Prima pagină  »  Noutați
INFO seminar_insolvabilitate_08.11.2016
09.11.2016

     În cadrul Seminarului dedicat procedurii de contestare a acțiunilor și actelor de procedură în cadrul procesului de insolvabilitate și controlul judiciar în cadrul procedurii de insolvabilitate s-au discutat actele care pot fi contestate de către participanții procesului de insolvabilitate.

     În special formatorii au atras atenția audienților asupra necesității de a face diferență între actele ce pot fi contestate în instanța de insolvabilitate ca instanță de fond, aici fiind reiterate actele emise de organele de conducere ale debitorului (comitetul creditorilor, adunarea creditorilor), precum și actele emise de către administratorul insolvabilității / lichidatorul, acte care se supun contestării de către participanții procesului de insolvabilitate, termenele de contestare și actele judecătorești care se impun a fi emise. La fel, s-au pus în discuție actele instanței de insolvabilitate care pot fi emise în cadrul procesului de insolvabilitate și care, conform Legii insolvabilității, se supun căilor de atac.

     La acest capitol – contestarea actelor de procedură – s-a atras atenția audienților asupra teremenlor de atac, formularea cererilor de recurs și actele care urmează sau pot fi anexate la cererea de recurs, inclusiv instanța de depunere a recursului și competența de examinare a recursurilor introduse.

     Nu în ultimul rând, formatorii, în prezentările lor, au pus accent pe necesitatea formulării corecte a contestațiilor depuse atât în instanța de insolvabilitate, cât și a recursurilor formulate împotriva actelor emise de instanța de insolvabilitate, fiind evidențiată necesitatea respectării criteriilor de calitate juridică a actelor formulate.

    Sincere multumiri urmează a aduce Consiliului Superior al Magistraturii și USPEE Constantin Stere pentru implicare și colaborare.

     Reponsabil de organizare Angela Popil, avocat

Materiale ataşate