Prima pagină  »  Noutați
Propuneri de modificare a Codului de Procedură Civilă și Codului de Procedură Penală.
14.06.2018

Stimați colegi avocați, avocați stagiari,

Ministerul Justiției al Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (aspecte de procedură civilă și penală).

Potrivit acestui proiect se propune o nouă redacție a articolului 239 Cod de Procedură Civilă al Republicii Moldova ,,Calitatea hotărârii judecătorești”, care prevede că hotărârea judecătorească trebuie să fie motivată suficient, pentru a permite participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se întemeiază.

Este de menționat că se propune completarea Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova cu Capitolul XXXIX1 Recursul în interesul legii.

Totodată, se propune modificarea Codului de Procedură Penală  al Republicii Moldova, inclusiv articolului 7 și completarea lui cu alineatele (31)-(33), ce se referă la oferirea posibilității instanței de judecată ,,în anumite condiții” din oficiu sau la cererea unui participant la proces, sesizarea Curții Constituționale.

Se propune de asemenea completarea articolului 384 al Codului de Procedură Penală  al Republicii Moldova cu alineatele (41) și (42), referitor la calitatea sentinței judecătorești.

Și în final, se propune modificarea alineatului (1) al articolului 433, după cum urmează: ,,Recursul se judecă în ședință de judecată, cu citarea părților, a căror neprezentare nu împiedică examinarea”.

În contextul celor expuse, respectuos solicit să vă dați cu opinia referitor la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (aspecte de procedură civilă și penală).

Propunerile, obiecțiile Dvs vor contribui la pregătirea unui aviz asupra acestui proiect de lege și urmează a fi prezentate până la data de 19 iunie 2018, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic la adresa de e_mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.

Consider oportun de a propune în cadrul acestui proiect modificarea prevederilor Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova, referitor la judecarea recursului.

Atașat găsiți proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (aspecte de procedură civilă și penală), iar nota informativă la acest proiect poate fi accesată aici:   

http://www.justice.gov.md/public/files/2018/transparenta_in_procesul_decizional/iunie/8/NF_Proiectul_legii_07.06.2017.pdf

Emanoil PLOȘNIȚA, Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate