introductive depuse de creditor și debitor, precum și cerințele față de actele care se anexează la cererea introductivă.
26.02.2016
Comisia Specială pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat (în continuare CS) la ședința sa din 25 februarie 2016, a decis a admite la concursul pentru calitatea de membru al Comisiei de licențiere următorii candidați:
25.02.2016
Stimați colegi, Vă reamintim că la 19 februarie 2016, pe site-ul Uniunii Avocaților, a fost publicat Proiectul privind modificarea Legii cu privire la avocatură pentru discuții.
24.02.2016
Tinerii avocați și avocații cu experiență au fost instruiți în vederea îmbunătățirii abilităților de comunicare cu mass-media
24.02.2016
Răspunsul Inspectoratului de Stat al Muncii la adresarea Uniunii Avocaților referitor la furnizarea informației privind corectitudinea completării carnetelor de muncă.
23.02.2016
Oricare ar fi semnificaţiea zilei de 23 februarie, oricum s-ar numi ea, fie că-i Ziua Apărătorului Patriei, fie că e Ziua Sfântului Haralambie, fie că e ziua Bărbăției, astăzi, în toate bisericile, se înalţă rugăciuni pentru sănătate, iubire, combaterea răului, urii şi a dezbinării dintre oameni. Vă felicităm, dragi bărbați avocaţi și vă dorim linişte sufletească, înţelegere, comunicare şi lumină, multă lumină.
22.02.2016
În fapt, la data de 27.11.2015 prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova a fost aprobată crearea Asociației ”Decanilor și Veteranilor al Avocaturii din Republica Moldova”, iar la data de 17.12.2015 în cadrul ședinței constitutive a fost aprobat Statutul asociației și au fost aleși membrii organelor de conducere.
19.02.2016
La 17 februarie 2016 la MJ a avut loc Ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului „Consolidarea eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”.
19.02.2016
La 16 februarie 2016 la MJ a avut loc masa rotundă cu reprezentanții UA și Expertii Consiliului Europei care au prezentat expertiza Proiectului privind modificarea Legii cu privire la avocatură.
18.02.2016
Adresare CSM spațiu_avocați
11.02.2016
La 26 februarie 2016, ora 10:00, va avea loc ședința Consiliului UA.
10.02.2016
Adresarea CNPDCP
05.02.2016
Asociatia Barourilor Americane Initiativa pentru Suprematia Legii (ABA ROLI Moldova) si Amnesty International Moldova Va invita joi, 18 februarie 2015, intre orele 17.00-19.00 in incinta salii de conferinta a Hotelului JAZZ (str. V. Pârcalab 72) la o discutie in cadrul Clubului Avocatilor la subiectul "Crearea si administrarea cabinetelor si birourilor de avocati. Negocierea onorariilor. Fiscalitatea."
05.02.2016
Informația Contabilității Uniunii Avocaților
05.02.2016
Potrivit hotărârii AGE din 22.12.2015 s-a decis sesizarea Ministerului Justiției referitor la publicarea proiectului Legii cu privire la avocatură pe site-ul MJ, potrivit Legii cu privire la transparență, cu publicarea ulterioară a acesteia pe site-ul UA pentru discuții și revenire la propunerile pentru modificarea Legii la următoarea AG a Baroului Chișinău.
04.02.2016
Hotărârile adoptate la ședința Consiliului UA din 03 februarie 2016 se anexează.
04.02.2016
La 02 februarie 2016 în cadrul UA a avut loc masa rotundă cu subiectul ”Crearea Forumului Avocaților și completarea site-lui (new) www.avocatul.md ” la care s-a decis crearea forumului ca platformă separată de site unde vor putea fi comentate toate noutățile de pe site-ul oficial al UA.
04.02.2016
La 03 februarie 2016 în cadrul UA a avut loc masa rotundă unde s-a discutat despre posibilele acțiuni legale pentru contestarea practicii continue a Guvernului și a CNAM-ului de a trata în mod egal avocații cu notarii și executorii judecătorești în lipsirea de dreptul la reducerea prețului pentru polița medicală obligatorie dar și suspendarea ilegală a poliței pentru 3 luni (ianuarie - martie) a fiecărui an fiscal.
04.02.2016
Uniunea Avocaților din RM (în continuare UA) anunță concurs de selectare a unei companii de creare a site-lui pentru elaborarea unui forum cu următoarele cerințe:
03.02.2016
Consiliul Uniunii Avocaților anunță concurs pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pentru data de 04 martie 2016.
03.02.2016
La 29 ianuarie, Consiliul Uniunii Avocaţilor a decis, din proprie iniţiativă, să-şi revadă decizia din 26.06.2015 cu privire la numirea Comisiei Speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat și Hotărârea Comisiei Speciale privind alegerea membrilor Comisiei de Licențiere.
01.02.2016
Uniunea Avocaților Vă invită, la Masa Rotundă cu subiectul ”Crearea Forumului Avocaților și completarea sitului (new) www.avocatul.md ”. Masa rotundă v-a avea loc mâine, 02 februarie 2016, ora 10:00 la sediul UA str. Bănulescu-Bodoni, 53A. Vă rugăm să confirmați prezenta la tel. 022-22-61-52 sau prin e-mail uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.
01.02.2016
Hotărârile adoptate la ședința Consiliului UA din 29 ianuarie 2016 se anexează.