Prima pagină  »  Noutați
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la avocatură
09.11.2017

 Stimați colegi,

Vă reamintim că la 10.05.2016, la secretariatul Parlamentului RM, a fost înregistrat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii  nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, aprobat prin  hotărârea Guvernului nr. 555 din 05.05.2016.

Ulterior, la data de 24.05.2016, Uniunea Avocaților a intervenit cu propuneri privind completarea  și modificarea proiectului de lege menționat mai sus. (30 file)

La 26.12.2016, la secretariatul Parlamentului RM a fost înregistrat cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260 prezentată de către un grup de deputați. Totodată, la acest proiect de lege a fost prezentată și nota informativă.

La 23.05.2017, la secretariatul Parlamentului RM cu titlu de inițiativă legislativă a fost înregistrat proiectul de lege privind modificarea și completarea  Legii cu privire la avocatură, prezentat de un alt grup de deputați. La acest proiect de lege a fost prezentată și nota informativă.

Avînd în vedere  că proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la avocatură se afla în Parlament mai bine de 18 luni, am decis să intervin pentru a urgenta dezbaterile proiectului la ședința Comisiei parlamentare -Comisia juridică, numiri şi imunităţi.

În perioada 09-16.10.2016 am avut mai multe întrevederi cu președintele Comisiei, dna Apolschii Raisa și responsabilii de la Ministerul Justiției, insistând ca proiectele de lege să fie aduse  în dezbateri la ședința Comisiei parlamentare și ulterior în plenul Parlamentului RM.

În discuțiile avute  cu dna Apolschii Raisa  am insistat  pe modificările și completările propuse de Uniunea Avocaților și cele necriticate de Uniunea Avocaților din proiectul de lege aprobat de Guvernul RM.

În final, la 31.10.2017, am participat la ședința Comisiei parlamentare la care deasemenea a participat și Ministrul Justiției, dl Vladimir Cebotari.

Potrivit regulamentului Parlamentului, la această ședință urmau a fi dezbătute proiectele de lege doar sub aspect conceptual. Menționez, că la ședința din 31.10.2017, proiectele de lege, timp de o oră și 15 minute au fost dezbătute nu numai conceptual, dar și prevederile sensibile a proiectelor de lege cum ar fi:

-          Accederea în profesia de avocat a judecătorilor, procurorilor și doctorilor în drept;

-          Asigurarea riscului activității profesiei de avocat;

-          Alegerea membrilor Comisiilor  Uniunii Avocaților, și alte chestiuni sensibile.

În aceeași zi, Comisia parlamentară a decis ca proiectul de lege să fie prezentat în plenul Parlamentului pentru dezbateri în prima lectură.

La ședința Comisiei parlamentare a fost invitat doar președintele Uniunii Avocaților, deși am avut o tentative nereușită de a invita, la propria inițiativă, membrul Consiliului responsabil de acest domeniu. Recunosc că invitația membrului Consiliului a fost făcută mult prea tîrziu, ori și eu personal am fost invitat la finele zilei.

La data de 01.11.2016 proiectul de lege apobat de Guvern a fost votat în prima lectură.

În contextul celor menționate, Uniunea Avocaților urmează să intervină către Comisia parlamentară cu propuneri, completări de  îmbunătățire a proiectului de lege pentru a doua lectură.

Astfel, respectuos solicit să interveniți cu propuneri privind modificarea și completarea proiectului de lege pentru a doua lectură.

Atașat găsiți:

-          Proiectul de lege nr. 198 din 10.05.2016

-          Propunerile Uniunii Avocaților din 24.05.2016

-          Proiectul de lege nr. 513 din 26.12.2016

-          Proiectul de lege nr. 88 din 24.03.2017

- ​         Avizul Consiliului Concurenței la proiectul de lege.

 

Cu respect,

Președintele Uniunii  Avocaților                                                   

PLOȘNIȚA Emanoil 

Materiale ataşate