Prima pagină  »  Noutați
Conferința Internațională „Admiterea în profesie și formarea continuă a avocaților: cele mai bune practici ale barourilor și uniunilor europene de avocați”
21.11.2016

La 18.11.2016, a avut loc Conferința Internațională „Admiterea în profesie și formarea continuă a avocaților: cele mai bune practici ale barourilor și uniunilor europene de avocați”. Conferința a fost realizată prin intermediul proiectului  ”Consolidarea eficienței justiției și  acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”,  implementat de către Consiliul Europei pin cadrul Programatic de cooperare cu Uniunea Avocaților.

Întrunirea s-a subordonat unui generic deosebit, fiindcă a unit două dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă avocații în activitatea profesională – instruirea continuă și admiterea în profesia de avocat.

La aceasta conferință au fost puse în discuție probleme importante pentru întreaga  breaslă care se vrea receptivă la tot ce-i nou și util în domeniu, se dorește a fi transparentă, independentă și nedirijată de către factorii de decizie ai societății.

S-a produs un schimb de experiență cu invitații și despre activitatea noastră în plan comparativ.

La lucrările conferinței au participat avocați din Republica Moldova și reprezentanți ai CCBE, deasemenea reprezentantul Delegației Uniunii Europene, dl Aneil Singh, reprezentanți ai Consiliului Europei, în frunte cu dl Hose Luis Hrero, reprezentanți ai structurilor avocațiale din  Finlanda, Franța, Georgia, Irlanda, Polonia, Anglia și Țara Galilor, Germania.

Transmitem și pe această cale mulțumirile noastre organizatorilor acestui forum pentru eforturile de organizare și de creare a unei atmosfere de lucru foarte benefice  pentru discuții colegiale și constructive, același lucru îl pronunțăm și în fața oaspeților, partenerilor: mulțumiri pentru receptivitate, idei, implicare – toate  manifestate  sistematic prin evaluări, recomandări, dar, mai cu seamă, în deschiderea de care dau permanent dovadă.

De asemenea,  le mulțumim tuturor colegilor avocați  pentru interesul manifestat față de aceste dezbateri. Evident, mulțumirile noastre se îndreaptă și către dna Diana Scobioală,  gazda ospitalieră a acestui forum.