Prima pagină  »  Noutați
Noutați
28.12.2018
Cu ocazia luminoaselor sărbători de iarnă, Vă adresez cele mai calde salutări și urări de bine. Vă doresc sănătate, pace în suflet, bucurie, bunăstare, prosperitate și numai realizări frumoase.
27.12.2018
Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea sarcinilor în domeniul coordonării, monitorizării și asigurării procesului de reprezentare în instanțele judecătorești naționale,
27.12.2018
Cu multă bucurie vă comunic, că începând cu 1 ianuarie 2019, mărimea unității convenționale în baza căreia se calculează remunerația avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, va crește de la 20 lei la 30 lei.
26.12.2018
Scopul general al funcției: Dezvoltă și pune în aplicare politici și proceduri stabilite în domeniul prevenirii și combaterii actelor de spălarea banilor și a finanțării terorismului,
19.12.2018
Centrul de Instruire a Avocaților invită avocații și stagiarii la Evenimentul de instruire cu tema: ”Psihologia avocatului și a activității de avocat”.
11.12.2018
Uniunea Avocaților anunță concurs de angajare în postul de secretar/secretară pentru Centrul de Instruire a Avocaților.
10.12.2018
Centrul de Instruire a Avocaților organizează pentru avocați și stagiari Seminarul cu tema: ”Mijloacele juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligației”.
10.12.2018
Centrul de Instruire a Avocaților invită avocații și stagiarii să aplice pentru participarea la Evenimentul de instruire cu tema: ”Tehnici lingvistice de întocmire a documentelor procesuale”.
08.12.2018
Avocații stagiari, care prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 30 noiembrie 2018, le-au fost înregistrate contractele privind efectuarea stagiului profesional în avocatură, sunt invitați la 10 decembrie 2018, ora 11.00, la sediul Uniunii Avocaților str. București 46, pentru a ridica contractele și legitimațiile.
06.12.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova informează avocații și avocații stagiari, precum că în perioada 03-20 decembrie 2018, în incinta Curții de Apel Comrat, se va desfășura sondajul persoanelor, care participă sau au participat anterior în cadrul ședințelor de judecată.
06.12.2018
Uniunea Avocaților își manifestă deschiderea de a colabora cu avocații stagiari și este dispusă de ai asculta, soluționa problemele cu care se confruntă în orice moment, pentru ca voi avocații stagiari, să deveniți mai buni și să aveți un stagiu profesional eficient și cu succes.
05.12.2018
Potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, adoptat de Congresul Uniunii Avocaților din 29.01.2011, cu modificări din 23.12.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 54-57/302 din 08.04.2011, oricărei persoane care a obținut calitatea de avocat, Uniunea Avocaților întocmește un dosar care se păstrează la Consiliul Uniunii Avocaților.
04.12.2018
Prin Dispoziția Guvernului nr. 112-d din 12 septembrie 2018 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023.
04.12.2018
Vă informăm că în locul membrilor Consiliului domnilor avocați Victor Panțîru și Victor Burac, care și-au prezentat demisia, în Consiliu au venit membrii supleanți (înlocuitori) următorii de pe listă după numărul de voturi acumulate la fel aleși la Adunarea Generală a avocaților din Baroul circumscripției Curții de Apel Chișinău, domnii avocați Constantin Tănase și Veaceslav Țurcan. Vineri, 30.11.2018, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Uniunii Avocaților fiind aprobată următoarea agendă..
29.11.2018
În perioada 19-24 noiembrie 2018 la Chișinău s-a aflat o misiune de evaluare a independenței sistemului judiciar din Republica Moldova, realizată de Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ).
29.11.2018
Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) a efectuat evaluarea stării sistemelor de justiție europene, evoluția acestora și problemele comune ale statelor membre ale Consiliului Europei în domeniul de referință.
28.11.2018
În 6 octombrie 2017 am avut onoarea să fiu ales de către majoritatea din Dumneavoastră în funcția de Președinte al Uniunii Avocaților. Am promis că voi apăra breasla și, în special, voi lupta pentru oprirea aresturilor abuzive.
28.11.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova amintește, că la 5 octombrie 2018 la Chișinău s-a desfășurat Congresului Ordinar al Avocaților din RM. Considerăm necesar să vă comunicăm că în conformitate cu prevederile art.36 alin.(5) al Legii cu privire la avocatură
28.11.2018
Avocații sunt invitați la Cursul de instruire continuă cu tema: ”Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată” organizat de Centrul de Instruire a Avocaților.
26.11.2018
Avocații stagiari, care prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 16 noiembrie 2018, le-au fost înregistrate contractele privind efectuarea stagiului profesional în avocatură, sunt invitați conform orarului de mai jos, pentru a ridica contractele și legitimațiile.
26.11.2018
Centrul de Instruire a Avocaților invită avocații la Evenimentul - instruire cu tema: „Provocările Tehnologiilor Informaționale și ale Securității Informației”.
23.11.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova cu suportul Biroului Asociat de Avocați Paladii Catan şi Asociații, ce reprezintă la nivel național compania ISPIRAL, desfășoară în perioada 20.11-23.11.2018,
23.11.2018
Dragi avocate, dragi avocați, Vă invităm să completați acest chestionar electronic anonim de evaluare a necesităților de instruire în utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea Dvs de avocat.
21.11.2018
Asociația Obștească INVENTO, cu sprijinul Fundației Freedom House în Moldova și în parteneriat cu comunitatea Legal Hackers Chișinău, organizează în premieră pentru Republica Moldova - Legal Hackathon Chișinău 2018, desfășurat la data de 7-9 decembrie 2018.
19.11.2018
La 8 iunie 2018, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a emis Ordinul nr. 18 ,,Cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.
16.11.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță desfășurarea concursului până la data de 17 decembrie 2018
15.11.2018
Centrul de Instruire a Avocaților și Asociația Tinerilor Avocați, în cooperare cu ABA ROLI Reprezentanța în Moldova, invită tinerii avocați și stagiarii la instruiri cu tema: „Provocările Tehnologiilor Informaționale și ale Securității Informației”.
13.11.2018
Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților în parteneriat cu ”Amnesty International Moldova”, în cadrul Clubului Avocaților, organizează pentru avocați și stagiari Seminarul cu tema: "Regimul Registrului bunurilor imobile și altor registre de publicitate în lumina Legii de modernizare a Codului civil".
12.11.2018
Centrul de Instruire a Avocaților în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova organizează la 21-22 noiembrie 2018 la Chișinău, și la 23-24 noiembrie 2018 la Comrat, Seminare cu tema: "Infracțiunile motivate de prejudecată sau ură”.
12.11.2018
Avocații și stagiarii sunt invitați la seminarul cu tema: "Protecția drepturilor minorităților naționale în instanțele de judecată și alte autorități publice: aspecte materiale și procedurale",
08.11.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova aduce sincere felicitări, cu sentimente profunde de mândrie, echipei de mini fotbal al avocaților moldoveni, care au urcat pe podiumul premianților în cadrul prestigioasei competiții „Cupa Centenarului marii Uniri 2018”.
07.11.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (U.A.R.M.) invită entitățile specializate la concursul pentru selectarea companiei care va efectua auditul independent al situațiilor financiare ale organizației.
07.11.2018
Scopul general al funcţiei: Organizarea și desfășurarea activităţii financiar-contabile a Uniunii Avocaților, în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019)
07.11.2018
Prin prezenta, Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă aduce la cunoștință, că în perioada 1-3 noiembrie 2018, delegația UARM, la invitația oficială a gazdelor belaruse, a participat la lucrările Conferinței Internaționale de la Minsk cu genericul ”Avocatura, Statul și căile de interacțiune”
02.11.2018
Avocații sunt invitați la Seminarul cu tema: ”Satisfacții echitabile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 13 noiembrie 2018, între orele 13:00-17:00.
02.11.2018
Avocații sunt invitați la Seminarul cu tema: ”Satisfacții echitabile la Curtea Europene a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 08 noiembrie 2018, între orele 13:00-17:00.
02.11.2018
Potrivit informației furnizate de contabilitatea Uniunii Avocaților la 1 noiembrie 2018 înregistrează datorii la plata defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaților, inclusiv
02.11.2018
Avocații sunt invitați la Cursul de instruire de două zile cu tematica: ”Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată” care va fi organizat în zilele de 09 și 10 noiembrie 2018 (16 ore de instruire).
01.11.2018
La ședința extraordinară a Consiliului Uniunii Avocaților din 16.11.2018 va fi examinat proiectul Regulamentului cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii Avocaților din Republica Moldova
01.11.2018
Scopul general al funcţiei: Organizarea și desfășurarea activităţii financiar-contabile a Uniunii Avocaților, în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019),
01.11.2018
Avocații stagiari sunt invitați la Seminarul cu tema: ”Procedura Curții Europene a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 06 noiembrie 2018, între orele 13:00-17:00.
01.11.2018
La 9 octombrie 2018, pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a fost publicat pentru dezbateri publice proiectul „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.
31.10.2018
Bate și ți se va deschide, vorbește și vei fi auzit - așa ne sugerează Cartea Cărților să procedăm, noi, creștinii pentru a răzbate spre Adevăr. Uniunea Avocaților „a bătut” la ușa Curții Constituționale cu implicarea plenară a colegului nostru, dlui avocat Tudor Osoianu
30.10.2018
La 29 octombrie 2018 Centrul de Instruire a Avocaților a Uniunii Avocaților în colaborare cu Președintele Judecătoriei Chișinău dr. Radu ȚURCANU, au organizat un eveniment cu participarea avocaților și judecătorilor Judecătoriei Chișinău
30.10.2018
În perioada 18-19 octombrie 2018 Uniunea Avocaților din Republica Moldova a participat la ședința Comitetului PECO, fiind reprezentată de domnul avocat Alexandru ȚURCAN, reprezentantul Uniunii Avocaților la CCBE și avocatul Emanoil PLOȘNIȚA, președintele Uniunii Avocaților.
29.10.2018
Prin prezentul, Uniunea Avocaților din republica Moldova amintește,  odată în plus,  că fiind, conform prevederilor statutare, o organizație necomercială și în afara oricăror angajamente politice, rămâne deschisă pentru colaborare și comunicare cu toate
26.10.2018
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 908 din 19 octombrie 2018, Domniei sale avocatului Dumitru BEVZA (Biroul Asociat de Avocați ,,COMRAT”), pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul jurisprudenței, merite în promovarea principiilor fundamentale ale statului de drept și contribuției la apărarea drepturilor,
26.10.2018
Uniunea Avocaților din Republica Moldova consideră necesar să vină cu acest mesaj pentru a concretiza unele chestiuni ce țin de prezentarea dosarului pentru înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.
26.10.2018
Având în vedere discuțiile din ultimele zile referitor la cine poate fi inclus în grupul AvocatulMD, cine se face responsabil pentru opiniile personale ale utilizatorilor înregistrați și multiplele cereri de înscrieri la acest grup, consider că sunt necesare unele precizări.
25.10.2018
IREX Europa, organizație publică din Franța și partener național al Fondului Ucrainean pentru Femei invită avocații să participe la o sesiune de instruiri, care vor fi organizate atât în țară, cât și peste hotare.

1 - 50 din 152