Prima pagină  »  Noutați
INFO seminar „Încetarea și reluarea urmăririi penale”
19.06.2017

R A P O R T

asupra seminarului cu tema: „Încetarea și reluarea urmăririi penale

organizat de Uniunea Avocaților la data de 16 iunie 2017

moderator: judecătorul Curții Constituționale a RM, d-nul Igor DOLEA

 

În cadrul acestui seminar, pornind de la actualitatea problemelor discutate, mult stimatul judecător constituțional, ne-a făcut să înțelegem problematica încetării și reluării urmăririi penale nu doar din perspectiva aspectelor de fapt, dar și din unghiul constituționalității cadrului legal actual referitor la încetarea și reluarea urmăririi penale ca probleme de drept.

In concreto, au fost subliniate lacunele alin. (4) art. 287 CPP RM, care în redacția actuală instituie o condiție improprie instituției reluării urmăririi penale. Or, sintagma: „ordonanțele […] au fost adoptate legal”, prevăzută în teza I alin. (4) art. 287 CPP RM, al contrario presupune că, în cazul ordonanțelor de încetare a urmăririi penale, clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmărire care au fost adoptate ilegal, norma legală respectivă ar deveni inoperantă, fapt care la o analiză mai complexă duce la o incertitudine de constituționalitate.

Totodată, s-au conturat și alte aspecte importante legate de problematica respectării Hotărârilor Curții Constituționale de către judecătorii ordinari, organele de drept și agenții statului.

În această privință, participanții la seminar au scos în evidență un aspect foarte important legat de sensul atribuit în practica aplicării și respectării Deciziilor de inadmisibilitate a sesizărilor emise de Înalta Curte. Astfel, deși Curtea Constituțională în Deciziile sale de inadmisibilitate a sesizării argumentează sensul textului normativ care urmează a fi atribuit în practica aplicării acestor norme, de multe ori, judecătorii ordinari etc., nu rețin asemenea argumente de drept, pe motiv că în acord cu art. 140 din Constituția RM, legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule din momentul adoptării Hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale. Deci, în practică uneori se invocă că Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate, devenind astfel obligatorii, dar nu Deciziile de inadmisibilitate a sesizării emise de Curtea Constituțională.

Pe cale de consecință, cu această ocazie s-a conchis că, ar fi oportun ca Înalta Curte în jurisprudența sa să ofere o soluție constituțională și în această privința, pentru a nu lăsa loc de interpretare până la absurd.

Or, este bine știut că în acord cu pct. 3 a Hotărârii Curții Constituționale nr. 7 din 13.02.2001 „Pentru controlul constituționalității prevederilor art. 82 și art. 223 din Codul de procedură penală”, Curtea Constituțională a statuat că, având în vedere dispozițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională exercită nu numai controlul constituționalității actelor normative contestate, dar examinează și sensul atribuit acestora în practica aplicării lor de către organele de drept.

De aceea sperăm că Înalta Curte, în următoarele Decizii de inadmisibilitate a sesizărilor, odată cu argumentarea sensului care urmează a fi atribuit actelor normative contestate în practica aplicării lor, să rețină cu valoare de principiu și obligativitatea respectării unor asemenea argumente expuse în Deciziile de inadmisibilitate ale Curții Constituționale.