Prima pagină  »  Noutați
INFO seminar „ Practica judiciară și legislația în domeniul partajării bunurilor comune în devălmășie ”
23.06.2017

Seminarul a avut loc la data de 22 iunie 2017 și a avut ca lector pe doamna Ala Cobăneanu, judecător în Colegiul Civil al Curții Supreme de Justiție. Seminarul a fost moderat de avocatul Constantin Tănase.

La seminar au participat peste 60 persoane, avocați și avocați stagiari care au avut posibilitatea să adreseze numeroase întrebări și să abordeze subiectul dat prin prisma activității avocatului.

În cadrul seminarului avocații au pus în discuție subiecte de practică judiciară a Curții Supreme de Justiție au analizat deficiențele de ordin legislativ care împiedică justa soluționare a litigiilor ce țin de partajul bunurilor soților.